Română/Protologisme

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !
Jump to navigation Jump to search


  abatabilitate = subst./noun, stare/calitate de abatabil
  abatant = abătător = abativ = adj., abătutiv
  abatanță = abativitate = abătutivitate
  abrazivitate = subst./noun, stare/caracter de abraziv
  absolutizabilitate = noun, stare/caracter de absolutizabil
  abuzabilitate = noun, stare/caracter de abuzabil
  abuzal = adj., de abuz
  accesațial = adj., de accesare/accesație, ref. la accesare
  accesibilitate = noun, stare/caracter de acccesibil
  acceptabilitate = noun, stare/caracter de acceptabil
  acceptant = adj., care acceptă; acceptor = acceptativ
  acceptațial/acceptatic = de acceptare/accepție, ref. la acceptări
  actorial = adj., care ține de actorie = adj., which hold/depend of acting
  actualizabilitate = noun, caracter/stare/calitate de actualizabil = noun, character/status/quality of updateable
  actualizant = adj., care face/produce actualizare; actualizator = adj., who make/produce updated; updater
  actualizanță = subst./noun, capacitate/potență de actualizare = noun, capacity/potency made update
  actualizatic/actualizațial = adj., de actualizare, ref. la actualizări
  acționatic/acționațial = adj., care ține de acționare/acționat = adj., which depend of driving/actioning
  acuzabil = adj., care poate fi/deveni acuzat = adj., which can be/become charged/accused
  acuzant = adj., care acuză, care produce acuzare; acuzator = adj., wich accusing; that wich produces accusation/charge; accuser
  acuzanță = noun, capacitate/potență de a acuza; acuzativitate = noun, capacity/potency of charge; accusativity
  acuzatic/acuzațial = adj., de acuzare/acuzație = adj., referitor la acuzări/acuzații
  adaptiv = adaptant = adaptor = adj., care face adaptare
  adaptatic/adaptațial = ref. la adaptări/adaptații
  adâncibilitate = noun, stare/caracter de adâncibil
  adâncitic/adâncițial = adj., de adâncire, ref. la adânciri
  aderabilitate = noun, stare/caracter de aderabil
  aditent = aditiv, adiționant
  aditență = aditivitate
  adițial = adițional
  adiționant = aditent, aditiv
  administrabilitate = noun, stare de administrabil
  administrant = administrator = administrativ = adj., care administrează/face administrare
  adorant = adorator
  adresabilitate = noun, stare/calitate de adresabil
  adresant = adresor = adresativ = adj., care face adresare
  aductent = aducător = aductiv
  aductență = aductivitate
  aducțial = adj., care ține de aducere/aducție
  adulant = adulator = adulativ
  adulanță = adulativitate
  afinant = afinator
  aflant = aflător = aflativ
  aflanță = aflativitate
  agreabilitate = noun, stare/calitate de agreabil
  agreant = agreator = agreativ = adj., care face o agreare; care agrează ceva/pe cineva
  agreanță = agreativitate = noun, stare/potență/calitate de agreant/a agrea
  aiurant = aiuritor = aiurativ
  aiuranță = aiurativitate
  ajustabilitate = noun, stare/calitate de ajustabil = noun, state/quality of adjustable
  ajustațial = adj., care aparține de ajustare/ajustat = adj., belonging to adjustment/adjusted
  ajustant = ajustător = ajustativ
  ajustanță = ajustivitate = noun, stare/caracter de ajustant/ajustător
  albăstribilitate = noun, stare/caracter de albăstribil
  albăstritor = albăstrent = adj., care albăstrește
  alergant = alergător = alergativ = adj., care aleargă
  alerganță = alergativitate = noun, stare/caracter de alergător; capacitate de alergare
  aliniabil = adj., care poate fi/deveni aliniat = adj., which can be/become aligned
  aliniabilitate = noun, stare/calitate de aliniabil = noun, status/quality of aligneable
  aliniațial = adj., care aparține de aliniere/aliniament = adj., belonging to alignment
