Sari la conținut

Format:Casetă de navigare simplă

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !
Documentaţie
Documentaţie format
Această documentaţie este adusă de la pagina Format:Casetă de navigare simplă/doc.

Format:Casete de navigare Acest format permite crearea rapidă a unei casete de navigare cu legături către alte pagini. Caseta foloseşte stiluri CSS implicite care ar trebui să fie suficiente pentru majoritatea formatelor de navigare; schimbarea lor nu este recomandată dar este posibilă. Folosirea acestei cutii de navigare sau a alteia din suita Casete de navigare este încurajată, pentru a standardiza formatele de navigare şi pentru a uşura lucrul.

Format de bază

{{Casetă de navigare simplă
|nume = {{subst:PAGENAME}}
|titlu =
|imagine =
|imagine stânga =

|deasupra =

|grup1 =
|listă1 =

|grup2 =
|listă2 =
...
|grup20 =
|listă20 =

|dedesubt =
}}

Parametri

Mai jos este o listă completă a parametrilor necesari pentru folosirea formatului {{Casetă de navigare simplă}}. În cele mai multe cazuri, singurii parametri necesari sunt nume, titlu şi listă1, deşi casetele de navigare imbricate nu au nevoie nici măcar de aceştia.

Formatul {{Casetă de navigare simplă}} are mulţi parametri comuni cu formatele {{Casetă de navigare cu coloane}} şi {{Casetă de navigare cu grupuri pliabile}}, pentru consecvenţă şi uşurarea utilizării. Aceşti parametri comuni sunt marcaţi cu o cruce ().

Parametri de creare

nume
Numele formatului, necesar pentru ca legăturile vFormat:· dFormat:· m (vizualizareFormat:· discuţieFormat:· modificare) să funcţioneze corect pe toate paginile unde este folosit formatul. Puteţi scrie {{subst:PAGENAME}} în locul acestei valori. Parametrul nume este obligatoriu numai dacă este specificat parametrul title, iar chenar este omis.
stare [autopliabilă, nepliată, pliată, simplă, niciuna]
Valoarea implicită este autopliabilă. O astfel de casetă de navigare va fi pliată dacă pe pagină se află două sau mai multe tabele pliabile. Altfel, caseta va fi afişată în întregime. Dacă parametrul ia valoarea pliată, caseta va fi pliată întotdeauna la afişare. Dacă parametrul ia valoarea simplă, caseta va fi afişată în întregime, titlul va fi centrat, dar legătura de ascundere din partea dreaptă nu va apărea. Dacă parametrul ia valoarea niciuna, caseta va fi afişată în întregime, legătura de ascundere nu va apărea în partea dreaptă, dar titlul nu va mai fi centrat. Folosirea aceastei valori nu este recomandată; valoarea simplă este suficientă pentru majoritatea cazurilor în care legătura de ascundere nu trebiue să fie vizibilă. Dacă valoarea este oricare alta (de exemplu, nepliată), caseta va fi mereu afişată în întregime, cu legătura de ascundere vizibilă.
Pentru a afişa caseta când este de sine stătătoare (neinclusă), dar într-un articol să fie auto-pliabilă, folosiţi codul următor:
stare = <noinclude>uncollapsed</noinclude>
Adesea, editorii vor dori să specifice o stare iniţială, care să poată fi suprascrisă într-un articol. Aceasta se face creând un parametru numit stare:
stare = {{{stare<includeonly>|starea iniţială dorită</includeonly>}}}
<includeonly>| afişează mereu caseta întreagă pe pagina formatului.
bară de navigare [simplă, niciuna]
Are valoarea implicită Tnavbar. Dacă este setată la simplă, legăturile vFormat:· dFormat:· m nu vor fi afişate, iar tilul va fi centrat automat. Folosiţi valoarea niciuna pentru a elimina legăturile şi pentru a lăsa titlul necentrat (doar pentru folosire avansată); valoarea simplă ar trebui să fie suficientă pentru majoritatea cazurilor în care legăturile de navigare nu trebuie să fie vizibile. Notă: este recomandat ca bara de navigare să nu fie ascunsă pentru a uşura accesul la modificarea formatului de către alţi utilizatori şi pentru a păstra un stil standardizat pe pagini.
chenar [subgrup, copil, niciunul]
Dacă este setat la valoarea copil sau subgrup, caseta va fi folosită ca o casetă care poate fi imbricată în altă casetă de navigare. Chenarul este ascuns şi nu există margini laterale, astfel încât se va potrivi într-un parametru listă al casetei părinte. Dacă este setat la niciunul, chenarul este ascuns şi marginea anulată, iar caseta poate fi folosită ca un copil al altui container (nu folosiţi niciunul înăuntrul unei alte casete de navigare, ci doar copil sau subgrup). Dacă parametrul ia orice altă valoare, este afişat un chenar cu lăţimea de 1px. O altă metodă de a specifica parametrul este la crearea unei casete noi:
{{Casetă de navigare simplă|copil
...
}}

