MANUAL DE PROCEDURI .Sectiunea:"CONTABILITATE SI MANAGEMENT FINANCIAR"

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !
Salt la: navigare, căutare


   MANUAL DE PROCEDURI    
   
   CONTABILITATE
      SI
   MANAGEMENT FINANCIA 
 == 1. REGULI GENERALE DE ORGANIZARE CONTABILA si MANAGEMENT FINANCIAR==

Potrivit prevederilo”Regulamentului Financiar al Uniunii Europene” nr. 1605/2002 (art.203, 204) contabilitatea oricărei entităţi cu personalitate juridică funcţionează după anumite principii şi reguli (politici) contabile care îşi au originea în "convenţia evaluării intr-un sistem unitar", conform căreia exprimarea monetară corectă este garantia unei ordini financiar contabile corecte. Principiile contabile conţin un ansamblu de reguli de conduită economică extinzând noţiunea de evaluare de la bunuri şi relaţii financiare la evaluarea potenţialului, evaluarea performanţelor, evaluarea perspectivelor etc., şi numai în această accepţiune lărgită prevederea din I.A.S. nr. 1 cum că "evaluarea posturilor cuprinse în Situaţiile financiare trimestriale şi anuale se efectuează în conformitate cu anumite principii infailibile" dă valoare şi sens contabilităţii ca sistem şi model economic de conducere financiară a fiecărei persoane juridice.

În consecinţă, evaluarea posturilor cuprinse în situaţiile financiare şi care provin din conturile contabile curente dar şi dimensionarea elementelor pe care fiecare dintre acestea le urmăresc zi de zi şi le sintetizează periodic, trebuie să fie efectuate în acord cu principiile statuate ale contabilităţii, care sunt de fapt "porunci economice" si care au o extindere mai mare in cazul institutiilor publice aflate in relatii de finantare cu bugetul de stat,pentru ca aici sunt si restrictionarile prevazute de lege mai severe,fiind vorba de banul public.

Politicile (regulile) contabile definesc o concepţie contabilă pentru fiecare instituţie publică în rezolvarea ansamblului problemelor economice,financiare,de management economic general. Ele încorporează principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice adoptate de o entitate în conducerea curentă a activităţilor, a contabilităţii acestora, pentru întocmirea şi prezentarea unor situaţi financiare relevante. Prin politica contabilă trebuie să se clarifice ferm varianta de operare „ International Accountiong Standards” şi deciziile „ Comitetului Permanent pentru Interpretări” oferă diverse metode de rezolvare pentru cele mai multe probleme, soluţii alternative, calcule opţionale etc. Aşa constatăm că mai apar şi alte principii şi reguli, cum ar fi: -„raţionamentul profesional", singurul care permite alegerea alternativelor; - „judecata de valoare" este baza soluţiilor contabile; - „pragul de semnificaţie" conform căruia o informaţie ¬este tratată sau nu ca semnificativă în funcţie de interesul urmărit (spre exemplu dacă ea reprezintă sub 5% din portofoliul problemei nu ne interesează evident) .

Politicile contabile mai incorporeaza si principiile,metodele si procedurile,bazele si tehnicile de calcul,regulile si alternativele de evaluare,de amortizare,chiar si practici proprii specifice numai anumitor entitati.

Fiecare entitate – companie sau institutie publica – isi poate alege variantele de operare care i se par mai conventabile , procedeele pe care le cunoaste mai bine , segmentele ce sunt mai relevante , politicile care-i ofera cel mai bogat pachet informational pentru managementul institutiei,etc. În absenţa unui I.A.S. specific şi a unei interpretări a Comitetului Permanent , „ conducerea institutiei trebuie să folosească raţionamentul profesional - zice art. 22 din I.A.S. nr. 1 - la dezvoltarea unei politici contabile, care să ofere cele mai utile informaţii utilizatorilor, finanţatorilor, controlorilor şi tuturor celor care citesc situaţiile financiare.” În exercitarea acestui raţionament profesional conducerea ia în considerare: a) cerinţele şi recomandările din Standardele Internaţionale de Contabilitate care se referă la aspecte similare şi conexe; b) definiţiile, criteriile de recunoaştere şi evaluare pentru active, obligaţii, venituri şi cheltuieli prevăzute în Cadrul general I.A. S.C.; c) pronunţările altor organisme de stabilire a aplicării Standardelor şi practicile acceptate în sector numai în măsura în care acestea sunt consecvente (cu restricţiile precedente:a şi b).

De fapt fiecare entitate isi construieste propriile proceduri de lucru,propriul sistem de operare contabila,de management si control financiar ,numai ca odata inceputa utilizarea lui nu este permisa absolut nici o abatere de la sistem, nici o modificare a acestuia cel putin un exercitiu financiar intreg (cu exceptia cazurilor cand legea o cere expres). Iar pentru a asigura acest lucru,totul trebuie descris pana la cele mai mici detalii intr-o constructie speciala denumita „MANUALUL DE PROCEDURI”(financiar-contabile ,de management si de control).

  Aceasta este o regula de fier peste care nu se poate trece intrucat se obtin rezultate alterate, false , se pot produce erori si incalcari ale reglementarilor ,odinelor si normativelor financiare.
                           "Clubul Universitarilor Liberi"  
                                                                                         == 2 CADRUL NORMATIV ==
   Datorita faptului ca cel de al doilea palier al contabilitatii si anume “Contabilitatea interna de gestiune”este puternic influentat de particularitatile,managementul,obiectul de activitate si ,mai ales , solutiile alternative pe care le poate aplica in practica curenta , legea a lasat la dispozitia fiecarei entitati persoana juridica metodologia de organizarii a cestui palier, numai ca:
 - aceasta organizare trebuie sa existe;
 - ea trebuie sa raspunda unor cerinte ferme cerute de metodologia contabila,de prevederile normative,de regulile manageriale;
 - intreaga constructie trebuie inserata intr-un “Manual de proceduri”, care devine apoi aliniamentul de control,audit si referinta pentru intreaga activitate economico-financiara a fiecarei personae juridice.
   Principalele acte normative de reglementare sunt urmatoarele:
               1.
International Accounting Standards
          nr.1/actualizat 2009:
    „ Conform Regulamentului Financiar al Uniunii Europene nr.1605/2002,este necesară elaborarea unui set (manual) de proceduri de către conducerea fiecărei persoane juridice pentru toate operaţiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la finalizarea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale”.
               2.
     Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.306/2000 „ Reglementari contabile simplificate armonizate cu directivele europene” ( M.Of. nr.279 bis/2002):
     „ Aceste proceduri trebuie elaborate având în vedere specificul activităţii, de către specialişti în domeniul economic, tehnic şi comercial, cunoscători ai activităţii desfăşurate şi ai strategiei adoptatei de fiecare persoana juridica” (art2


                                            3
   Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2941/2009 (M.Of.nr.724/27.10.2009) pentru modificarea si completarea Normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009 (M.Of.nr.242/10.04.2009,
                                               

Art. I ,pct.1 ,al.13 : Institutiile publice de orice fel si ordonatorii de credite trebuie sa prezinte informatii despre „politicile contabile” adoptate de institutia publica, politici care trebuie sa aiba in vedere urmatoarele:

” elaborarea de proceduri contabile pentru toate operatiunile derulate, pornind de la intocmirea documentelor justificative pana la intocmirea situatiei financiare (circuitul documentelor contabile, persoanele implicate in conducerea si organizarea contabilitatii, sarcini, responsabilitati, termen de realizare etc.) “.