  aliniator = aliniant/alinient = aliniativ
  aliniență/aliniință = aliniativitate = noun, stare/caracter de alinient
  alunecabil = adj., care poate fi/deveni alunecat
  alunecant = alunecător
  alunecatic = adj., care aparține de alunecare/alunecat
  alungabil = adj., care poate fi/deveni alungat
  alungatic = adj., care aparține de alungare/alungat
  alungent = alungitor = alungitiv
  alungență = alungitivitate
  alungibil = adj., care poate fi/deveni alungit
  alungitic = adj., care aparține de alungire/alungit
  amalgamic = adj., de amalgam
  amăgibil = adj., care poate fi/deveni amăgit
  amăgitic = adj., care aparține de amăgire/amăgit
  amărâbil = adj., care poate fi/deveni amărât
  amărâtic = adj., care aparține de amărât/amărâre
  amendabil = adj., care poate fi/deveni amendat
  amendabilitate = noun, stare/calitate de amendabil
  amendator = amendător = amendant = amendativ = adj., care amendează; care face amendare
  amendanță = amendativitate = noun, stare /potență de amendant/amendator
  amendatic = adj., care aparține de amendare/amendat
  amestecabil = adj., care poate fi/deveni amestecat
  amestecabilitate = noun, stare/calitate de amestecabil
  amestecant = amestecător = amestecativ = adj., care face amestecare
  amestecanță = amestecativitate = noun, stare/potență de amestecător; capacitate de a amesteca
  amestecatic = adj., care aparține de amestecare/amestecat
  amortizabilitate = noun, stare/calitate de amortizabil
  amortizator = amortizant = amortizativ = adj., care face amortizare
  astupabil = adj., care poate fi/deveni astupat
  astupabilitate = noun, caracter/stare de astupabil
  astupant = astupător = astupativ = adj., care face astupare
  astupanță = astupativitate = noun, stare/potență de astupător; capacitate/potență de a astupa
  așteptabil = adj.,, care poate fi/deveni așteptat
  așteptabilitate = noun, stare/calitate de așteptabil
  așteptant = așteptător = așteptativ = adj., care așteaptă ceva/pe cineva
  așteptanță = așteptativitate = noun, stare/calitate de așteptător/așteptant/așteptativ
  așteptațial = așteptatic = adj,. care ține de așteptare/așteptat
  avansabilitate = noun, stare/caracter de avansabil
  avansant = avansator = adj., care avansează
  aveabil = disponibil, care poate fi avut/obținut; de care se poate dispune = available
  aveabilitate = disponibilitate = availableness = noun, caracter/stare de aveabil/disponibil
  avortabilitate = noun, stare/caracter de avortabil
  azvârlibilitate = noun, caracter/stare de azvârlibil
  bandajabilitate = noun, stare/caracter de bandajabil
  batabil = adj., care poate fi/deveni bătut; bătubil
  batabilitate = noun, stare/caracter de batabil/bătubil; bătubilitate
  băgabil = adj., care poate fi/deveni băgat
  băgabilitate = noun, caracter/stare de băgabil
  bănuibilitate = noun/subst., stare/caracter de bănuibil
  bătubil = adj., care poate fi/deveni bătut; batabil
  bătubilitate = noun, stare/caracter de bătubil/batabil; batabilitate
  bistabilitate = noun, stare/caracter de bistabil
  botanicitate = caracter/stare/calitate de botanic = noun, character/status/quality of botanic
  britanicitate = caracter/stare/calitate de britanic = noun, character/status/quality of British
  citibilitate = noun, stare/caracter de citibil
  climatizabil = adj., care poate fi/deveni amclimatizat
  climatizabilitate = noun, stare/caracter/calitate de climatizabil
  climatizant = adj., care face aclimatizare/climatizare; care climatizează; climatizator
  climatizanță = noun, capacitate/putere de climatizare/aclimatizare
  climatizator = adj., care face aclimatizare/climatizare; care climatizează; climatizant
  climatizatic = adj., care ține de climatizare/climatizat
