Sari la conținut

Jurisprudența nouă în materia încredințării minorilor/Exemple jurisprudență nouă privitoare la pensia de întreținere minor

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !

<<Inițiativa privitoare la pensia de întreținere minor

Hotărâri privitoare la cuantumul obligației de întreținere

[modificare]
  • Stabilirea obligației de întreținere in situația pluralității de copii aici sau aici
  • Neintroducerea normei de hrană pentru polițiști/militari în suma la care se aplică coeficienții legați de obligația de întreținere aici "În contextul în care toate aceste drepturi pot fi socotite ca având o destinație specială (compensarea efortului depus în condiții speciale de activitate) şi, uneori, se suprapun, criteriul afectaţiunii pentru includerea ori excluderea drepturilor de natură salarială din baza de calcul al pensiei de întreținere se diluează, fiind dificil de aplicat de la caz la caz. În plus, există riscul ca raportul de proporționalitate dintre starea de nevoie a creditorului și mijloacele de care dispune în concret debitorul să fie rupt"

Sentințe care decid suspendarea pensiei în bani pe perioada cât copilul locuiește la părintele nerezident

[modificare]

Suspendarea plății pensiei de întreținere pe perioada vacanțelor de vară (în condițiile în care copilul locuiește timp semnificativ la locuința părintelui nerezident

  • exemplu jurisprudențial, Curtea de Apel Craiova, Decizia 318/12.11.2007 a Tribunalului Olt aici ”obligația legală de întreținere a părintelui fata de copilul sau, prev. de art. 86 alin.1, alin. 3 cod familiei se execută în natură sau prin plata unei pensii în bani, în conformitate cu art. 93 alin. 1 codul familiei. În speța, câtă vreme copilul s-a aflat la tatăl său, care s-a ocupat de creşterea şi îngrijirea sa, acesta şi-a îndeplinit în natură obligația legală de întreținere la care se refera disp. legale enunțate, neexistând astfel nici un temei legal ca, pentru aceiași perioada de timp tatăl sa fie socotit ca având în continuare calitatea de debitor al aceleiași obligaţii de întreținere prin stabilirea unei pensii şi în bani, deși aceasta obligație s-a stins prin plata, respectiv prin executare în natură.”
  • exemplu jurisprudențial, Curtea de Apel București, Tribunalul București aici „Tribunalul apreciază că, în funcție de perioada în care cei doi copii vor sta efectiv sub îngrijirea tatălui perioade mai mari de timp, cum ar fi în cazul vacanțelor, cei doi părinţi pot conveni cu privire la restituirea sumelor aferente întreținerii și numai în cazul în care nu va interveni o soluţie amiabila sub acest aspect, partea interesată se va adresa instanței pentru restituirea sumei alocată altui scop.”

Hotărâri care decid pensia în natură

[modificare]
Instanța Dosar Observații Link
ICDCSJ
RIL
Dosar 2960/1/2018 Decizia nr.6 în dosarul nr.2960/1/2018

Președinte: XXXXXXXXXXXXXXXX; Grefier: XXXXXXXXXXXXXX
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1.616 - 1.618 lit. c) raportat la art. 499, art. 514 alin. (1) şi (3), art. 515, art. 525 alin. (1), art. 529 - 531 din Codul civil şi art. 729 alin. (3) şi (7) din Codul de procedură civilă, instanţa de tutelă va putea dispune compensaţia obligaţiilor de întreţinere datorate de fiecare părinte copilului care nu locuieşte cu acesta, până la limita celei mai mici dintre ele şi în măsura în care compensația nu contravine interesului superior al copilului. Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11 februarie 2019.

Minută
Sentință
Judecătoria
Sector 2
16349/300/2011 Decizia în dosarul nr. 16349/300/2011 din 14.09.2012

Observații: Sentință care are multe elemente novatoare, în spiritul ideii de autoritate părintească exercitată în comun. Privitor la pensia de întreținere instanța decide explicit suspendarea plății pensiei în luna în care copilul locuiește la părintele nerezident conform recomandărilor din iurispedia (a se vedea comentariile de la art. 402)

Minută
Sentință
Judecătoria
Tulcea
6920/327/2012 Decizia civilă nr. XXXX/XXXXXX din 09.11.2012

Președinte: XXXXXXXXXXXXXXXX; Grefier: XXXXXXXXXXXXXX
Observații: Pe ordonanță președințială, în contradictoriu se dispune exercitarea provizorie a autorității părintești de către ambii părinți, asupra fiului lor minor, stabilirea provizorie a locuinței minorului la domiciliul tatălui și obligația provizorie de întreținere în natură de către ambii părinți în favoare fiului lor minor, până la soluționarea irevocabilă a dosarului civil nr. 6818/327/2012 al Judecătoriei Tulcea. Cu recurs, în termen de 5 zile de la pronunțare

Minută
Hotărâre
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
12792/303/2012 Decizia civilă nr. XXXX/XXXXXX din XX.XX.XXXX

Președinte: XXXXXXXXXXXXXXXX; Grefier: XXXXXXXXXXXXXX
Observații: Pensia de întreținere este stabilită în sarcina ambilor părinți, la 1000 lei fiecare părinte. Respinge ca nefiind în interesul minorei învoiala părților privind desfășurarea relației personale minoră/tată conform unui program de vizită prestabilit; Menține neîngrădit dreptul minorei de a avea relații personale cu tatăl.

