Jurisprudența nouă în materia încredințării minorilor/Exemple de sentințe în care s-a utilizat un plan parental

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !

Planuri parentale pe situl ECRIS[modificare]

Tabel cu hotărâri care au încuviințat planuri parentale propuse de părinți[modificare]

Următoarele sentințe au inclus acceptarea de către instanță/notariat a unor planuri parentale

Instanța Dosar Observații Link
Notariat
București
n/a Tranzacție notarială

Tranzacție notarială
Observații: Plan parental] autentificat notarial în București construit pe scheletul planului parental standard propus de ARPCC.

Tranzacție
Tribunalul
Prahova
30472/281/2012 Decizia civilă nr. 348/2013 din 12.06.2013

Președinte: XXX; Grefier: XXX
Observații: Părinții au ajuns la un consens și au închis dosarul apelat prin depunerea unui plan parental

Minuta
Hotărâre
Judecătoria
Sector 2
2154/300/2012 Decizia civilă nr. 6137/2012 din 20.04.2012

Președinte: Aurelia Mihaela Grozescu; Grefier: Ana Daniela Măntescu
Observații: Pe ordonanță președințială instanța a acceptat cererea înțelegerea părinților ca minorii să locuiască alternativ cu fiecare părinte (practic custodie comună fizică) câte o săptămână cu un părinte și o săptămână cu celălalt părinte

Minută
Sentință
Judecătoria
Deva
9117/221/2011 autoritate părintească comună, planul parental relativ subțirel Minuta
Hotărâre
Judecătoria
Sector 5
16485/302/2011 [ngo1335] Minuta
Hotărâre
Judecătoria
Sector 3
11026/301/2011 [ngo1336] Minuta
Hotărâre
Judecătoria
Prahova
4730-204-2012 Subsemnaţii PAMC şi PMN suntem de acorâ ca autoritatea părintească cu privire la copilul minor rezultat din căsătoria noastră să fie exercitată în comun, având în vedere interesul superior al copilului nostru minor P KM. Minuta
Hotărâre
Plan
Parental
autentificat notarial Minuta
Hotărâre
Curtea de Apel
Prahova
30472/281/2012 Atasate, veti gasi hotararile pronuntate in dos.30472/281/2012, avand ca obiect exercitarea autoritatii parintesti. Initial, cu foarte mare dificultate, am reusit sa implementez partea din Planul Parental care includea doar partial modalitatea de pastrare a legaturilor personale - planul de vizitare/accesare/gazduire. Pe tot parcursul celor doi ani in care ne-am judecat, mama s-a opus ca tatal sa isi vada copiii mai mult decat clasicul si falimentarul "un week-end la doua saptamani". Judecătorie

Tribunal
CA Ploiești

Judecatoria Sectorului 3 11026/301/2011 Sentinta cu plan parental. S-a utilizat ca baza de pornire planul parental standard propus de catre ARPCC. Planul standardse poate consulta la adresa Minuta
Hotărâre
Judecatoria Sectorului Dosar Sentinta cu plan parental. Minuta
Hotărâre
Judecatoria Reghin Dosar Sentinta cu plan parental. Minuta
Hotărâre
Judecatoria Sectorului 3 16485/302/2011 Indreapta din oficiu eroarea materiala din cel de-al cincilea aliniat al dispozitivului sentintei civile nr.8699/07.11.2011, pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti in dosarul nr.16485/302/2011, in sensul ca se va trece corect: "Stabileste locuinta minorei la domiciuliul reclamantei", cum din eroare s-a mentionat Hotărâre
Judecatoria Sectorului 3 DOSAR NR.11026 /301/ 2011 Pe rol solutionarea cauzei de minori şi familie privind pe reclamanta R in contradictoriu cu pârâtul P şi AT Sector 3, avand ca obiect…..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamanta R şi pârâtul P, personal şi asistaţi de avocaţi, cu delegaţii la dosar, lipsă fiind AT.

Hotărâre
Judecătoria LIEŞTI 936/838/2015 Solutia pe scurt: Admite acţiunea având ca obiect divorţ prin acord, formulată de petenţii DRAGOI MIHAELA şi DRAGOI ANTONEL. Dispune desfacerea căsătoriei încheiată între părţi la data de 28.08.2004, şi înregistrată în Registrul de Stare Civilă al Primăriei comunei Piscu, jud. Gala?i sub nr. 17/28.08.2004, conform certificatului de căsătorie seria CD nr. 321363, prin acordul părţilor. Hotărâre
Judecătoria PLOIEŞTI 8432/281/2015 Admite cererea

Solutia pe scurt: Admite cererea. Ia act si consfiinteste acordul părtilor exprimat prin acordul de mediere nr. 01/02.04.2015, încheiat la Biroul de mediator Manuela Dobre: ,,In baza contractului de mediere nr.01 din data de 09.03.2015, în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 192/2006 privind medierea, organizarea şi exercitarea profesiei de mediator, am întocmit în formă scrisă prezentul Acord de mediere.

Hotărâre
Judecătoria HUNEDOARA 3356/243/2015 Admite cererea formulata de petenta Hener Adriana pentru completarea dispozitivului Sentintei civile nr. 2343/14.08.2015 pronuntata de Judecatoria Hunedoara in dosarul nr. 3356/221/2015, si in consecinta : Dispune completarea dispozitivului Sentintei civile nr. 2343/14.08.2015 pronuntata de Judecatoria Hunedoara in dosarul nr. 3356/221/2015, in sensul ca: Consfinţeşte înţelegerea părţilor cuprinsă în Planul parental întocmit de Cabinet de avocat Iacşa Andreea, în sensul că autoritatea părintească asupra minorului Zmărăndoiu Tudor cu urmatorul continut : Hotărâre
Judecătoria GALAŢI 6384/233/2014 Admite in parte cererea

Solutia pe scurt: Admite în parte cererea. Ia act în parte de Acordul de Mediere, având următorul conţinut: „ACORD DE MEDIERE Nr. 755/19.03.2014 Încheiat azi, 19.03.2014, în baza Contractului de mediere nr. 755 din data 19.03.2014 în conformitate cu prevederile art. 58 alin.1, din Legea nr. 192/2006, modificată prin Legea 370/2009, privind medierea, organizarea şi exercitarea profesiei de mediator, am întocmit în formă scrisă prezentul Acord de mediere.