  climatizațial = adj., care ține de climatizare/climatizat
  cognoscent = adj., care cunoaște; care are cunoaștere; cunoștent, cunoscător
  cognoscență = noun, capacitate/putere de cunoaștere; cunoștență
  colinialitate = noun, stare/caracter/calitate de colinial
  coliniant = coliniator = coliniativ = adj., care coliniază; care face coliniere/coliniație
  coliniațial = adj., care ține de coliniere/coliniație
  comerciabil = adj., care poate fi/deveni comercializat; comerciabilizabil
  comerciabilitate = noun, stare/caracter de comerciabil/comerciabilizabil
  comerciabilizabil = adj., care poate fi/deveni comercializabil; comerciabil
  competițial = adj., care ține de competiție, competițional
  complemental = adj., care ține de complement
  complementațial = adj., care ține de complementare/complementație
  computerizator = computerizant = computerizativ
  computerizanță = noun, capacitate/potență de computerizare/a computeriza; computerizativitate
  computerizatic = computerizațial
  computerizare în nori = cloud computing
  comunicanță = comunicativitate
  comunicațial = comunicațional
  comutant = comutator = comutativ
  comutanță = comutativitate
  comutațial = adj., care ține de comutare/comutație
  concedient = concediator = concediativ
  concediență = concediativitate
  concentranță = concentrativitate
  concentricizant = concentricizător
  conceptant = conceptor = conceptător = conceptiv
  conceptanță = conceptență = conceptivitate
  concepționalitate = noun, stare/caracter de concepțional
  conectabilitate = noun, stare/caracter/calitate de conectabil
  conectant = adj., care conectează; care face conectare; conector; conectiv
  conectanță = noun, capacitate/putere de conectare = conectivitate
  conectațial = adj., care ține de conectare/conectat
  conectitate = noun, stare/calitate de conectat
  contrapunctual = adj., care ține de contrapunct
  corectabilitate = noun, stare/calitate de corectabil
  corectant = corectiv = corector/corectător = adj., care face corectare/corecție
  corectanță = corectivitate = noun, stare/caracter de corector/corectant
  corectațial = sdj., care ține de corectare/corectat
  cunoștent = adj., care cunoaște; care are cunoaștere; cognoscent
  cunoștență = noun, capacitate/putere de cunoaștere; cognoscență
  cunoștibil = adj., care poate fi/deveni cunoscut; cognoscibil, cognoscible, cognizable, knowable
  cunoștibilitate = noun, stare/caracter de cunoștibil; cognoscibilitate, cognoscibility
  cunoștințial = adj., care ține de cunoștințe/cunoaștere; cognoscial
  descălecant = descălecător
  descălțant = descălțător
  descărcabil = adj., care poate fi/deveni descărcat
  descărcabilitate = noun, stare/caracter/calitate de descărcabil
  descărcant = adj., care descarcă, care face descărcare; descărcător, descărcativ
  descărcanță = noun, capacitate/putere de descărcant/descărcător
  descărcatic = adj., care ține de descărcare/descărcat = descărcațial
  descântabil = adj., care poate fi/deveni descântat
  descântabilitate = noun, stare/caracter de descântabil
  descântant = descântător = adj., care descântă; care face descântec/descântare
  deschident = adj., care deschide, care face deschidere; deschizător; deschiditiv
  deschidență = noun, capacitate/putere de deschidere; deschidivitate
  deschidibil = adj., care poate fi/deveni deschis
  deschidibilitate = noun, stare/caracter/calitate de deschidibil
  deschiditate = noun, stare/caracter/calitate de deschis
  deschiditic = adj., care ține de deschidere/deschis
  deschiditiv = adj., care deschide, care face deschidere
  descrient = descriitor; descriitiv
  descriibil = adj., care poate fi/deveni descris
  descriință = noun, putere/capacitate de descriere/a descrie; descriitivitate