  Procedurile trebuie sa c uprinda aspecte detaliate despre:

- principiile contabilitatii de angajamente, aplicate in institutie; - metodele de evaluare/reevaluare a activelor fixe si circulante, utilizate in institutie; - daca activele fixe au fost reevaluate sau nu; - metoda de amortizare a activelor fixe; - politica de imprumuturi, existenta contractelor de leasing; - evaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta; - inregistrarea castigurilor si pierderilor de curs valutar; - alte informatii relevante.

                4.
  Ordinul ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea “Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice” si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, prevede    ( extras):

“ (1) Conducătorii entităţilor publice vor dispune - tinând cont de particularităţile cadrului legal, organizaţional, de personal, de finanţare si de alte elemente specifice, precum si de standardele prevazute în anexă la prezentul ordin - măsurile necesare pentru elaborarea si/sau dezvoltarea sistemelor de control managerial ale fiecarei organizatii, inclusiv a procedurilor, formalizate pe activitati.”

                                  5

Formatul in care trebuie intocmite procedurile este stabilit prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.398/2006 “privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern .

Procedurile reprezintă totalitatea pasilor ce trebuie urmati, metodelor de lucru stabilite si regulilor de aplicat, in vederea realizarii sarcinilor, exercitarii competenţelor şi angajarii responsabilitătilor.”

In practica, procedurile sunt de o mare diversitate si sunt reglementate prin acte normative, purtand diferite denumiri,( lege, ordonanta, ordin,norma,etc) sau deriva din prevederile acestora si trebuie sa adapteze cadrul general de reglementari la specificul fiecarei institutii publice.

Unele dintre cele mai cunoscute proceduri, la nivelul institutiilor publice, sunt urmatoarele:

 - procedura de organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor publice vacante; 
 - procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici de conducere si de executie; 
 - procedura de incadrare si salarizare a personalului; 
 - procedura de inventariere; 
 - procedura de inregistrare contabila(sau mai multe proceduri pe pachete de operatii); 
 - procedura de intocmire si raportare a situatiilor financiare; 
 - procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica; 
 - procedura de organizare si exercitare a controlului financiar preventiv propriu; 
 - procedura de constatare si sanctionare a contraventiilor. 
      Oricat de numeroase si diverse ar fi, procedurile de management,de control intern,de functionare contabila,de regim financiar,etc ele trebuie sa fie:

- clar definite pentru fiecare activitate care se desfasoara in cadrul entitatii publice; - deplin integrate in componentele sistemului de organizare al entitatii publice; - precizate in documente scrise; - simple, complete, precise si adaptate obiectului specific; - actualizate in mod regulat; - aduse la cunostinta personalului implicat, inclusiv sub forma de documente informatizate; - bine intelese si, mai ales, bine aplicate. Pentru a exista siguranta ca procedurile vor fi bine aplicate, va fi indispensabila efectuarea, in acest scop, a unui control permanent,concomitant cu actualizarea lor in functie de evolutia legislatiei economico-financiare si contabile..

   Se intelege astfel ca “Manualul de proceduri”

- este integrat în sistemul de management al fiecărei componente structurale a entităţii publice; - intră în grija personalului de la toate nivelurile; - oferă o asigurare rezonabilă a atingerii obiectivelor, începand cu cele individuale şi terminănd cu cele generale.

                                  6
  Ordinul ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea “Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice” si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, prevede (art.2): 

“ (1) Conducătorii entităţilor publice vor dispune - tinând cont de particularităţile cadrului legal, organizaţional, de personal, de finanţare si de alte elemente specifice, precum si de standardele prevazute în anexă la prezentul ordin - măsurile necesare pentru elaborarea si/sau dezvoltarea sistemelor de control managerial ale fiecarei organizatii, inclusiv a procedurilor, formalizate pe activitati.”


                                   7
                                                   Ordin nr. 1389/2006 din 22/08/2006

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 771 din 12/09/2006

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial


  În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
  în baza prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, 
  având în vedere prevederile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, 
  ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: 
 Art. I. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 28 iulie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează: 
 1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: 
  "Art. 1. - Se aprobă Codul controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice, prevăzut în anexa nr. 1." 
 2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: 
  "(3) În vederea elaborării procedurilor formalizate pe activităţi, entităţile publice pot utiliza modelul prezentat în anexa nr. 2." 
 3. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins: 
  "Art. 51. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin." 
 4. La punctul 2 "Scopul şi definirea standardelor de control intern", de la "Prezentare generală", cuprins în anexa nr. 1, după ultimul alineat se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins: 
  "În contextul acţiunilor pentru elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemelor de control managerial, entităţile publice au obligaţia actualizării permanente a listei actelor normative reprezentative, cuprinse în componenta «referinţe principale» a fiecărui standard, precum şi a completării acesteia cu orice alte reglementări care cuprind prevederi aplicabile fiecărui standard." 
 5. Anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 devine anexa nr. 1 la acelaşi ordin şi se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, al cărei conţinut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 
 Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi afişat pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice. 
  Ministrul finanţelor publice,
  Bucureşti, 22 august 2006. 
  Nr. 1.389. 


                                         MODEL
 (Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005) 
  

Entitatea publică .............................

Departamentul (Direcţia) ......................


  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

.......................................... ..........................................


Ediţia ......................
   Revizuita ..................... 

Principalele elemente de continut:


  1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea

ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale


 2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul

ediţiilor procedurii operaţionale


3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau,

după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale


 4. Scopul procedurii operaţionale 
 4.1. Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate; 
 4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii; 
 4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului; 
 4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei; 
 . .................................................................................................................... 
 4.n. Alte scopuri specifice procedurii operaţionale 


 5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 
 5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 
 5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică; 
 5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată; 
 5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii. 
  