Minută
Hotărâre
Curtea de Apel
Pitești
18828/280/2010 Decizia civilă nr. 519/2013 din 07.02.2013

Președinte: Veronica Bădescu; judecători: Florina Andrei, Jeana Dumitrache Grefier: Maria Gîrtan
Observații: Curtea de Apel a redus obligația de întreținere luând în calcul ratele mari la bancă ale debitorului obligației de întreținere

Minută
Hotărâre
Judecătoria
Sectorului 6
17743/303/2011 Sentința civilă nr. 1594/2012 din 21.02.2012

Președinte: XXXXXXXXXXXXXXXX; Grefier: XXXXXXXXXXXXXX
Observații: Prima sentință din România în care instanța luând notă de disensiunile dintre părinți, odată cu reinstaurarea autorității părintești a indicat (în mod corect consideră ARPCC) modalitatea plată în natură a pensiei de întreținere minor.

Minuta
Link
Judecătoria
Sector 4
21540/4/2012 Decizia civilă nr. 4080/2013 din 16.04.2013

Președinte: Daniela Pantazi; Grefier: Florența Boc
Observații: Probabil prima sentință din România în care un judecător, analizând interesul superior al copilului, a decis o soluție de tip custodie comună fizică (locuință alternantă) pentru minor, în contextul neînțelegerii dintre părinții care locuiau aproape unul de altul. Instanța a simplificat situație pensiei de întreținere stabilind compensarea acestei obligații, obligație de care ambii părinți se vor achita în natură.

Minuta
Sentință
Tribunalul Ilfov 3930/94/2012 Admite suspendarea executarii silite vremelnice pentru pensia de intretinere Minuta
Sentință
Judecatoria Deva 13250/221/2011 Admite pensia in natura Minuta
Sentință
blog
Tribunalul Bucuresti 19521/301/2009 Decizia civilă nr.8546/2013 din 15.05.2013

Observații: Solutia pe scurt: Admite cererea . Admite cererea reconvențională. Majorează obligația de întreținere stabilită în sarcina pârâtului prin sentința civilă nr. 10610/20.10.2009 pronunțată de Judecătoria Sectorului 3 București în dosarul nr. 19521/301/2009 de la suma de 300 euro lunar la 7.000 lei noi lunar începând ca data introducerii cererii – 12.07.2012 – și până la majoratul minorului Reghecampf Luca David Andrei, născut la data de 15.03.2002, urmând ca pârâtul reclamant să execute obligația în natură în limita sumei de 7.000 lei lunar.

Minuta
Sentință
Judecătoria Liești 1419/838/2012 Decizia civilă nr. 21/2013 din 22.01.2013

Observații: Solutia pe scurt: Admite acțiunea civilă, modificată. Admite în parte acțiunea civilă formulată de pârâta reclamantă. În temeiul art 373 litera b) coroborat cu art 379 alin 1 cod civil, declară desfăcută prin divorț din culpa pârâtei.

Minuta
Sentință
Curtea de apel Bucuresti 15633/302/2012 Decizia civilă nr.327 din 26.02.2014

Observații: Cu scor 2 la 1 (adică președintele completului a fost infirmat la vot de către ceilalți doi membri ai completului de 3 judecători, și în final dat o “opinie separata” minoritara) CA București a hotărât sa acorde, măcar parțial, pensie în natura părintelui nerezident. Asa am primi circa 800 lei în bani si 150 lei in natura. Aceasta decizie este un succes al ARPCC ... în sensul ca tot demersul a fost făcut pentru a creea jurisprudența de calitate

Selecție
relevantă


Decizie
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
26295/300/2012 Decizia civilă nr. XXXX/XXXXXX din XX.XX.XXXX

Președinte: XXXXXXXXXXXXXXXX; Grefier: XXXXXXXXXXXXXX
Observații: Reduce pensia de intretinere minor de la 7000 cat a fost stabilita in prima instanta la doar 3792 lei. Decide ca obligatia de intretinere se va face in natura lucru care este destul de rar intalnit in practica judecatoreascaX

Minuta
Decizie
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXX/XXX/XXXX Decizia civilă nr. XXXX/XXXXXX din XX.XX.XXXX

Președinte: XXXXXXXXXXXXXXXX; Grefier: XXXXXXXXXXXXXX
Observații: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Link
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXX/XXX/XXXX Decizia civilă nr. XXXX/XXXXXX din XX.XX.XXXX

Precum şi cererea de stăruinţa în executare silită din data de ...., formulate de creditorul ...., prin care acesta a solicitat executarea silită a bunurilor mobile aflate la domiciliu debitoarei ..., prezumate aparţinând debitoarei în temeiul 732. Alin.(4) C.Proc.Civ.,

Decizie
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXX/XXX/XXXX Decizia civilă nr. XXXX/XXXXXX din XX.XX.XXXX

Persoanele care vor să cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate să depună la Raiffeisen Bank în contul de consemnaţiuni ...., la dispoziţia executorului judecătoresc, până la termenul stabilit pentru vânzare, o cauţiune reprezentând 10% din preţul la care a fost evaluat imobilul, iar recipisa împreună cu oferta de cumpărare va fi depusă la biroul executorului judecătoresc. Asemenea, persoanele care s-au înscris la licitaţie se vor prezenta la data şi ora stabilite pentru vânzare, la sediul Biroului executorului judecătoresc.

Decizie