  descriitic = adj., care ține de descriere/descris = descriițial
  descriitivitate = descriință
  descuamabil = adj., care poate fi/deveni descuamat
  descuamabilitate = noun, stare/caracter/calitate de descuamabil
  descuamant = adj., care descuamează, care face descuamare
  descuamanță = noun, capacitate/putere de descuamare
  descuamatic = adj., care ține de descuamare/descuamat
  descuamator = adj., care descuamează, care face descuamare = descuamant
  descuiabil = adj., care poate fi/deveni descuiat
  descuiabilitate = noun, stare/caracter/calitate de descuiabil
  descuient = adj., care descuie, care face descuiere; descuietor
  descuietor = adj., care descuie, care face descuiere; descuient
  descuiatic = adj., care ține de descuiere/descuiat
  descuință = noun, capacitate/putere de descuiere
  desprăfuibilitate = noun, stare/caracter/calitate de desprăfuibil
  desprăfuient = desprăfuitor
  desprindent = adj., care desprinde, care produce desprindere; desprinzător
  desprindență = noun, capacitate/potență de desprindere
  desprindibil = adj., care poate fi/deveni desprins
  desprindibilitate = noun, stare/caracter/calitate de desprindibil
  desprinzător = adj., care desprinde, care produce desprindere; desprindent
  dezangajanță = noun, capacitate/potență de dezangajare; dezangajativitate
  dezangajativitate = stare/caracter de dezangajativ/dezangajant/dezangajator; dezangajanță
  dezangajațial = adj., care ține de dezangajare/dezangajat
  dezangrenatic = adj., care ține de dezangrenare/dezangrenat
  dezbinatic = adj., care ține de dezbinare/dezbinat
  dezdoibilitate = noun, stare/calitate de dezdoibil
  dezdoitic = adj., care ține de dezdoire/dezdoit
  dezghețatic = adj., care ține de dezghețare/dezghețat
  dezintegrant = adj., care dezintgrează, care face dezintegrare
  dezintegrațial = adj., care ține de dezintegrare/dezintegrat
  dezobișnuitic = adj., care ține de dezobișnuire/dezobișnuit
  dirijabilitate = noun, stare/calitate de dirijabil
  dirijațial = adj., care aparține de dirijare/dirijat
  donabilitate = noun, stare/calitate de donabil
  donant = donator = donativ = adj., care face donare
  donanță = donativitate = noun, stare/potență/capacitate de donant/donator
  ducibilitate = noun, stare/calitate de ducibil/ducabil
  ducant = ducător = ducativ =adj., care face ducere; care duce ceva/pe cineva
  eliminabil = adj., care poate fi/deveni eliminat
  eliminabilitate = noun, caracter/stare/calitate de eliminabil
  evaluator = adj., care face/produce evaluare; evaluant
  evaluațial = adj., care ține de evaluare/evaluat/evaluație
  evaluență = noun, capacitate/potență de evaluare; caracter de evaluator/evaluent
  evoluator = adj., care face/produce evoluare; evoluant
  evoluent = adj., care face/produce evoluare; evoluator
  evoluență = noun, capacitate/potență de evoluare; evolutivitate
  expectoratic = adj., care ține de expectorație/expectorare/expectorat; expectorațial
  expectoranță = noun, capacitate/putere de expectorare
  expozabilitate = noun, stare/calitate de expozabil
  expozant = adj, care expune un exponat
  expozanță = noun, capacitate de expunere; expunență; expozivitate
  exprimabilitate = noun, stare/calitate de exprimabil
  fabricanță = fabricativitate
  fabricativ = fabricant = adj.,
  fabulant = fabulator = fabulativ
  fabulanță = fabulativitate
  facilitant = facilitator = facilitativ
  facilitanță = facilitativitate
  factorizant = factorizator = factorizativ
  factorizanță = factorizativitate = noun, capacitate/potență de factorizare
  facturizant = facturizator
  facultativizant = facultativizator
  falimentant = falimentator = falimentativ
  falimentanță = falimentativitate
  falsificant = falsificator = falsificativ
  falsificanță = falsificativitate