Celule

titlu
Textul care apare centrat pe primul rând al casetei. De obicei, este o descriere succintă a conţinutului casetei de navigare. Titlul ar trebui scris pe o singură linie, dar dacă este nevoie de o a doua linie, folosiţi {{-}} (semnul minus) între linii pentru a fi centrate corect amândouă. Exemplu:
titlu = Titlul casetei{{-}} de navigare
Parametrul titlu nu este obligatoriu, dar folosirea unei casete de navigare fără titlu este lipsită de sens.
listăn
(ex. listă1, listă2 etc.) Corpul formatului, de obicei o listă de legături înşiruite, însă acestea pot fi afişate pe linii diferite dacă întreaga listă este pusă înăuntrul unui bloc <div></div>, iar între legături se foloseşte {{-}}. Cel puţin un parametru listă este necesar; fiecare parametru listă adiţional este afişat ca un rând separat al tabelului. Fiecare listăn poate fi însoţit de un parametru grupn corespunzător (vedeţi mai jos).
grupn
(ex. grup1, grup2 etc.) Dacă este specificat, textul apare într-o celulă antet aflată la stânga listăn. Dacă este omis, listăn foloseşte întreaga lăţime a tabelului.
imagine
Specifică o imainge care să fie afişată sub titlu, în dreapta grupurilor şi listelor. Pentru ca imaginea să fie afişată corect, în casetă trebuie să existe cel puţin un parametru listă. Exemplu:
imagine = [[Image:Exemplu.jpg|100px]]
imagine stânga
Specifică o imagine care să fie afişată sub titlu, în stânga grupurilor şi listelor. Pentru ca imaginea să fie afişată corect, în casetă trebuie să există cel puţin un parametru listă. Exemplu:
imagine stânga = [[Image:Exemplu.jpg|100px]]
deasupra
O celulă care ocupă toată lăţimea casetei şi care este afişată între titlu şi corpul formatului (grupuri, liste, imagini). Într-un format fără imagini, deasupra se comportă în acelaşi mod ca un parametru listă1 fără un parametru grup1.
dedesubt
O celulă care ocupă toată lăţimea casetei şi care este afişată sub corpul formatului (grupuri, liste, imagini). Într-un format fără imagini, dedesubt se comportă în acelaşi mod ca un parametru final listăn fără un parametru grupn.

Parametri de stil

În general, nu este recomandată modificarea parametrilor de stil, pentru a menţine o consecvenţă între formate.