Hotărâre
Judecătoria REGHIN 1938/289/2016 C5 - Camera de Consiliu

Tip solutie: Admite cererea Solutia pe scurt: Admite cererea astfel cum a fost formulată de către petenţii NĂDĂSAN ANISOARA şi NĂDĂSAN TEODOR. Desface căsătoria încheiată între numiţii NĂDĂSAN ANISOARA Si NĂDĂSAN TEODOR la data de 30 septembrie 2000 şi înregistrată sub nr. 10 din 30 septembrie 2000 în Registrul de Stare Civilă al Primăriei Comunei Chiheru de Jos, prin acordul părţilor.

Hotărâre
JUDECĂTORIA BOTOŞANI xxx/193/2011 Pe rol judecarea cauzei privind pe reclamantul R. C., pârâta T. A. şi Autoritatea tutelară de pe lângă Primăria V., jud. Botoşani, având ca obiect încredinţare minor. Hotărâre
Judecătoria PODU TURCULUI 941/829/2016 Solutia pe scurt: Admite, aşa cum a fost precizată, acţiunea civilă având ca obiect divorţ cu copii, formulată de reclamantul GORNESCU ION în contradictoriu cu pârâta GORNESCU VIORICA. Declară desfăcută,în baza în baza art.373 al.1 lit a şi art.374 al.1 cod civil,căsătoria acestora, încheiată la data de 12.04.2013 şi înregistrată la Registrul Stării Civile al Primăriei comunei Glăvăneşti sub nr.1 din 12.04.2013, în baza acordului părţilor. Hotărâre
Judecătoria MOTRU 2362/263/2016 Solutia pe scurt: Admite acţiunea civilă pentru divorţ . Dispune desfacerea căsătoriei încheiată la 22.07.2001 şi înregistrată sub nr. 11 din 22.07.2001 în Registrul stării civile al Primăriei Floreşti, din culpă comună. Reclamanta va reveni la numele avut anterior căsătoriei acela de „Iovescu”. Hotărâre
Judecătoria MOTRU 2572/263/2016 Solutia pe scurt: Admite acţiunea civilă pentru divorţ . Dispune desfacerea căsătoriei din culpa pârâtului. Pârâtul va reveni la numele avut anterior căsătoriei acela de „Savin”. Hotărâre
Judecătoria PODU TURCULUI 1910/180/2016 Solutia pe scurt: Admite, asa cum a fost precizată, acţiunea civilă având ca obiect divorţ cu copii, formulată de reclamanta-pârâtă Pasalău Elena în contradictoriu cu pârâtul-reclamant Pasalău Ioan. Admite, asa cum a fost precizată, cererea reconventională având ca obiect divorţ cu copii, formulată de pârâtul-reclamant Pasalău Ioan în contradictoriu cu reclamanta-pârâtă Pasalău Elena. Hotărâre
Judecătoria IAŞI 3620/245/2016 Solutia pe scurt: Admite sesizarea din oficiu. Dispune îndreptarea erorii materiale în sensul ca se va înlătura din minuta şi dispozitivul Sentinţei civile nr. 10657/2016 pronunţată în dosarul 3620/245/2016, paragraful prin care se act de acordul fiecărei părţi în ce priveşte deplasarea minorului în străinătate însoţit de celălalt părinte. Hotărâre
Judecătoria ODORHEIUL SECUIESC 570/268/2016 Solutia pe scurt: Admite cererea soţilor KONCZ ZSUZSA, şi SZOCS EDGAR-TAMAS, şi, în consecinţă: În baza art. 930 Cod procedură civilă coroborat cu art. 374 alin. 1 Cod civil, dispune desfacerea căsătoriei soţilor, încheiată la data de în faţa delegatului de stare civilă de pe lângă Primăria municipiului Odorheiu Secuiesc, înregistrată sub nr. 90/2009, prin acordul comun al părţilor. În baza art. 397 Cod civil dispune exercitarea autorităţii părinteşti asupra minorei Szocs Andrea, de către ambii părinţi. Hotărâre
Judecătoria CLUJ-NAPOCA 17359/211/2015 Solutia pe scurt: Admite actiunea civila formulata de reclamanta GROZA MIHAELA, in contradictoriu cu paratul GROZA MIHAI ANDREI. Admite cererea reconventionala formulata de paratul-reclamant reconventional GROZA MIHAI ANDREI in contradictoriu cu reclamanta-parata reconventional GROZA MIHAELA si in consecinta: Hotărâre
Judecătoria LEHLIU-GARA 1062/249/2015 Solutia pe scurt: Ia act de admiterea excepţiei lipsei dovezii calităţii de reprezentant, invocată din oficiu. Respinge, ca nesusţinută, cererea principală formulată de reclamanta-pârâtă DOBRE STOIANA, în contradictoriu cu pârâtul-reclamant DOBRE CONSTANTIN. Admite în parte cererea reconvenţională, precizată, formulată de pârâtul-reclamant DOBRE CONSTANTIN în contradictoriu cu reclamanta-pârătă DOBRE STOIANA. Hotărâre