  ferestrare = noun, acțiunea de a lucra cu ferestre/windows la un computer; ferestrație
  ferestrațial = adj., care ține de ferestrare/ferestrație (computer, interfață de utilizator grafică)
  ferestrație = noun, acțiunea de a lucra cu ferestre/windows la un computer; ferestrare
  ferestric = adj., care ține de ferestre
  fermentabilitate = noun, caracter/stare/calitate de fermentabil
  fermentatic = adj., care ține de fermentație/fermentare/fermentat; fermentațial
  fermentațial = adj., care ține de fermentație/fermentare/fermentat; fermentatic
  fluidizabil = adj., care poate fi/deveni fluid
  fluidizabilitate = noun, stare/calitate de fluidizabil
  fracționabil = adj., care poate fi/deveni fracționat
  fracționabilitate = noun, stare/calitate de fracționabil
  frecatic = frecațional
  garantabil = adj., care poate fi/deveni garantat, care poate primi garanție
  garantabilitate = noun, stare/caracter/calitate de garantabil
  garantator = adj., care garantează, care oferă garanție; garant
  găsibil = adj., care poate fi/deveni găsit
  găsibilitate = noun, stare/calitate/caracter de găsibil
  grațiant = grațiator
  grăbent = adj., care grăbește, care produce grăbire; grăbitor
  grăbibil = adj., care poate fi/deveni grăbit
  grăbibilitate = noun, stare/caracter/calitate de grăbibil
  grăbință = noun, capacitatea de a grăbi, potență/capacitate de grăbire
  grăbitor = adj., care grăbește, care produce grăbire; grăbent
  ideanță = ideativitate
  identificabilitate = noun, stare/caracter de identificabil
  identificanță = identificativitate
  identificațial = identificatic
  ierarhizant = ierarhizator = ierarhizativ
  ierarhizanță =ierarhizativitate
  igienism = noun, concept/domeniu/sistem bazat pe igienă
  igienizant = igienizator = igienizativ
  igienizanță = igienizativitate
  ignicolorare = noun, acțiune de colorare în culoarea focului
  ignițiant = ignițiator
  ignițiatic = adj., care țne de igniție/ignițiere
  ignițiere = igniție
  iluminant = iluminator = iluminativ
  iluminanță = iluminativitate
  împingibil = adj., care poate fi/deveni împins
  împingibilitate = noun, stare/calitate de împingibil
  împingițial = împinsual
  împinsual = adj., care ține de împingere/împins
  impunisabilitate = noun, calitate/stare de impunisabil
  indignent = indignant = indignător = adj., care indignează; are face indignare
  internetic = adj., care aparține de internet
  interneticitate = noun, caracter/stare/calitate de internetic
  internetist = noun, internetician, persoană care lucrează frecvent pe internet
  internetiza = verb, a introduce pe internt date/informații; a iniția lucrări pe internet
  internetizabil = adj., care poate fi/deveni internetizat; care poate fi operat pe internet
  internetizant = internetizator
  internetizanță = noun, capacitate/potență de a internetiza
  internetizare = noun, acțiunea de a internetiza = internetised
  internetizat = adj., care rezultă prin internetizare
  internetizatic = adj., care ține de internetizat/internetizare
  interzictent = interdictent = interdictiv = interzicător
  interzicență = interdictență = interdictivitate = noun, capacitate/putere de interzicere/interdicție
  invazant = invaziv = invazator
  inversabil = invertibil
  inversant = invertent = inversor = invertor
  inversanță = inversivitate = invertivitate = invertență = noun, capacitate/potență de inversare/a inversa
  inversitate = invertețe = noun, stare/caracter de inversat
  întorcent = întorcător = întorcitiv
  întorcință = întorcitivitate
  intranzitivitate = netranzitivitate = noun, stare/caracter de intranzitiv/netranzitivitate; netranzitanță/intranzitanță
  intranziționalitate = netranziționalitate = noun, stare/caracter de netranzițional/intranzițional
