Inițiativa de unificare a practicii în materia relațiilor părinți-copii

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !

Începând cu octombrie 2011, data intrării în vigoare a noului cod civil, ARPCC a pornit o campanie de monitorizare a modului în care prevederile noi ale codului civil sunt aplicate în practică. Obiectivele acestei campanii sunt acelea:

  • de a înțelege care sunt bunele practici în domeniu
  • de a vedea dacă există variații între modul în care anumite probleme de drept sunt tratate de către instanțe diferite (practică neunitară)
  • dacă există variații între doctrina și practica în domeniu

Ca urmare a monitorizării situației din primul trimestrul al anului 2012 am identificat două două probleme de practică judecătorească neunitară. Dreptul urmare am realizat demersuri cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Justiție și Casație pentru unificarea practicii judecătorești:

  • Ca urmare a demersurilor ARPCC și bazându-se pe materialul documentar pus la dispoziție de către ARPCC, Ministerul Public a redactat inițial un punct de vedere transmis Curților de Apel din România. Ulterior Ministerul Public a promovat în ianuarie 2013 un recurs-în-anulare.
  • Cel de al doilea RIL este încă în lucru și se referă la faptul că instanțele acceptă ca motive temeinice de a retrage exercițiul autorității părintești simpla declarație a părintelui în cauză. O primă reacție a Ministerului Public cu privire la această problemă se poate consulta aici.

Colegiul de Conducere al ÎCCJ a formulat recurs în interesul legii vizând înțelesul noțiunii de acord al părților din cuprinsul tezei a II-a alin. (2) al art. 915 Ncpc, respectiv condițiile de formă pe care trebuie să le îndeplinească convenția părților cu privire la alegerea unei anumite instanțe, care ar urma să soluționeze acțiunea de divorț în situația în care nici reclamantul și nici pârâtul nu au locuința pe teritoriul României.

  • Textul integral poate fi consultat aici.

Asociația Română pentru Custodia Comună invită pe toți specialiștii interesați (judecători și avocați) să ne semnaleze și alte probleme care sunt susceptibile a necesita armonizarea practicii judecătorești în domeniul reglementării relațiilor părinți-copii post-divorț. Puteți transmite informațiile dvs la adresa de mail contact@arpcc.ro