Inițiativa de modificare a legii 272/Masa rotundă cu privire la planul parental/Mese Rotunde

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !
  1. Masa rotundă din 25.01.2012 - Casa ONU
  2. Sumar Masa rotunda din 25.01.2012

Trebuie constatat faptul că întâlnirea și-a atins scopul, și anume consultarea specialiștilor din diferite domenii de activitate în vederea aplicării corecte și unitare a dispozițiilor Noului Cod Civil cu privire la exercitarea autorității părintești de către ambii părinți, având ca finalitate realizarea unui ghid de implementare unitară a dispozițiilor NCC.

În cadrul dezbaterii toți participanții și-au arătat interesul, considerând ca necesară realizarea unui Ghid care să acopere parte din sincopele Noului Cod Civil dar și necesitatea îmbunătățirii și ulterior a implementării unui plan parental (instrument anexat Ghidului). S-a ajuns de comun acord la ideea că Planul Parental trebuie îmbunătățit ca formă și conținut pentru a putea fi folosit cu ușurință în practică. Astfel toți reprezentanții instituțiilor și-au arătat într-o mai mare sau mai mică măsură disponibilitatea de a participa la realizarea respectivului Ghid.

Așadar, în ceea ce privește primii pași în realizarea acestuia s-au convenit următoarele: - Stabilirea unui glosar de termeni ce urmează a fi utilizați în redactarea Ghidului; - Stabilirea până la 1 februarie a grupurilor de lucru care se vor întâlni în vederea aprobării unor concepte, dezbaterea unor idei propuse pentru întâlnirile respective; - Stabilirea unei propuneri de calendar care să stabilească frecvența întâlnirilor echipelor de lucru pe o durată de aproximativ 3 luni, urmând ca această propunere să fie agreată de către părțile implicate.