  intrasabilitate = netrasabilitate
  înotațial = înotatic
  maximizabil = adj., care poate fi/deveni maximizat
  maximizabilitate = noun, stare/caracter de maximizabil
  maximizant = adj., care maximizează; care face maximizare
  maximizator = adj., care maximizează; care face maximizare
  maximizațial = adj., care ține de maximizare/maximizat
  mecanizabil = adj., care poate fi/deveni mecanizat
  mediabil = adj., care poate fi/deveni mediat
  mediatizabil = adj., care poate fi/deveni mediatizat
  medicalizabil = adj., care poate fi/deveni medicalizat
  meditabil = adj., care poate fi/deveni meditat
  melodicizabil = adj., care poate fi/deveni melodicizat
  menajabil = adj., care poate fi/deveni menajabil
  mensurabil = adj., care poate fi/deveni măsurat; măsurabil
  menținibil = adj., care poate fi/deveni menținut/mentenat
  menționabil = adj., care poate fi/deveni menționat
  mercerizabil = adj., care poate fi/deveni mercerizat
  mergibil = adj., care poate fi/deveni mers
  meritabil = adj., care poate fi/deveni meritat
  metaforizabil = adj., care poate fi/deveni metaforă
  metaformozabil = adj., care poate fi/deveni metamorfozat/transformat
  miligramic = adj., care ține de miligram
  mililitric = adj., care ține de mililitru
  miliohmic = adj., care ține de miliohm
  microminiaturizabil = adj., care poate fi/deveni microminiaturizat
  migrabil = adj., care poate fi/deveni migrat
  migrant = migrator = adj., care migrează
  militarizabil = adj., care poate fi/deveni militarizat
  minabil = adj., care poate fi/deveni minat
  miniaturizabil = adj., care poate fi/deveni miniaturizat
  minimizabil = adj., care poate fi/deveni minimizat
  minimizator = adj., care minimizează; care face minimizare
  mistificabil = adj., care poate fi/deveni mistificat
  mistificabilitate = noun, stare/caracter de mistificabil
  mișcabil = adj., care poate fi/deveni mișcat
  mișcabilitate = noun, stare/aracter de mișcabil
  mișcant = mișcător = adj., care mișcă
  mitizabil = adj., care poate fi/deveni mitizat
  modelabil = adj., care poate fi/deveni modelat
  moderabil = adj., care poate fi/deveni moderat
  modernizabil = adj., care poate fi/deveni modernizat
  monetizabil = adj., care poate fi/deveni monetizat
  multiplic = adj., care ține de multiplu/multipli
  multiplicant = multiplicator
  multiplicanță = multiplicativitate
  multiplicativitate = multiplicanță
  necitibilitate = noun, stare/calitate de citibil
  neclimatizabilitate = noun, caracter/stare de neclimatizabil
  necomparabilitate = noun, stare/calitate/caracter de necomparabil
  neconstituționalitate = noun, stare/caracter/calitate de neconstituțional; inconstituționalitate
  opribil = adj., care poate fi/deveni oprit
  optant = optator = optativ
  optanță = optativitate
  optbitic = adj., care este/are 8 biți; care se referă la 8 biți
  optimizabilitate = noun, stare/caracte de optimizabil
  orbibilitate = noun, stare/caracter de orbibil
  ordonabil = adj., care poate fi/deveni ordonat
  ordonabilitate = noun, stare/caracter/calitate de ordonabil
  ordonant = ordonator
  organizabilitate = noun, stare/caracter/calitate de organizabil
  patinant = patinator
  patinanță = noun, capacitate/potență de a face/produce patinare
  pavant = pavator
  pedagogizant = pedagogizator
  pedalant = pedalator
  penetratic = penetrațial
  perifericitate = noun, stare/caracter/calitate de periferic
  pragmaticitate = noun, caracter/stare/calitate de pragmatic
  prelucranță = prelucrativitate
  pretendență = noun, capacitate/putere de pretindere
  pretinzător = adj., care pretinde; pretendent
  prevident = prevăzător
  previdență = previzivitate
  productență = productivitate
  proorocent = proorocător