 6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate 
 6.1. Reglementări internaţionale 
 6.2. Legislaţie primară 
 6.3. Legislaţie secundară 6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice 


 7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 
 7.1. Definiţii ale termenilor 
 7.2. Abrevieri ale termenilor 
 
  8. Descrierea procedurii operaţionale 
 8.1. Generalităţi 
 8.2. Documente utilizate 
 8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor 
 8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor 
 8.2.3. Circuitul documentelor 
 8.3. Resurse necesare 
 8.3.1. Resurse materiale 
 8.3.2. Resurse umane 
 8.3.3. Resurse financiare 
 8.4. Modul de lucru 
 8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 
 8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 
 8.4.3. Valorificarea rezultatelor activităţii 
 
  9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 
  10. Anexe, înregistrări, arhivări
  11. Cuprins 
 


  PRECIZĂRI

cu privire la modelul de procedură operaţională

 A. Precizări generale 
 a.1 ) Prezenta procedură operaţională este un model. 
  Modelul prezentat completează segmentul instrumentelor de lucru referitoare la activităţile entităţilor publice în domeniul dezvoltării sistemelor de management financiar şi control, procedurile operaţionale fiind cunoscute în practică şi sub alte denumiri: proceduri de proces, proceduri formalizate etc. 
 a.2 ) Entităţile publice, în funcţie de mărimea entităţii, de politica adoptată cu privire la sistemul propriu de management financiar şi control, de gradul de dotare, de tipurile de activităţi şi complexitatea acestora etc., pot utiliza modelul de procedură operaţională în forma prezentată, în forme completate şi îmbunătăţite cu noi componente, sau pot elabora proceduri de proces, după modelul altor ghiduri întâlnite în practica domeniului, cu precizarea că, indiferent de forma adoptată, trebuie avute în vedere prevederile Standardului de control intern nr. 17 "Proceduri", prezentat în anexa nr. 1 la ordin. 
 a.3 ) Pentru o bună gestionare a elaborării, aprobării şi aplicării procedurilor operaţionale, conducătorii entităţilor publice trebuie să asigure derularea tuturor acţiunilor privind elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemelor de management financiar şi control, dispuse la art. 2, 3 şi 4 din ordin. 
 a.4 ) Procedurile trebuie elaborate, aprobate şi aplicate în condiţiile cunoaşterii şi respectării regulilor de management constituite în cele 25 de standarde de control prevăzute în anexa nr. 1 la ordin. 
  Indiferent de activitatea la care se referă, o procedură operaţională poartă amprenta fiecărui standard de control, din oricare dintre cele 5 elemente-cheie ale controlului managerial, respectiv mediul de control, performanţa şi managementul riscului, informarea şi comunicarea, activităţile de control, auditarea şi evaluarea. 
 a.5 ) Condiţiile esenţiale ale procedurilor operaţionale stabilesc, printre altele, că acestea trebuie să fie scrise şi formalizate pe suport hârtie şi/sau electronic, simple şi specifice pentru fiecare activitate, actualizate în mod permanent şi aduse la cunoştinţă executanţilor şi celorlalţi factori interesaţi. 
 a.6 ) În măsura în care dotarea tehnică şi pregătirea personalului permit, operaţiunile de elaborare, avizare, aprobare, difuzare, utilizare etc. a procedurilor operaţionale se pot derula şi prin utilizarea sistemelor informatice. 
 B. Precizări privind componentele modelului de procedură operaţională 
 b.1 ) Precizări comune componentelor 
 b.1 .1) Datele de identificare din cartuşul de capăt se trec pe fiecare pagină, cu modificările cerute de rubrici, acolo unde este cazul. 
 b.1 .2) Denumirea procedurii operaţionale şi codul acesteia se stabilesc în cadrul fiecărei entităţi publice şi trebuie să reflecte activitatea procedurată şi locul acesteia în sistemul de codificare utilizat. 
 b.1 .3) Ediţiile se numerotează cu cifre romane, iar reviziile din cadrul acestora, cu cifre arabe. 
 b.1 .4) Orice modificare de reglementare, organizatorică sau de altă natură, cu efect asupra activităţii procedurate, determină revizia sau, după caz, elaborarea unei noi ediţii pentru procedura operaţională respectivă. 
 b.1 .5) În măsura în care este posibil, se asigură pagină distinctă pentru fiecare componentă a procedurii operaţionale. 
 b.2 ) Precizări specifice componentelor 
 b.2 .1) Cu privire la Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale (componenta 1): 
 - responsabilii se stabilesc, pentru fiecare operaţiune (elaborare, verificare, aprobare), prin act de decizie internă a conducătorului entităţii publice; 
 - când una sau mai multe dintre operaţiuni se realizează, conform deciziei, de către un grup sau o comisie, în listă se cuprind toţi membrii grupului sau ai comisiei. 
 b.2 .2) Cu privire la Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale (componenta 2): 
 - se cuprind, în ordine cronologică, toate ediţiile şi, respectiv, reviziile în cadrul ediţiilor; 
 - când se realizează o nouă ediţie a procedurii operaţionale, coloanele nr. 2 şi 3, privind componenta revizuită, precum şi modalitatea reviziei, nu se completează; 
 - coloana nr. 3 (Modalitatea reviziei) priveşte acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, referitoare la una sau mai multe componente ale procedurii operaţionale; 
 - la fixarea datei de la care se aplică prevederile noii ediţii sau revizii (coloana nr. 4) se are în vedere asigurarea timpului necesar pentru difuzarea şi studierea acesteia de către aplicatori. 
 b.2 .3) Cu privire la Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale (componenta 3): 
 - coloana nr. 1 (Scopul difuzării) are în vedere faptul că oricare compartiment/persoană a cărui/cărei activitate intră sub incidenţa aplicării, informării, evidenţei, arhivării sau este în alte scopuri în legătură cu procedura respectivă trebuie să aibă la dispoziţie acest instrument, inclusiv cu ocazia actualizării prin noi ediţii sau revizii. 
 b.2 .4) Cu privire la Scopul procedurii operaţionale (componenta 4): 
 - entitatea publică, spre deosebire de scopurile considerate generale şi prezentate ca exemple în modelul procedurii operaţionale la această componentă, identifică şi înscrie scopurile specifice în cazul fiecărei proceduri operaţionale elaborate, ţinând cont de rolul, locul, importanţa, precum şi de alte elemente privind activitatea procedurată; de exemplu, în cazul unei activităţi de aprovizionare, unul dintre scopurile specifice ale procedurii operaţionale este şi acela al descrierii, identificării şi asigurării necesarului de produse şi servicii. 
 b.2 .5) Cu privire la Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale (componenta 5): 
