Indicii de recuperare

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !

( Tehnici de memorare )

Indicele reprezintă o particularitate, semnalment, manifestare, dovadă concretă după care se poate recunoaște un obiect, o ființă sau un fenomen.
În mnemotehnnică, indiciile favorizează recuperarea informațiilor. Cel mai des folosite sunt indiciile lexicale, fonetice, semantice și personalizate.

Indicii lexicale[modificare]

Abrevierile[modificare]

Abrevierea reprezintă un indiciu lexical care duce la recuperarea întregului cuvânt.
Când întâlnim un cuvânt il asociem imediat cu abrevierea lui. Pentru recuperare, evocăm abrevierea. În aceste cazuri, abrevierile sunt cuvinte-cheie pentru recuperarea itemilor
Există liste de abrevieri intrate în uz:
a.=ante; AB=antibiotic; Ac=anticorp; alim.=alimentație; PEV=perfuzie endovenoasă.
(Vezi lista)

Indicii fonetice[modificare]

Inițialele[modificare]

Inițialele sunt literele cu care încep cuvintele. Ele constituie indicii fonetice.
Pentru a ne reaminti lista de alcani : metan, etan, propan, butan, pentan, hexan folosim inițialele acestor hidrocarburi și creăm următoarea propoziție:
[M]atematica [e]lementară este [p]redată în [b]aza [p]rogramei [h]otărâte.

Literele alfabetului[modificare]

Literele alfabetului pot fi folosite ca indicii.

Număr Item Indiciu
1. Argentina A
2. Ă
3. Â
4. Brazilia B
5. Cuba C
6. Danemarca D
7. Elveția E
8. Finlanda F
9. Germania G
10. Etc.

Silabele[modificare]

Rima[modificare]

Rima este repetare a sunetelor finale în două sau în mai multe versuri (începând cu ultima silabă accentuată); p. ext. potrivire a sunetelor finale a două cuvinte. Rima are mai multe funcții: metrică, eufonică. organizatorică, semantică, estetică, mnemotehnică etc. Poemul rimat există din cele mai vechi timpuri. În poezia populară, rima este aproape omniprezentă.

Pe-un picior de plai,
Pe-o gură de rai,
Iată vin în cale,
Se cobor la vale
Trei turme de miei,
Cu trei ciobănei.
Unu-i moldovan,
Unu-i ungurean
Și unu-i vrâncean.
[................]

În poezia pentru copii, rima se folosește aproape exclusiv ca procedeu mnemotehnic. În următorul exemplu, avem o ilustrare a unei metode de a învața numerele:

Numărarea
Una - două,
Hai că plouă!
Trei - patru,
Hai la teatru!
Cinci - șase,
Spălăm vase!
Șapte - opt,
Porumb copt!
Nouă - zece,
Apă rece!
(Vezi Sistemul rimei numerice)

Indicii semantice[modificare]

Categoriile[modificare]

Categoria reprezintă clasă determinată de obiecte sau de expresii logico-lingvistice având funcții de tip designativ și clasificator în planul realității sau al gândirii. În mnemoterhnică funcționează ca indiciu de recuperare.
O listă formată din 29 de itemi se poate reține mai ușor daca se memorează împreună cu categoria din care fac parte.

Nr. crt. Item Categorie
1. Pițigoi pasăre
2. Glicină plantă
3. Africa continent
4. Box sport
5. Brașov oraș
6. „Car cu boi“ tablou
7. Soare planetă
8. 58 număr
9. Banană fructă
10. „Marile speranțe“ roman
11. Mircea cel Batrân domnitor
12. Reumatism boală
13. Aspirină medicament
14. Pușca armă
15. Iliada poem epopee
16. Biserică religia creștină
17. Anna Ahmatova poeta rusă
18. pleonasm greșeală de exprimare
19. Abație mănăstire catolică
20. Iolanda a Franței prințesă franceză
21. Flagel calamitate
22. Rajah suveran indian
23. Sabie armă albă
24. Flintă pușcă cu țeavă lungă
25. Grigore Vasiliu Birlic actor român de comedie
26. Aldebaran stea din constelația Taurus
27. Metafizică domeniu al filozofiei
28. Ebola virus
29. Terpsihora zeiță

Indicii personalizate[modificare]

Legături externe[modificare]


Mergi la Tehnici de memorare