Sari la conținut

Dreptul părintelui nerezident de a vizita copilul la unitatea de învățământ

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !

<< pagina principală

În principiu, părintele are dreptul de a vizita copilul la unitatea de învățământ, dacă nu există o hotărâre judecătorească care spune contrariul.

  • "In privința posibilității reclamantului de a-și vizita copilul la grădiniță, instanța reține, în baza art.16 din legea nr.272/ 20004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului,că limitarea sau restrângerea dreptului părintelui ori a copilului de a avea legături personale se poate face numai din dispoziția instanței de judecată și numai dacă există motive temeinice de natură a pune în pericol dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a copilului. Altfel spus, cât timp nu există o decizie a instanței de judecată prin care să se îngrădească exercitarea dreptului părintelui separat de copil de a menține legăturile personale cu acesta, nici celălalt părinte și nici vreo altă persoană (fizică sau juridică) nu poate limita acest drept. Prin urmare, nu este necesară o hotărâre judecătorească care să prevadă dreptul reclamantului de a-și vizita copilul la grădiniță sau de a se interesa de situația copilului, ci dimpotrivă, în condițiile în care nu există o restricție în acest sens impusă pe cale judecătorească, indiferent de poziția părintelui care are copilul în îngrijire, nici o persoană nu poate limita aceste drepturi ale tatălui, sub rezerva normelor care reglementează accesul persoanelor în instituția de învățământ respectivă. Instanța are în vedere și faptul că hotărârea judecătorească anterioară reglementează exclusiv raporturile dintre părinți și copil și nu exclude reclamantului din cauza de față exercițiul dreptului prevăzut de art.43 alin.3 C.farn, sub imperiul căruia a fost pronunțată hotărârea. Așadar, instanța constată că, indiferent de acordul sau dezacordul pârâtei, directoarea grădiniței trebuia să permită reclamantului să o viziteze pe fiica sa și să-i dea informațiile necesare cu privire la situația copilului." (A se vedea în acest sens acest extras dintr-o hotărâre judecătorească emisă în anul 2012)
  • O altă discuție mai veche pe această temă se regăsește aici
  • Sentință care clarifică că părintele arae dreptul de a vizita copilul la grădiniță -- extras din Sentinta Civila nr. 10933/2012 pronunțată în dosarul nr 17991/300/2012 la Judecatoria Sector 2 Bucuresti (judecător Petrescu)
  • "Încuviințează pârâtului reclamant să aibă legături personale cu minorii, prin vizitarea acestora atât la domiciliul lor, luni și miercuri, între orele 18,00-20,00, cât și la unitatea de învatamânt, cel mult o dată pe saptamână" (setința civilă nr. 3268/2009 dată în dosarul 9418/302/2008, sentință disponibilă aici