 - această componentă se bazează pe colaborarea dintre compartimentele entităţii publice, astfel încât la fixarea şi definirea activităţii (pct. 5.1), la delimitarea acesteia de alte activităţi (pct. 5.2 şi 5.3) sau la precizarea compartimentelor cu atribuţii legate de activitatea respectivă (pct. 5.4) să fie eliminată orice situaţie de suprapunere de activităţi, de activităţi necuprinse în procesul de analiză şi elaborare a procedurilor, de suprapunere de atribuţii între compartimente, de atribuţii pentru care nu au fost fixate responsabilităţi etc.; 
 - de exemplu, în cazul unei proceduri operaţionale privind raportarea numărului de personal şi a veniturilor salariale se recomandă: 
 - prezentarea activităţii de raportare a datelor privind numărul de personal şi veniturile salariale ale acestuia (pct. 5.1); 
 - delimitarea acesteia, în special de alte activităţi de raportare, cum ar fi cele financiare, cele privind achiziţiile etc. (pct. 5.2); 
 - nominalizarea activităţilor privind organizarea concursurilor, examenelor de angajare sau de întocmire a pontajelor ori a statelor de salarii etc., ca activităţi furnizoare de informaţii către activitatea de raportare a numărului de personal şi a veniturilor salariale, sau nominalizarea activităţii de elaborare a rapoartelor de sinteză, pe ansamblul entităţii publice, care se bazează pe informaţiile primite de la activitatea procedurată (pct. 5.3); 
 - nominalizarea, ca furnizoare de date, a compartimentului/persoanei cu atribuţii/sarcini de organizare a concursurilor/examenelor de angajare, a direcţiilor/serviciilor la nivelul cărora se întocmesc pontajele, a compartimentului/persoanei care elaborează statele de salarii etc. sau a compartimentului de sinteză, ca beneficiar de informaţii. Se nominalizează ca fiind implicate în procesul activităţii persoana/biroul/serviciul cu sarcina evidenţei personalului şi a stabilirii drepturilor salariale ale acestuia (pct. 5.4). 
 b.2 .6) Cu privire al Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate (componenta 6): 
 - această componentă priveşte, în special, listarea documentelor cu rol de reglementare faţă de activitatea procedurată; 
 - este necesar să fie cunoscute şi respectate toate reglementările care guvernează fiecare activitate; 
 - gruparea pe cele 4 categorii are rol de sistematizare a reglementărilor, unde: reglementările internaţionale în legătură cu domeniul respectiv sunt cele la care România este parte; legislaţia primară se referă la legi şi la ordonanţe ale Guvernului; legislaţia secundară are în vedere hotărâri ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atribuţii de reglementare şi care sunt emise în aplicarea legilor şi/sau a ordonanţelor Guvernului; alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice (legislaţie terţiară), se referă la instrucţiuni, precizări, decizii, ordine sau altele asemenea şi au efect asupra activităţii procedurate. 
 b.2 .7) Cu privire la Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională (componenta 7): 
 - se va urmări definirea acelor termeni care: reprezintă element de noutate; sunt mai puţin cunoscuţi; prezintă sensuri diferite; prin neexplicitarea lor pot conduce la confuzii etc.; 
 - se recomandă precizarea, acolo unde este cazul, a actului relevant care defineşte termenul în cauză; 
 - se va avea în vedere abrevierea termenilor (cuvinte, expresii, denumiri de instituţii etc.) utilizaţi cu mai mare frecvenţă în textul procedurii operaţionale şi/sau care, în urma acestei acţiuni, permit o înţelegere şi utilizare mai uşoară a procedurii; 
 - se recomandă ca ordinea în care se înscriu atât definiţiile termenilor în tabelul 7.1, cât şi abrevierile termenilor în tabelul 7.2, să fie aceea dată de prima apariţie în textul procedurii operaţionale a termenului definit sau abreviat, după caz; 
 - în tabelele 7.1 şi 7.2 din modelul de procedură operaţională au fost definiţi şi, respectiv, abreviaţi, pentru exemplificare, termeni utilizaţi în model. 
 b.2 .8) Cu privire la Descrierea procedurii operaţionale (componenta 8): 
 - această componentă reprezintă, în fapt, esenţa procedurii operaţionale. În acelaşi timp este şi acea componentă care nu este generalizabilă prin model de procedură decât în termeni foarte largi. Componenta este dependentă, în mod direct, de condiţiile concrete în care se desfăşoară activitatea respectivă în cadrul entităţii publice, de modul de organizare, de gradul de subordonare, de gradul de dotare cu resurse materiale, financiare şi umane, de calitatea şi pregătirea profesională a salariaţilor şi, nu în ultimul rând, de gradul de dezvoltare a sistemelor de management financiar şi control. Cele câteva puncte şi subpuncte, enumerate la această componentă în prezentul model de procedură operaţională, recomandă una din multitudinea de posibilităţi de descriere a acestei componente; 
 - la "Generalităţi" (pct. 8.1) se cuprind elemente de ansamblu privind caracteristicile activităţii. Se va evita repetarea acelora deja abordate în cadrul celorlalte componente ale procedurii operaţionale, cum ar fi cele legate de scopul procedurii operaţionale (prezentate la componenta 4), cele privind domeniul de aplicare a procedurii operaţionale (prezentate la componenta 5) sau cele privind documentele de referinţă aplicabile activităţii procedurate (prezentate la componenta 6). De exemplu, în cazul unei proceduri operaţionale privind activitatea de aprovizionare, la "Generalităţi" se poate menţiona că aceasta urmăreşte descrierea clară a produsului/serviciului de achiziţionat, verificarea şi aprobarea documentelor utilizate în procesul de aprovizionare, relaţiile cu furnizorii/prestatorii, recepţia produsului/serviciului aprovizionat, păstrarea/arhivarea documentelor etc. De asemenea, se pot prezenta principiile generale aplicabile activităţii, cum ar fi: transparenţa, egalitatea şanselor potenţialilor furnizori/prestatori, legalitatea, imparţialitatea, confidenţialitatea etc.; 
 - la "Documente utilizate" (pct. 8.2) se cuprind, în principal, cele de natura formularelor, dar şi manuale, instrucţiuni operaţionale, liste de verificare (check-lists) etc., care furnizează informaţii necesare derulării activităţii, contribuie la prelucrarea de date în cadrul procesului sau transmit rezultatele obţinute altor utilizatori. De reţinut că documentele trebuie să fie actualizate, utile, precise, uşor de examinat, disponibile şi accesibile managerului, salariaţilor şi terţilor, dacă este cazul. Subpct. 8.2.1, 8.2.2 şi 8.2.3 au mai mult rolul de a ordona problemele abordate, ele putând fi comasate sau detaliate în funcţie de amploarea, volumul, diversitatea şi complexitatea documentelor respective; 
 - la "Lista şi provenienţa documentelor utilizate" (subpct. 8.2.1) se are în vedere nominalizarea tuturor documentelor, a organismelor abilitate cu emiterea şi actualizarea acestora, a codurilor de identificare, dacă este cazul, a regimului informaţiilor conţinute etc. În această listă se nominalizează şi documentele interne de această natură, emise şi utilizate în cadrul compartimentelor sau, prin colaborare, între compartimentele entităţii publice; 
 - la "Conţinutul şi rolul documentelor utilizate" (subpct. 8.2.2) pot fi redate în forma completă, anexând la procedură modele ale documentelor, instrucţiuni de completare a acestora şi menţiuni referitoare la rolul lor; 