stil
Specifică stilul CSS aplicat corpului formatului. Aceast parametru ar trebui folosit cu atenţie, deoarece poate produce neajunsuri de ordin vizual. Exemple:
stil = background:#nnnnnn;
stil = width:N [em/%/px]; sau width:auto;
stil = float:[left/right/none];
stil = clear:[right/left/both/none];
stil de bază
Specifică stilul CSS aplicat celulelor titlu, deasupra, dedesubt şi grupn. Stilul nu este aplicat celulelor listăn. Parametrul se poate folosi pentru a schimba uşor culoarea de bază a casetei, fără a fi nevoie să se repete pentru fiecare dintre celulele enumerate anterior. Exemplu:
stil de bază = background:Red;
stil titlu
Stilul CSS aplicat celulei titlu, cel mai adesea pentru a modifica culoarea fundalului. Exemplu:
stil titlu = background:#nnnnnn;
stil grupuri
Stil CSS aplicat tuturor celulelor grupn. Suprascrie orice alte stiluri aplicate tabelului. Exemple:
stil grupuri = background:#nnnnnn;
stil grupuri = vertical-align:[top/middle/bottom];
stil grupn
Stil CSS aplicat unui anumit grup, în plus faţă de cel specificat de parametrul stil grupuri. Acesta ar trebui folosit numai dacă este absolut necesar, pentru păstrarea simplităţii. Exemplu:
stil grup3 = background:Red;color:White;
stil liste
Stil CSS aplicat tuturor celulelor listăn. Este suprascris de parametrii stil impar şi stil par, dacă aceştia sunt specificaţi (vedeţi mai jos).
stil listăn
Stil CSS aplicat unei anumite liste, în plus faţă de cel specificat de parametrul stil liste. Acesta ar trebui folosit numai dacă este absolut necesar, pentru păstrarea simplităţii. Exemplu:
stil listă5 = background:#ddddff;
spaţiere liste
Specifică spaţierea în fiecare celulă listăn. Celulele listă au o spaţiere implicită de 0.25em la stânga şi la dreapta şi 0em sus şi jos. Din motive tehnice, stil liste = padding:0.5em; (sau pentru orice altă valoare) nu va funcţiona. Exemple:
spaţiere liste = 0.5em 0em; (setează o spaţiere de 0.5em la stânga şi la dreapta şi 0em sus şi jos)
spaţiere liste = 0em; (anulează toate spaţierile)
stil impar
stil par
Stiluri CSS aplicate listelor cu numere impare, respectiv pare. Suprascriu stilurile specificate de stil liste. Prin intermediul acestor parametri se pot adăuga culori pentru alternanţa rândurilor impare şi pare, având ca scop îmbunătăţirea lizibilităţii tabelului. Aceşti parametri nu ar trebui schimbaţi decât în situaţii speciale.
par impar [inversat, impar, par, niciunul]
Dacă ia valoarea inversat, alternanţa automată a culorilor listelor impare şi pare este inversată. De obicei, listele cu număr par au fundalul gri deschis; când acest parametru este folosit, listele cu număr impar devin gri-deschis în locul celor cu număr par. Dacă parametrul ia valoarea impar sau par, toare elementele vor avea aceeaşi culoare de fundal, care va fi cea a celor impare, respectiv pare. Acest parametru ar trebui folosit numai pentru a corecta alternanţa culorilor în castele de navigare imbricate (vedeţi exemplele).
stil deasupra
stil dedesubt
Stiluri CSS aplicate celulelor deasupra, respectiv dedesubt. Sunt folosite cel mai adesea pentru a modifica culoarea fundalului sau alinierea textului. Exemple:
stil deasupra = background:#nnnnnn;
stil dedesubt = text-align:[left/center/right];
stil imagine
stil imagine stânga
Stiluri CSS aplicate celulelor imagine, respectiv imagine stânga. Acestea ar trebui folosite doar în situaţii speciale, de obicei pentru a fixa problemele care apar când grupurile au o lăţime fixă, iar celula imagine, respectiv imagine stânga devine prea lată. Exemplu:
stil imagine = width:5em;

Parametri avansaţi

grup titlu
Acest parametru pune un grup în celula tilului, având aceleaşi stiluri ca şi grupn. Ar trebui folosit doar în situaţii speciale (pentru meta-formate). Folosiţi-l numai dacă aţi participat la o discuţie mai întâi; în caz contrar, ar trebui să reconsideraţi folosirea lui.
stil grup titlu
Stilul CSS aplicat celulei grup titlu.
stil interior
Un parametru foarte avansat care ar trebui folosit numai pentru meta-formate avansate care implică caseta de navigare. Intern, caseta de navigare foloseşte un tabel exterior pentru a desena chenarul şi unul interior pentru restul (celulele titlu, deasupra, dedesubt, imagini, grupuri, liste etc.). Parametrul stil specifică stilul tabelului exterior, pe care cel interior îl moşteneşte, dar în cazuri speciale ar putea fi necesară schimbarea directă a stilului tabelului interior. Folosiţi-l pe riscul dumneavoastră.

