Jurisprudența nouă în materia încredințării minorilor/Alte aspecte legate de nerespectarea hotărârilor cu minori

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !

Respingere cerere de suspendare a executarii silite[modificare]

  1. Respingere cerere de suspendare a executarii silite.

Articole presă[modificare]

Recuperarea costurilor de executare[modificare]

  • "Neaducerea la îndeplinire de bunăvoie a masurilor referitoare la minori, daca nu este imputabila creditorului însuși (aspect care nu a fost dovedit de contestatoare in procedura contestației la executare, prin răsturnarea prezumției de culpa instituția prin dispozițiile art. 905 si art. 909 cod procedura civila) este prezumata de lege ca o culpa a debitorului însuși (indiferent ca refuzul sau opoziția la executare este manifestata de debitorul însuși sau de copilul care se afla sub îndrumarea debitorului) iar aceasta calitate de debitor, in procedura execuționala, atrage prin ea însăși obligația suportării cheltuielilor de executare in sarcina debitorului in temeiul dispozițiilor legale (art. 669 alin 2 cod. proc. civila)" (detalii aici, referința [ngo3213])
Instanța Dosar Observații Link
Judecătoria
Sector 6
Decizia civilă nr. [ngo3213] din xx.xx.2015

Președinte: Munteanu Veronica; Grefier: Bucică Elena
Observații: Admite excepția ramănerii fără obiect; respinge ca neîntemeiată excepția lipsei de interes.Respinge cererea de suspendare a executării silite ca rămasă fără obiect.

Sentință
JUDECĂTORIA BOTOŞANI PREŞEDINTE – xxxx

GREFIER – xxxx PROCUROR – xxxx
Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul N.D., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de „nerespectare a măsurilor privind încredinţarea minorului” prev. de art. 379 alin.1 Cod Penal, cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod Penal şi „nerespectare a hotărârii judecătoreşti prin încălcarea ordinului de protecţie” prev. de art. 32 rap. la art. 23 alin.1 lit.d) din Legea nr. 217/2003 republicată, ambele cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod Penal. La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă inculpatul şi persoana vătămată. Procedura de citare este legal îndeplinită.

Sentință