 - subpct. 8.2.3 "Circuitul documentelor" are în vedere compartimentele/persoanele la care trebuie să circule documentele în procesul de realizare a activităţii, precum şi operaţiunile ce se efectuează în legătură cu documentul respectiv, la fiecare compartiment/persoană pe la care circulă. Este necesar ca circuitul documentelor aferente activităţii să fie integrat în fluxul general al documentelor din cadrul entităţii publice. Se recomandă utilizarea reprezentării grafice a circuitului documentelor; 
 - pct. 8.3 "Resurse necesare" se dezvoltă pe structura clasică a acestora, respectiv resurse materiale (subpct. 8.3.1), resurse umane (subpct. 8.3.2) şi, respectiv, resurse financiare (subpct. 8.3.3). De menţionat că structura resurselor este foarte sensibilă faţă de activitatea la care ne referim; la unele activităţi resursa necesară preponderentă este cea materială, iar la altele este preponderentă resursa umană sau resursa financiară ori combinaţii ale acestora; 
 - subpct. 8.3.1 "Resursa materială" se dezvoltă pe elementele de logistică: birouri, scaune, rechizite, linii telefonice, materiale informatice, calculatoare personale, acces la baza de date, reţea, imprimantă, posibilităţi de stocare a informaţiilor etc., dar şi pe elemente de altă natură, dacă specificul activităţii o impune. De exemplu, în cazul unei entităţi publice cu activitate de teren intensă, cu deplasări auto frecvente, activitatea de transport capătă o conotaţie distinctă, iar procedura operaţională aferentă, la resursa materială, va trebui să reflecte parcul auto, fapt care, în acest caz, va da greutate sporită acestui tip de resursă, în comparaţie cu resursa umană sau financiară; 
 - subpct. 8.3.2 "Resursa umană" fixează compartimentul/compartimentele şi/sau persoana/persoanele din cadrul entităţii publice care sunt implicate, prin atribuţiile/sarcinile de serviciu, în realizarea activităţii procedurate; 
 - subpct. 8.3.3 "Resursa financiară" are în vedere prevederea în buget a sumelor necesare cheltuielilor de funcţionare (achiziţionarea materialelor consumabile necesare desfăşurării activităţii, acoperirea contravalorii serviciilor de întreţinere a logisticii, plata cheltuielilor cu personalul direct implicat în activitatea respectivă etc.), dar şi a sumelor necesare altor tipuri de cheltuieli proprii unei anume activităţi. De exemplu, în situaţia unei activităţi de achiziţie, resursa financiară trebuie să reflecte sumele din buget aferente programului de achiziţii al entităţii publice; 
 - pct. 8.4 "Modul de lucru" pentru o activitate poate fi formalizat, respectiv transpus în procedura operaţională, numai prin aportul salariaţilor implicaţi direct în acea activitate; 
 - subpct. 8.4.1 "Planificarea operaţiunilor şi a acţiunilor activităţii" se sprijină, pe de o parte, pe acţiunile identificate, aşa cum sunt ele listate în cadrul tabelului de la componenta 9 "Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii", iar pe de altă parte, pe o bună cunoaştere şi stăpânire a cerinţelor generale şi a celorlalte caracteristici ale Standardului de control intern nr. 8 "Planificarea" şi a Standardului de control intern nr. 11 "Managementul riscului", prezentate în anexa nr. 1 la ordin. Acţiunile analizate prin prisma resurselor de toate categoriile, a termenelor de realizare, a riscurilor identificate şi a măsurilor de limitare a efectului acestora, a condiţiilor de eficienţă şi legalitate impuse, puse în corelaţie şi într-o succesiune logică şi cronologică, constituie în fapt instrumentul de planificare cuprins în procedura operaţională pentru activitatea analizată. Un exemplu în acest sens poate fi considerat Cadrul general al proiectelor de operaţiuni supuse vizei de control financiar preventiv, anexa nr. 1 la Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cadrele specifice ale proiectelor de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv propriu, ca activitate de sine-stătătoare, documente elaborate şi aprobate la nivelul fiecărei entităţi publice; 
 - subpct. 8.4.2 "Derularea operaţiunilor şi acţiunilor" reflectă programul de zi cu zi al compartimentului/persoanei implicate în realizarea activităţii, în care acesta/aceasta uzează de toate instrumentele specifice şi acţionează corespunzător prevederilor din procedura operaţională şi, în special, celor din instrumentul de planificare a activităţii. Se recomandă cuprinderea în procedura operaţională, sub formă tabelară, a modului de operare, unde pe verticală se pot cuprinde etapele ce se derulează în legătură cu activitatea respectivă, iar pe orizontală se precizează intrările de informaţii (de la cine? ce?), operaţiunile, acţiunile/prelucrările, completările etc., ce au loc faţă de datele intrate, instrumentele utilizate în acest scop, ieşirile de rezultate (care? către cine? etc.). Recomandăm ca exemplu de instrument utilizat în derularea unei activităţi consultarea modelelor privind listele de verificare (check-lists) a proiectelor de operaţiuni prezentate la viză în cadrul activităţii de control financiar preventiv propriu, modele aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 912/2004 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, cu modificările ulterioare; 
 - subpct. 8.4.3 "Valorificarea rezultatelor activităţii" poate fi orientat către mai multe direcţii, ca de exemplu: analiza gradului de realizare a indicatorilor de performanţă asociaţi activităţii; furnizarea datelor şi informaţiilor cu privire la rezultatele activităţii către beneficiarii acestora; identificarea măsurilor de îmbunătăţire etc. 
 b.2 .9) Cu privire la Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii (componenta 9): 
 - se va urmări identificarea tuturor acţiunilor care au loc în legătură cu activitatea procedurată, precum şi fixarea acestora pe compartimentele (posturile) cărora le revin responsabilităţile şi/sau, după caz, răspunderile faţă de acestea; 
 - se recomandă cuprinderea acţiunilor în tabel, pe cât posibil, în ordinea logică a desfăşurării lor, iar a compartimentelor (posturilor), în ordinea intervenţiei în proces; 
 - în tabelul 9 din modelul de procedură operaţională, compartimentele (posturile) au fost simbolizate, ipotetic, cu I, II, III, ..., acţiunile (operaţiunile), cu a, b, c, ..., iar responsabilităţile/răspunderile, cu abrevierile regăsite în tabelul 7.2, unde: E = elaborare; V = verificare; A = aprobare; Ap. = aplicare; Ah. = arhivare. Observăm, de exemplu, că operaţiunea a este o operaţiune de elaborare E, care revine compartimentului I; operaţiunea c este o operaţiune de aprobare A, în răspunderea postului III; acţiunea f este o acţiune de arhivare Ah., ce revine compartimentului VI etc. 
 b.2 .10) Cu privire la Anexe, înregistrări, arhivări (componenta 10): 
 - este necesar ca procedura operaţională să cuprindă în anexe toate instrumentele relevante, prezentate în cadrul celorlalte componente ale acesteia, şi care sunt aplicabile în realizarea activităţii; 

