Jurisprudența nouă în materia încredințării minorilor/Exemple in care s-a dispus amendarea parintelui care a obstructionat programul de legaturi personale Art.905 NCPC

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !

<< Mergi la Jurisprudența nouă în materia încredințării minorilor | Jurisprudență privitoare la alienarea parentală | manualul despre PAS


Doctrină:[modificare]

  • Amendă civilă pentru nerespectarea hot. minori
  • [ngo5320] Publicație de vânzare prin care se vinde la licitație apartamentul părintelui alienator, condamnat inițial la amendă [link]
  • [ngo5321] Publicație de vânzare prin care se vand bunurile unui părinte alienator condamnat inițial la amendă [link]

Hotărâri in care au fost aplicate penalitati, conform Art.905 NCPC[modificare]

Instanța Dosar Observații Link
Judecătoria
Avrig
1416/787/2018
1200/787/2017
Determină cuantumul penalităţilor aplicate prin încheierea definitiva. Definitivă şi executorie. 1416/787/2018
1200/787/2017
Judecătoria
Sector 3
25386/301/2015
28153/299/2016
Determină cuantumul penalităţilor aplicate prin încheierea definitiva. Definitivă şi executorie. 25386/301/2015
28153/299/2016
Judecătoria
Sector 6
9470/303/2015
30906/303/2015
Determină cuantumul penalităţilor aplicate prin încheierea pronunţată la data de 04.06.2015 în dosarul nr.9470/303/2015 la suma de 45.000 lei'. Definitivă şi executorie. 9470/303/2015
30906/303/2015
Judecătoria
Cornetu
3274/1748/2015 Obliga debitoarea sa achite penalitatile in cuantum de 900 lei pentru fiecare zi de întarziere, pana la executarea dispozitiilor cuprinse in decizia civila nr. 117A/18.03.2014, pronuntata de Tribunalul Ilfov. Definitiva. Pronunţată în şedinţă publică, astazi, 02.07.2015 Minută
Judecătoria Nasaud 2933/265/2013 Instanta a stabilit penalitati de 200 lei pe ziua de intarziere pana la predarea minorei de catre părintele nerezident în vederea punerii în executare a programului de legături personale stabilit de către instanță Hotărâre
Judecătoria Pitesti 25244/280/2013 Instanta a stabilit in mod corect penalitati pe zi de intarziere pana la indeplinirea programului de legaturi personale, in ciuda faptului ca minorul refuza indeplinirea acestui program Hotărâre
Judecătoria Caracal 239/207/2014 Instanta a stabilit suma finala a penalitatilor cf art.909 ncpc Hotărâre
Judecătoria Fagaras 394/226/2014 Instanta a stabilit penalitati cf art.905 Hotărâre
Judecătoria Brezoi 935/198/2013 Instanta a stabilit penalitati cf art.905 Hotărâre
Judecătoria Tecuci 1440/324/2013 Instanta a stabilit penalitati cf art.905 Hotărâre
Judecătoria Fagaras 1456/226/2014 Instanta a stabilit penalitati cf art.905 Hotărâre
Judecătoria Onesti 2937/270/2014 Instanta a stabilit penalitati de 1000 ron pe zi de intarziere, cf art.905 Hotărâre
Judecătoria Sector 4 3386/4/2014 Instanta a stabilit penalitati, cf art.905 Hotărâre
Judecătoria Turda 3923/328/2013 Instanta a stabilit penalitati, cf art.905 Hotărâre
Judecătoria Campina 4694/201/2014 Instanta a stabilit penalitati, cf art.905 Hotărâre
Judecătoria Buzau 4695/200/2014 Instanta a stabilit penalitati, cf art.905 Hotărâre
Judecătoria Fagaras 5351/226/2013 Instanta a stabilit penalitati, cf art.905 Hotărâre
Judecătoria Sector 4 6196/4/2014 Instanta a stabilit penalitati, cf art.905 Hotărâre
Judecătoria Buzau 7282/200/2013 Instanta a stabilit penalitati, cf art.905 Hotărâre
Judecătoria Focsani 12736/231/2013 Instanta a stabilit penalitati, cf art.905 Hotărâre
Judecătoria Iasi 30651/245/2014 Instanta a stabilit penalitati, cf art.905 Hotărâre
Judecătoria Târgu Jiu 6040/318/2014 Instanta a stabilit penalitati, cf art.905 Hotărâre
Judecătoria Di Roma 18799/2016 Instanta a stabilit penalitati Hotărâre
Judecătoria Sector 6 23424/303/2016 Obligă debitorul la plata în favoarea creditoarei a unei penalităţi în cuantum de 500 de lei pe zi de întârziere, până la executarea obligaţiei prevăzute. Obligă debitorul să achite creditoarei suma de 2300 lei, reprezentând cheltuieli de judecată constând în onorariu avocat. Respinge ca neîntemeiată solicitarea debitorului de acordare a cheltuielilor de judecată. Definitivă. Hotărâre
Judecătoria Cornetu ngo5320 Prin care debitorul ...., cu domiciliul în ..., a fost obligată la plata către creditor a sumei de 83.700 lei reprezentând penalităţi. Proces Verbal
Judecătoria Sector 6 ngo5321 Văzând că în dată de .... S-a emis şi comunicat debitorului somaţia de plată imobiliară înştiinţarea privind începerea executării silite. Având în vedere că în termenul prevăzut în somaţie debitorul nu a achitat debitul, prin prezenta. Hotărâre


ref. [ngo3571]