  radioactivitate = radianță = noun, stare/caracter de radiativ/radiant/radiator
  radiocomanda = verb, a comanda prin radio; telecomanda
  radiocomandabil = adj., care poate fi/deveni radiocomandat
  radiocomandat = adj., care rezultă prin acțiune de telecomandă/radiocomandă
  radiorecepționa = verb, a prinde și detecta comenzi/emisiuni radio
  recalculabilitate = noun, stare/caracter de recalculabil
  recalibrabilitate = noun, stare/caracter de recalibrabil
  recalmabilitate = noun, stare/caracter de recalmabil
  recalibrant = adj., care recalibrează; recalibrator
  receptent = receptiv = adj., care recepționează; receptor
  recepționabilitate = noun, stare/caracterr de recepționabil
  recepționant = receptiv = adj., care recepționează; receptor
  reciclabilitate = noun, stare/caracter/calitate de reciclabil
  reciclant = adj., care reciclează, care face reciclare; reciclător
  reciclanță = noun, capacitate/potență de reciclare
  reciclatic = adj., care ține de reciclare/reciclat
  reciclător = adj., care reciclează, care face reciclare; reciclant
  reclasificabil = adj., care poate fi/deveni reclasificat
  reclasificabilitate = noun, stare/caracter/calitate de reclasificabil
  reclasificant = adj., care reclasifică, care face reclasificare; reclasificator
  reclasificanță = noun, capacitate/potență de reclasificare
  reclasificatic = adj., care ține de reclasificare/reclasificat
  reclasificator = adj., care reclasifică, care face reclasificare; reclasificant
  reciclabilitate = noun, stare/caracter/calitate de reciclabil
  reciclant = adj., care reciclează, care face reciclare; reciclător
  reciclanță = noun, capacitate/potență de reciclare
  reciclatic = adj., care ține de reciclare/reciclat
  reciclător = adj., care reciclează, care face reciclare; reciclant
  reclasificabil = adj., care poate fi/deveni reclasificat
  reclasificabilitate = noun, stare/caracter/calitate de reclasificabil
  reclasificant = adj., care reclasifică, care face reclasificare; reclasificator
  reclasificanță = noun, capacitate/potență de reclasificare
  reclasificatic = adj., care ține de reclasificare/reclasificat
  reclasificator = adj., care reclasifică, care face reclasificare; reclasificant
  recuperabilitate = noun, stare/caracter de recuperabil
  recuperant = adj., care recuperează; recuperator; recuperativ
  recuperanță = noun, capacitate/potență de recuperare
  recuplabilitate = noun, stare de recuplabil
  recuplant = recuplator = adj., care recuplează; care face recuplare
  recuplanță = recuplativitate = noun, stare/calitate de recuplant/recuplativ
  regenerabil = adj., care poate fi/deveni regenerat
  regenerabilitate = noun, stare/caracter/calitate de regenerabil
  regenerant = adj., care generează; regenerator; regenerativ
  regeneranță = noun, capacitate/potență de regenerare
  regeneratic = adj., care ține de regenerare/regenerat
  reghidabilitate = noun, stare de reghidabil
  reghidant = reghidator = reghidativ = adj., care face reghidare
  reforțabilitate = noun, stare/caracter de reforțabil
  reimplantabilitate = noun, stare/calitate de reimplantabil
  reimplantant = reimplantator = reimplantativ = adj., care face reimplantare
  reimplantațial = adj., care ține de reimplantare/reimplantat/reimplantație; reimplantatic
  rememorabilitate = noun, stare/calitate de rememorabil
  remorcabilitate = noun, stare/calitate de remorcabil
  resetabil = adj., care poate fi/deveni resetat
  resetabilitate = noun, stare/caracter de resetabil/repoziționabil
  rețelizabilitate = noun, stare/caracter de rețelizabil
  rețelizabil = adj., care poate fi/deveni rețelizat
  salivabilitate = noun, caracter/stare de salivabil
  salivanță = noun, capacitate/potență de salivare; caracter de salivant/salivator