- pentru o mai bună ordonare şi evidenţă a anexelor, se recomandă întocmirea tabelului prezentat la componenta 10 din model.

                     Ultima actualizare:                      
     A N E X A nr.1   

Unele dintre cele mai cunoscute proceduri, la nivelul institutiilor publice,prevazute expres de Ordinul ministrului finantelor publice nr.946/2005 (ghid minimal):

   - procedura de organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor publice vacante;                                                                 
   - procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici de conducere si de executie; 
 - procedura de incadrare si salarizare a personalului; 
 - procedura de inventariere; 
 - procedura de inregistrare contabila(sau mai multe proceduri pe pachete de operatii); 
 - procedura de intocmire si raportare a situatiilor financiare; 
 - procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica; 
 - procedura de organizare si exercitare a controlului financiar preventiv propriu; 
 - procedura de constatare si sanctionare a contraventiilor.
 - procedura privind gestionarea si accesarea finantarilor comunitare
 - procedura privind gestionarea veniturilor extrabugetare
 - procedura de fundamentare a necesarului de resurse pentru finantarea bugetara
 - proceduri pentru alte operatii specifice
 NOTA: Mai trebuie retinute si alte doua aspecte esentiale:
(a). numarul si structura pachetului de actiuni din „Manual”nu este niciodata strict limitat,pentru ca viata poate impune mereu elaborarea unor alte proceduri in functie de evenimentele care se restructureaza,de evolutia organizarii si conducerii agentului institutional; 

(b). Anumite proceduri din Manual trebuiesc revazute in functie de noile reglementari legislative,de noile evolutii din viata societatii in general si a institutiilor sale in special.
   Anexa nr.2
             PROCEDURA NR........  
      == 3. INCADRAREA SI SALARIZAREA PERSONALULUI ==
                         Data elaborarii.....................
                         Ultima actualizare................


         1. Incadrarea in munca a personalului se face in conformitate cu prevederile Regulamentului de ordine interioara al AOSR,Cap.I,Sectiunea I – „Incadrarea salariatilor in institutie”,pe baza de concurs desfasurat in conditiile prevazute de Sectiuna a II-a a aceluias Regulament si se finalizeaza prin incheierea unui Contract individual de munca,redactat in doua exemplare,din care unul va fi inmanat noului angajat.El trebuie sa fie in concordanta cu Fisa postului si prevederile din Statul de functiuni , stabilindu-i-se totodata conditiile de munca si drepturile salariale cuvenite.
      In toata aceasta prima etapa sarcinile si responsabilitatile revin compartimentului „Resurse umane”.
         2. Salarizarea personalului institutiei se face conform prevederilor Regulamentului de ordine interioara,cap.III,Sectiunea I - „Aspecte de natura salariala” ,pe baza sistemului de salarizare prevazut de legislatia in vigoare.La salarizarea personalului se tine seama de criteriul aptitudinilor si competentei profesionale,de complexitatea lucrarilor atribuite,de gradul de raspundere,de rezultatele obtinute(conform Fisei de evaluare a performantelor profesionale),precum si de posibilitatile economico-financiare si resursele temporare ale institutiei publice.Forma de salarizare ce se aplica este „in regie”- dupa timpul lucrat.
     Sistemul de salarizare aplicat in institutie cuprinde : salariul de baza ;diverse categorii de sporuri conform legislatiei in vigoare ; prime legale ; alte categorii de recompense prevazute in Capitolul V ,Sectiuna I-a a Regulamentului de ordine interioara. 
     In ceea ce priveste aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei Proceduri si a Regulamentului AOSR privitor la obiectul prezentei proceduri ,deciziile apartin conducerii,iar realizarea lor practica apartin departamentului „Resurse umane”si Directiei economice.
         3. Prezenta la serviciu si stabilirea timpului lucrat se realizeaza cu ajutorul Condicii de prezenta si a Fisei lunare de pontaj .Acest lucru se realizeaza sub responsabilitatea compartimentului „Resurse umane” , care are si obligatia de a preda Fisa de pontaj Directiei economice ,pana cel mai tarziu in a doua zi lucratoare a lunii urmatoare.
         4.Calculul si decontarea cheltuielilor salariale se realizeaza la Directia economica in conformitatea cu Legea nr.82/1991 , Ordinul ministrului finantelor publice nr.2169/2009, Ordinul ministrului finantelor publice nr.2941/2009 si altor reglementari similare de actualizare, precum si a Regulamentului de ordine interioara al AOSR.
   Calculul salariilor pentru fiecare salariat in parte se infaptuieste dupa metoda regiei directe(asa cum s-a aratat la pct.2), pornind de la salariul de incadrare si alte drepturi
asimilate , numarul de zile lucrate conform Fisei de pontaj ,obligatiile financiar-fiscale si pecuniare prevazute de lege,iar toate elementele de calcul si rezultatele dobandite se sintetizeaza in Statul de plata a salariilor(care poate fi un formular comun sau o Fisa individuala de salarizare,dar care obligatoriu trebuie sa cuprinda aceleasi elemente).