Exemple

Casetă cu imagine

{{Casetă de navigare simplă
|nume  = {{subst:PAGENAME}}
|titlu  = Titlu
|imagine = [[Image:Flag of Romania.svg|100px]]

|grup1 = Grupul 1
|listă1 = Lista 1

|grup2 = Grupul 2
|listă2 = Lista 2

|grup3 = Grupul 3
|listă3 = Lista 3

|grup4 = Grupul 4
|listă4 = Lista 4

|grup5 = Grupul 5
|listă5 = Lista 5
}}

Casetă fără grupuri şi cu imagine în stânga

{{Casetă de navigare simplă
|nume  = {{subst:PAGENAME}}
|titlu = Titlu
|imagine stânga = [[Image:Flag of Romania.svg|100px]]

|listă1 = Lista 1
|listă2 = Lista 2
|listă3 = Lista 3
|listă4 = Lista 4
|listă5 = Lista 5
}}

Casetă cu imagine, deasupra şi dedesubt

{{Casetă de navigare simplă
|nume     = {{subst:PAGENAME}}
|titlu    = Titlu
|stil titlu  = background:SandyBrown;
|stil de bază = background:Wheat;

|deasupra = Deasupra

|grup1 = Grupul 1
|listă1 = Lista 1

|grup2 = Grupul 2
|listă2 = Lista 2

|grup3 = Grupul 3
|listă3 = Lista 3

|grup4 = Grupul 4
|listă4 = Lista 4

|grup5 = Grupul 5
|listă5 = Lista 5

|dedesubt = Dedesubt
}}

Casetă de navigare cu subgrupuri

{{Casetă de navigare simplă
|nume   = {{subst:PAGENAME}}
|titlu  = Titlu
|imagine = [[Image:Flag of Romania.svg|100px]]

|deasupra = Deasupra

|grup1 = Grupul 1
|listă1 = Lista 1

|grup2 = Grupul 2
|listă2 =
 {{Subgrup casetă de navigare
 |par impar = inversat

 |grup1 = Grupul 2.1
 |listă1 = Lista 2.1

 |grup2 = Grupul 2.2
 |listă2 = Lista 2.2

 |grup3 = Grupul 2.3
 |listă3 = Lista 2.3
 }}

|grup3 = Grupul 3
|listă3 = Lista 3

|grup4 = Grupul 4
|listă4 =
 {{Subgrup casetă de navigare
 |imagine = [[Image:Flag of Europe.svg|100px]]

 |deasupra = Deasupra subgrup

 |grup1 = Grupul 4.1
 |listă1 = Lista 4.1

 |grup2 = Grupul 4.2
 |listă2 = Lista 4.2

 |grup3 = Grupul 4.3
 |listă3 = Lista 4.3

 |dedesubt = Dedesubt subgrup
 }}

|grup5 = Grupul 5
|listă5 = Lista 5

|dedesubt = Dedesubt
}}

Detalii tehnice

Spaţiul de 2px dintre grupuri şi liste este afişat folosind stilul border-left al listelor. Astfel, dacă doriţi să îi schimbaţi culoarea fundalului trebuie să modificaţi parametrul stil liste în felul următor:

stil liste = border-left-color:purple;.

Lăţimea listelor este are valoarea iniţială 100%. Dacă doriţi să modificaţi lăţimea grupurilor, parametrul stil liste va trebui să ia şi valoarea width:auto;. Exemplu:

stil grupuri = width:10em;
stil liste = width:auto;

Stilul tabelului exterior are margin-left şi margin-right setate la valoarea auto. Dacă doriţi să faceţi o casetă de navigare flotantă, va trebui să modificaţi stilul. Exemplu:

stil = width:22em; float:right; margin-left:1em; margin-right:0em;

Lăţimea chenarului dintre casetele de navigare adiacente este de 1px (nu şi în Internet Explorer 6).

Vezi şi