Știința materialelor/Alfabet grec

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !

Despre frecvente utilizări ale a.g. în fizică[modificare]

În timp ce acestea sunt pentru literele alfabetului grec, într-adevăr utilizările comune, trebuie subliniat faptul că există multe alte utilizări, și de asemenea și alte litere sunt folosite în același scop. Motivul este destul de simplu: există foarte multe simboluri în greacă și alfabetul latin, iar oamenii de știință și matematicieni, în general, nu folosesc simbolurile din alte limbi. Este o capcană comună în a se asocia un simbol exclusiv cu un sens special, mai degrabă decât de a învăța și de a înțelege fizica și relațiile din spatele ei.


Alfabetul grec
Minuscule Majuscule Nume Frecvente utilizări în fizică
alfa//alpha Accelerație unghiulară//Angular acceleration
Expansiune liniară//Linear expansion
Coeficient//Coefficient
Particulă alfa (nucleu de heliu)//Alpha particle (helium nucleus)
Constantă de structură fină//Fine Structure Constant
beta Particulă beta — electron de înaltă energie//Beta particle — high energy electron
Intensitaea sunetului//Sound intensity
gamma Raze gamma (unde EM de înaltă energie)//Gamma ray (high energy EM wave)
Rapor de apacități de căldură (în gaz ideal)//Ratio of heat capacities (in an ideal gas)
Factor de corecție relativist//Relativistic correction factor
delta Δ="Schimbare"//Δ="Change in"
δ="Schimbare infinit de mică"//δ="Infinitesimal change in"
epsilon Emisivitate//Emissivity
Strain
Permitivitate//Permittivity
EMF
zeta Fără utilizare//(no common use)
eta Vîscozitate//Viscosity
Eficiență a energiei//Energy efficiency
theta Unghi (°, rad)//Angle (°, rad)
Temperatură//Temperature
iota The lower case is rarely used, while is sometimes used for the identity matrix or the moment of inertia. Note that is not to be confused with the Roman character (which has a dot and is much more widely used in mathematics and physics).
kappa Spring constant
Dielectric constant
lambda Wavelength
Thermal conductivity
Constant
Eigenvalue of a matrix
Linear density
mu Coefficient of friction
Electrical mobility
Reduced mass
Permeability
nu Frequency
xi Damping cofficient
omicron (no common use)
pi Product symbol
Circle number
rho Volume density
Resistivity
sigma Sum symbol
Boltzmann constant
Electrical conductivity
Uncertainty
Stress
Surface density
tau Torque
Tau particle (a lepton)
Time constant
upsilon mass to light ratio
phi Magnetic/electric flux
Angle (°, rad)
chi Frecvență rabi (laser)//Rabi frequency (lasers)
Susceptibilitate//Susceptibility
psi Funcție de undă//Wave function
omega Ohmi (unitate de rezistență electrică)//Ohms (unit of electrical resistance)
ω viteză unghiulară// ω Angular velocity

Vezi și[modificare]