    Procedura practica de lucru este urmatoarea:
 4.1) . Castigul salarial total( sau salariul brut) se formeaza pentru fiecare salariat in parte si devine baza de calcul pentru cheltuielile salariale, calculul obligatiilor fiscale si sociale ale angajatului si apoi cele ale angajatorului. (Csi – Castigul salarial individual brut al fiecarui salariar).  
  Suma tuturor castigurilor salariale (Total CS) devine cheltuiala bugetara si se contabilizeaza ca o obligatie ferma fata de personalul institutiei :      _
                                                    CS = I_ Csi 1--n
            641                 =                421                (CS)
  Cheltuieli cu salariile personalului          Personal – salarii datorate
4.2) . Din salariul fiecarui angajat se retin,intr-o prima transa, obligatiile sale cu caracter social si care sunt prevazute in Legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
         
     NOTA : Legea 12/2010 – “Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010”.   Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 61 din 27 ianuarie 2010 ,prevede urmatoarele (EXTRAS):

Cotele de contribuţii sociale aplicabile începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2010: • Contribuţia de asigurări sociale: condiţii normale : 20,8% angajator + 10,5% angajat • Contribuţia de asigurări sociale: condiţii deosebite : 25,8% angajator + 10,5% angajat • Contribuţia de asigurări sociale: condiţii speciale  : 30,8% angajator + 10,5% angajat. • Contributia la bugetul asigurarilor de sanatate:  : 5,2% angajator + 5.5% angajat În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la alin. (1) este inclusă şi cota de 2,5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411 / 2004 privind fondurile de pensii administrate privat (republicată, cu modificările şi completările ulterioare); • Contribuţia datorată de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj – 0,5% • Contribuţia individuală datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj – 0,5% • Contribuţia datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale – 0,25% asupra totalului brut al veniturilor salariale; • Contribuţia angajatorului privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale,concedii medicale si indemnizatii(de nastere,prenatale,etc) – între 0,15% şi 0,85%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar.

   In consecinta , cand vorbim de angajat,de fiecare salariat in parte , vom avea:

a). Contributia la asigurarile sociale : Castigul salarial ( Csi) x 10,5 % = Cas/1 b). Contributia la asig.sociale de sanatate: Csi x 5,5 % = Cass/2 c). Contributia la asig.pentru somaj Csi x 0.5 % = Cs/3

 4.3) . In cea de a doua transa ,din castigul salarial total se scad retinerile pentru fondurile sociale si se obtine „venitul impozabil” (Vi)
             Vi =  Csi  -  ( Cas/1 + Cass/2 + C s/3 )
  Mentiune : Este important a nu se uita regula impozitarii salariale,comform careia daca anumiti salariati se incadreaza in prevederile legale cu privire la operarea anumitor „deduceri” (D), adica la exonerarea de la impozitare a unor sume pentru cazurile speciale cum ar fi intretinerea din acelasi salariu a mai multor persoane,salariati cu anumite infirmitati,etc,atunci acestea se scad din venitul impozabil inainte de aplicarea cotei unice(deducerea nu se inregistreaza in contabilitate):
                Vi efectiv  = Vi - D 
    La venitul efectiv impozabil astfel obtinut al fiecarui salariat (Vi) se aplica cota unica de impozit de 16,0% si se obtine impozitul pe salarii(I) ce se retine fiecaruia:
                Vi  x  16%  =  Impozitul pe salariu (I)
   4.4) . In anumite cazuri mai poate exista si o a treia transa in care din salariul ramas se retin diverse „popriri” (P) ( imputatii,obligatii fiscale executate silit,pensie alimentara,rate,etc)

Intre acestea se situiaza si „comisionul I.T.M.”(Inspectia Teritoriala de Munca) ce se datoreaza acesteia pentru conducerea „Registrului electronic al angajatilor”(in locul fostelor „Carti de munca” la care orice angajator trebuie sa renunte).Comisionul se calculeaza prin aplicarea cotei de o,75% asupra venitului salarial efectiv (Vi ef.) al fiecarui angajat si,evident,se scade din salariul sau.

  Abia acum ajungem la „salariul net”( Sn):
                 Sn  =   Vi – I - P 
   Acesta se plateste salariatului in numerar sau prin virament in contul bancar de card, odata sau de doua ori pe luna (chenzina a I-a si chenzina a II-a),cu precizarea ca chenzina a I-a trebuie sa fie cam 40 % din castigul salarial net , si aceasta din motive de prudentialitate.


  4.5) . Retinerile salariale astfel calculate trebuiesc inregistrate in contabilitate in felul urmator:
          421        =          %      -             Total de control
   Personal - salarii          4312 – Contributia asiguratilor pentru
          datorate                asigurarile sociale              Cas/1
                          4314 - Contributia asiguratilor pentru
                                asigurarile sociale de sanatate    Cass/2
                          4372 - Contributia asiguratilor pentru   
                                 asigurarile de somaj            Cs/3 
                           444 – Impozitul pe salarii               I
                           427 - Retineri din salarii datorate tertilor  P
  4.6). Soldul debitor al contului 421 – „Personal – salarii datorate” exprima salariul net calculat si verificat prin numeroasele chei de control oferite de contabilitate, si,la data stabilita(si care trebuie sa fie aceeasi in fiecare luna,iar daca ea cade intr-o zi nelucratoare atunci se opereaza in ziua lucratoare precednta), se vireaza pe contul de card al fiecarui salariat,prin emiterea Ordinelor de plata corespunzatoare ,iar in contabilitate se consemneza astfel:
         421            =            7701            -             Sn
 Personal-salarii datorate          Finantarea de la bugetul de stat
  4.7 ) Decontarea drepturilor si obligatiilor salariale se incheie cu virarea,tot prin Ordine de plata a sumelor retinute din salariile personalului catre destinatiile corespunzatoare, iar in contabilitate vom avea:
                                                          
   4312 – Contributia asiguratilor pentru    =         7701                Cas/1
        datorate asigurarile sociale           Finantarea de la bugetul de stat   
   4314 - Contributia asiguratilor pentru    =         7701                Cass/2                     
         asigurarile sociale de sanatate        Finantarea de la bugetul de stat                           
   4372 - Contributia asiguratilor pentru    =         7701                Cs/3
          asigurarile de somaj               Finantarea de la bugetul de stat
    444 – Impozitul pe salarii             =           7701                 I
                              Finantarea de la bugetul de stat
    427 - Retineri din salarii datorate tertilor =     7701                 P
                                  Finantarea de la bugetul de stat
      NOTA: Intelegem ca fiecare varsamant are alta destinatie si deci trebuiesc intocmite Ordine de plata separate Iar pentru fiecare document contat distinct presupune si o formula de reflectie contabila separata.
     Ordinele de plata se intocmesc simultan cu „Declaratiile fiscale – 2010”si se depun la autoritatile gestionare ale diverselor fonduri sociale sau fiscale si anume:

- Declaratia 10.01/2010 privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat; - Declaratia 2.06/2009.06.04 privind evidenta obligatiilor de plata catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate; - Declaratie privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj; - Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat(pentru impozitul asupra salariilor; - Declaratia fiscala I.T.M. pentru comisionul de evidenta a personalului angajat (iar la aceasta se anexeaza si un exemplar din statele de plata).


