Jurisprudența nouă în materia încredințării minorilor/Exemple de încredințare a unui minor la mamă iar a altui minor la tată

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !

Deși jurisprudența din România menționează principiul neseparării minorilor sunt multe cazuri în care separarea minorilor și încredințarea unuia dintre ei mamei iar a altuia tatălui poate fi mai utilă (de exemplu cazurile în care este o diferență de vârstă mare între minori iar astfel s-ar evita atitudine abuzive dinspre partea părintelui care are custodia asupra ambilor minori, de asemenea în cazul în care minorii au trăit separat

Instanța Dosar Observații Link
Judecătoria
Sectorului 2
10367/300/2007 Sentința civilă nr. 3342 din 11.04.2008

Judecător: AURELIA MIHAELA GROZESCU; Grefier: CLAUDIA MACOVEI
Observații: minorii care au trăit separat pentru câțiva ani, au fost încredințați unul mamei și altul tatălui, compensându-se obligația de plată a pensiei alimentare

Sentință Judecătorie
Judecătoria
Sectorului 3
8226/301/2008 Sentința civilă nr. 11637/2008 din 11.12.2008

Președinte: Adrian. Bălașa; Grefier: Elena Carabulea
Observații: Printr-o sentință anterioară copii au fost încredințați unul mamei iar altul tatălui. După un timp mama a făcut cerere de reîncredințare pentru cel de al doilea copil. Cererea a fost respinsă în baza condițiilor oferite de către tată, atașamentului intre copil și familia tatălui și opiniei copilului

Sentință Judecătorie
Judecătoria
Sector 4
1981/4/2007 Sentința civilă nr. 3937/2007 din 22.06.2007

Președinte: XXXXXXXXXXXXXXXX; Grefier: XXXXXXXXXXXXXX
Observații: Minorul (mai mic) încredințat mamei iar minora tatălui în baza dorinței exprimate de minoră și probei că istoric de creșterea minorei s-au ocupat tatăl și bunica din partea tatălui

Sentință judecătorie
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXX/XXX/XXXX Decizia civilă nr. XXXX/XXXXXX din XX.XX.XXXX

Președinte: XXXXXXXXXXXXXXXX; Grefier: XXXXXXXXXXXXXX
Observații: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Link