Dreptul părintelui nerezident de a vizita copilul la unitatea de învățământ

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !
Salt la: navigare, căutare

<< pagina principală

În principiu, părintele are dreptul de a vizita copilul la unitatea de învățământ, dacă nu există o hotărâre judecătorească care spune contrariul.

  • "In privinţa posibilităţii reclamantului de a-şi vizita copilul la grădiniţă, instanţa reţine, în baza art.16 din legea nr.272/ 20004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,că limitarea sau restrângerea dreptului părintelui ori a copilului de a avea legături personale se poate face numai din dispoziţia instanţei de judecată şi numai dacă există motive temeinice de natură a pune în pericol dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a copilului. Altfel spus, cât timp nu există o decizie a instanţei de judecată prin care să se îngrădească exercitarea dreptului părintelui separat de copil de a menţine legăturile personale cu acesta, nici celălalt părinte şi nici vreo altă persoană (fizică sau juridică) nu poate limita acest drept. Prin urmare, nu este necesară o hotărâre judecătorească care să prevadă dreptul reclamantului de a-şi vizita copilul la grădiniţă sau de a se interesa de situaţia copilului, ci dimpotrivă, în condiţiile în care nu există o restricție în acest sens impusă pe cale judecătorească, indiferent de poziţia părintelui care are copilul în îngrijire, nici o persoană nu poate limita aceste drepturi ale tatălui, sub rezerva normelor care reglementează accesul persoanelor în instituţia de învăţământ respectivă. Instanţa are în vedere şi faptul că hotărârea judecătorească anterioară reglementează exclusiv raporturile dintre părinţi şi copil şi nu exclude reclamantului din cauza de faţă exerciţiul dreptului prevăzut de art.43 alin.3 C.farn, sub imperiul căruia a fost pronunţată hotărârea. Aşadar, instanţa constată că, indiferent de acordul sau dezacordul pârâtei, directoarea grădiniţei trebuia să permită reclamantului să o viziteze pe fiica sa şi să-i dea informaţiile necesare cu privire la situaţia copilului." (A se vedea în acest sens acest extras dintr-o hotărâre judecătorească emisă în anul 2012)
  • O altă discuție mai veche pe această temă se regăsește aici
  • Sentință care clarifică că părintele arae dreptul de a vizita copilul la grădiniță -- extras din Sentinta Civila nr. 10933/2012 pronunțată în dosarul nr 17991/300/2012 la Judecatoria Sector 2 Bucuresti (judecător Petrescu)
  • "Încuviinţează pârâtului reclamant să aibă legături personale cu minorii, prin vizitarea acestora atât la domiciliul lor, luni şi miercuri, între orele 18,00-20,00, cât şi la unitatea de învatamânt, cel mult o dată pe saptamână" (setința civilă nr. 3268/2009 dată în dosarul 9418/302/2008, sentință disponibilă aici