          5.Obligatiile sociale ale angajatorului. Odata incheiate calculele salariale individuale,se procedeaza la stabilirea obligatiilor colective pe care le are institutia pentru folosirea muncii salariale.Pentru aceasta se folosesc datele deja existente in contabilitate : total venituri,suma totala a veniturilor salariale,precum si prevederile Legilor pentru aprobarea bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de sanatate.
     5.1) .Ordinea de desfasurare a lucrarilor si metodologia de calcul sunt urmatoarele:
  A1 – Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale ( conditii normale de munca):
                 Total cheltuieli salariale  (CS)  x 20,8 % 

  A2 – Contributia angajatorului la asigurarile sociale de sanatate:
                 Total cheltuieli salariale  (CS) x 5,2 %
  A3- Contributia angajatorului la bugetul asigurarilor de somaj:
                 Total cheltuieli salariale  (CS)  x  0,5 %
  A4 . Contribuţia angajatorului privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale,concedii medicale si indemnizatii(de nastere,prenatale,etc):
          -pentru activitatile economice si veniturile proprii ale institutiei:
                      Total venituri (V) x  ( 0,15 % - 0,85%)
          - pentru activitati integral finantate:
                      Total cheltuieli salariale (CS)  x  (0,15 % - 0,85%)
    Nota : Marimea cotei este stabilita prin bugetul propriu supus aprobarii odata cu planul de finantare si depinde de conditiile de munca,starea de sanatate a               angajatilor ,ponderea femeilor tinere,experienta din anii precedenti .
   A5- Contributia angajatorului la fondul de garantare pentru plata creantelor bugetare:
                       Total cheltuieli salariale ( CS ) x  0,25 %


         5.2 ) . Pe masura determinarii respectivelor angajamente si obligatii ele se inregistreaza in contabilitate,pentru ca,inainte de a fi platite,ele sunt cheltuieli ce urmeaza a fi acoperite din finantarea bugetara. Aceasta insemneaza:
  (a).               6451             =             4311   -     Suma A1
          Contributia angajatorilor             Contributia angajatorilor
          pentru asigurarile sociale            pentru asigurarile sociale
  (b) .               6452             =             4371    -  Suma A3  si
           Contributia angajatorilor            Contributia angajatorilor  Suma A5
          pentru asigurari de somaj            pentru asigurari de somaj
  (c).                6453             =             4313    -     Suma A2
          Contrib.angajatorilor pt.              Contrib.angajatorilor pt.
          asig.sociale de sanatate              asig.sociale de sanatate  
  (d).                6454             =             4315    -     Suma A4    
           Contrib.angaj.pt.accid.de            Contrib.angaj.pt.accid.de
          munca si boli profesionale            munca si boli profesionale


         5.3) . La termenele stabilite de organele financiar fiscale (de regula intre 25 si 25 ale lunii urmatoare) se intocmesc Ordinele de plata in favoarea fiecareia dintre institutiile abilitate sa administreze respectivele fonduri sociale si se vireaza sumele in cauza. Inregistrarea in contabilitate se face iarasi document cu document,asa ca vom avea:


   a).In favoarea Casei de pensii : 
                4311              =           7701       -       Suma A1
       Contributia  angajatorilor           Finantarea de la bugetul de stat
       pentru asigurarile sociale 


  b).In favoarea Inspectiei Teritoriale de Munca:
                4371              =           7701       -     Suma A3 si
       Contributia angajatorilor            Finantarea de la bugetul      Suma A5
       pentru asigurari de somaj                      de stat
  c). In favoarea Casei judetene de sanatate:
               4313               =             7701       -     Suma A2        
       Contrib.angajatorilor pt.              Finantarea de la bugetul de stat
       asig.sociale de sanatate
                                 si
               4315               =   7701 – Fin.de la bug.de stat(sauSuma A4
      Contrib.angaj. pt.accid.             5121 - Conturi la banca in lei
       de munca si boli prof.
   Nota : Plata contributiei angajatorilor la fondul pentru accidente,boli profesionale, concedii,indemnizatii,etc.se face din contul care exprima natura veniturilor pe seama carora s-a constituit.
   Mentiune:    Mai pot aparea si alte situatii accidentale precum acordarea unor premii sau indemnizatii , stimulente materiale,etc, dar le vom rezolva atunci cu prilejul actualizarii prezentei proceduri ,pentru ca , se pare , ca astfel de evenimente nici nu se intrevad deocamdata.
   A doua mentiune: Dat fiind ca regimul indemnizatiilor cuvenite membrilor Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania este guvernat de alte reguli si alte particularitati,el va fi tratat intr-o procedura distincta.


                                 Prof.univ.dr. C.M.DRAGAN
                          Expert contabil de onoare nr.5298 din tabloul CECCAR
      A N E X A nr.3
  
 == 4. MODEL DE PROCEDURA ==
         privind
  „ INVENTARIEREA SI CONTROLUL PATRIMONIULUI”
 Principalele elemente de continut:

1. Inventarierea patrimoniului - generalitati 2. Obligatiile administratorilor. Sarcinile comisiei de inventariere 3. Etapele inventarierii 4. Inventarierea elementelor specifice 5. Evaluarea elementelor de activ si de pasiv 6. Procesul verbal de inventariere 7. Plusuri sau minusuri la inventar - compensari 8. Rezultatele inventarierii 9. Lista de inventariere 10. Lista de inventariere pentru gestiuni global valorice 11. Extras de cont 12. Model Decizie inventariere; 13. Model Proceduri de inventariere; 14. Model Declaratie gestionar inainte de inventariere 15. Model declaratie gestionar dupa inventariere 16. Valorificarea inventarierii - diferente cantitative; 17. Valorificarea inventarierii - diferente valorice

18. Contabilizarea rezultatelor inventarieri
 NOTA:Acest material a fost elaborat de Prof.univ. D.H.C. - C.M.DRAGAN , pe exemplul institutiilor publice care se afla in cea mai mare suferinta.Un "manual"trebuie permanent actualizat indeosebi dupa cum se modifica legislatia,procedurile ramanand aceleasi.Va promitem ca ne vom ocupa si de asta.
   27.04.2011 CAPITALISTUL Supervizare: "Clubul Universitarilor liberi" 109.166.130.30 27 aprilie 2011 04:57 (UTC)