  salvabilitate = noun, caracter/stare de salvabil
  salvanță = salvativitate = noun, potență/capacitate de salvare; caracter de salvator/salvant/salvativ
  scornibilitate = noun, caracter/stare de scornibil
  separență = separativitate = noun, potență/capacitate de separare
  segreganță = segregativitate = noun, potență/capacitate de segregare
  stingibilitate = noun, caracter/stare de stingibil
  stingență = stingativitate = noun, potență/capacitate de stingere; caracter de stingător/stingant/stingativ
  suprafațal = adj., care ține de suprafață; superficial, suprafețial
  suprafațalitate = noun, caracter/stare/calitate de superficial/suprafațal
  suprafrânare = noun, acțiune de frânare excesivă = excessive braking action
  suprafluidizabil = adj., care poate fi/deveni suprafluidizat = which can be/become suprafluid
  suprafluidizare = noun, acțiune din care rezultă un suprafluid = an action which shows suprafluid
  șaișpebitic = șaisprezecebitic = adj., care este_de/are 16 biți; care se referă la 16 biți
  șerpuient = șerpuitor
  șerpuitic = șerpuițial = adj. care ține de șerpuire/șerpuit
  științometric = adj., care ține de științometrie = scientometrical
  științometrie = noun, disciplină academică de măsură și analiză a științei, tehnologiei și inovației = w:scientometrics, scientometry
  tractabil = adj., care poate fi/deveni tractat/tracționat
  tractabilitate = noun, stare/caracter/calitate de tractabil/tracționabil
  tractant = adj., care tractează, care face tractare/tracționare
  tractor = adj., care tractează, care face tractare/tracționare
  tracționabil = adj., care poate fi/deveni tractat/tracționat
  tracționabilitate = noun, stare/caracter/calitate de tractabil/tracționabil
  tracțional = adj., care aparține de tracțiune/tractare
  translabil = adj., care poate fi/deveni translat
  translabilitate = noun, stare/caracter/calitate de translabil
  translatabil = adj., care poate fi/deveni translatat/tradus
  translatabilitate = noun, caracter/stare/calitate de translatabil
  translatațial = adj., care ține de translatare/traducere
  translatent = adj., care face translatare/traducere
  translatență = noun, capacitate/putere de translatare
  translațial = adj., care ține de translație/translat
  translațional = adj., care ține de translație/translat
  translent = adj., care produce/face translare/translație
  translență = noun, capacitate/putere de translare
  translor = adj., care produce/face translare/translație
  trebuient = trebuitor
  trecent = trecant = trecător = trecitiv
  trecență = trecitivitate = noun, stare/caracter de trecător/trecent/trecant/trecitivitate
  treizecișidoibitic = adj., care este_de/are 32 de biți; care se referă la 32 de biți (computerarchit.)
  updata = verb, (a) actualiza
  updatabil = adj., care poate fi/deveni updatat/actualizat
  updatabilitate = noun, stare/caracter de updatabil/actualizabil
  updatant = adj., care face/produce updatare; updatator; actualizator; actualizant; updatativ
  updatanță = noun, capacitate/potență de updatare; updatativitate
  updatare = noun, acțiunea de a updata/actualiza
  updatat = adj., care rezultă/se obține prin updatare; actualizat
  updatatic = adj., care ține de updatare/apdatat; updatațial/actualizatic/actualizațial
  updatator = adj., care face/produce updatare; updatant; actualizator; updatativ
  updatațial = adj., care ține de updatare/apdatat; updatatic/actualizațial
  updatație = noun, updatare/actualizare/actualizație
  updatețe = noun, caracter/stare de updatat; updatătate
  updată = noun, dată/informație de actualizare
  urabil = adj., care poate fi/deveni urat; orabil
  urabilitate = noun, stare/caracter de urabil; orabilitate
  urațial = adj., care ține de urație/urare/urat; orațial