Jurisprudența nouă în materia încredințării minorilor/Exemple reinstaurare autoritate părintească

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !

Trebuie puse in formatul tabelar:

Instanța Dosar Observații Link
Judecătoria
Cluj
6709/211/2012 Decizia civilă nr. XX din 29.06.2012

Președinte: XXXXXXXXXXXXXXXX; Grefier: XXXXXXXXXXXXXX
Observații: Se (re)stabilește autoritatea părintească asupra minorului pentru ambii părinți. Se stabilește locuința minorului în Canada la adresa unde locuiește tatăl și se specifică că deciziile privitoare la educația minorului vor fi luate de către tată.

Sentință
Judecătoria
Arad
20902/55/2014 Sentința civilă nr. XX din 15.10.2015

Observații: Se (re)stabilește autoritatea părintească asupra minorului pentru părintele care locuiește în Suedia, în contradictoriu cu părintele rezident care locuiește în țară. Părintele rezident a invocat "autoritatea de lucru judecat" pentru a se opune acțiunii părinelui nerezident

Sentință
Judecătoria
Cluj
7292/211/2012 Sentința civilă nr. [ngo412] din 29.06.2012

Președinte: XXXXXXXXXXXXXXXX; Grefier: XXXXXXXXXXXXXX
Observații: dispune exercitarea autorității părintești în comun pentru cei doi minori

minuta
Sentință
Judecătoria
Sector 6
2418/303/2012 Sentința civilă nr. XXXX/2012 din 05/07/2012

Președinte: XXXXXXXXXXXXXXXX; Grefier: XXXXXXXXXXXXXX
Observații: Reinstaurează autoritatea părintească comună (custodie comună legală) asupra unei minore de 3 ani după ce anterior, pe vechiul cod al familiei se decisese încredințarea (custodie unică) către mama copilului. Sentința este interesantă jursprudențial prin faptul că stabilește explicit locuința copilului la o adresă identificabilă și prin faptul că modifică măsura dispusă prin sentința civilă din procesul anterior de custodie unică privind desfășurarea relației personale minoră/tată conform unui program de vizită prestabilit, dispunând desfășurarea neîngrădită a relațiilor personale dintre tată și minor. De asemenea interesantă jurisprudențial este si abordarea Curții de Apel București care oferă o soluție de identificare ne-echivocă a weekendurilor în care părintele nerezident va interacționa cu copilul (o formulare mult mai fericită decât faimosul "primul și al treilea wekeend din lună") și anume "în toate sfârșiturile de săptămână în care duminica este o zi impară".

Sentință

Decizie
Decizie

Judecătoria
Sector 6
2418/303/2012 Sentința civilă nr. 6259/2012 din 05.07.2012

Președinte: XXXXXXXXXXXXXXXX; Grefier: XXXXXXXXXXXXXX
Observații: S-a respins excepția autorității de lucru judecat și s-a reinstaurat autoritatea părintească comună asupra minore. S-a respins de asemenea cerere ambilor părinți ca instanța să stabilească un program de legături personale cu minora având în vedere că dreptul de a avea relații personale cu copilul este un drept izvorât din lege (nu acordat prin hotărâre judecătorească) pentru a cărui realizare nu este necesară calea acțiunii în justiție (art. 401 alin. 2 - stabilește că instanța de tutelă va decide asupra modalității de exercitare a drepturilor personale doar când părinții nu se înțeleg asupra acestui aspect).

Minuta
Sentință
Judecătoria
Sector 2
39500/300/2011 Sentința civilă nr. 1872 din 06.02.2013

Președinte: PETRESCU VALENTINA LILIANA ; Grefier: STOIAN ELENA LUMINIȚA
Observații: S-a reinstaurat autoritatea părintească comună pierdută ca urmare a unui proces pe codul familiei. Pe lângă clasicul un weekend din două, părintele nerezident a obținut dreptul de a interacționa cu copiii după un program săptămânal de legături personale care cuprinde o zi pe săptămână (miercurea) în care părintele nerezident poate să interacționeze cu copilul timp de 4 ore

Minuta
Sentință Judecătorie
Judecătoria
Sector 5
15633/302/2012 Sentința civilă nr. 10203/2012 din 20 decembrie 2012

Președinte: ADELA CÎRSTEA; Grefier: FLORINA STOICA
Observații: S-a reinstaurat autoritatea părintească comună pierdută ca urmare a unui proces pe codul familiei. Părintele nerezident a obținut dreptul de a interacționa cu copiii două zile pe săptămână, de la terminarea programului școlar și până la orele 20:00. Nu s-a acceptat cererea părintelui nerezident de a se achita de obligația de întreținere în natură, contrar prevederilor exprese ale NCC

Minuta
Sentință Judecătorie
Judecătoria
Cluj
7292/211/2012 Decizia civilă nr. 20906/2012 din 29.10.2012

Președinte: MLL; Grefier: SC
Observații: Reinstaurare autoritate părintească comună în condițiile existenței unui conflict relativ redus între părți. Reinstaurare autoritate părintească comună și stabilirea locuinței minorului la părintele anterior-necustodian, în altă țară, conform înțelegerii celor doi părinți<

Minuta
Link2
Minuta
Link
Curtea de Apel
Alba Iulia
XXXX/XXX/XXXX Decizia civilă nr. 80/2012 din 26.06.2012

Președinte: XXXXXXXXXXXXXXXX; Grefier: XXXXXXXXXXXXXX
Observații: Posibilitatea cenzurării convenției părinților de către instanță dacă înțelegerea părinților nu este în interesul superior al copilului. Instanța consideră că simpla înțeleger a părinților în sensul ca unul dintre ei să renunțe la autoritatea părintească nu este în interesul superior al copilului

Decizie
Rezumat ECRIS
Judecătoria
Tulcea
6818/327/2012 Decizia civilă nr. 1033/2013XX din 19.03.2013

Președinte: STELIAN ANUTI; Grefier: GREFIER ELENA PORNEALĂ
Observații: Proces de reinstaurare autoritate părintească repornit ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor privind autoritatea părintească comună. Copilul de 12 ani a spus în fața instanței că dorește să locuiască la tată. Odată cu reinstaurarea autorității părintești pentru părintele anterior necustodian, instanța a decis stabilirea locuinței minorului la chiar părintele anterior necustodian. Părintele anterior custodian a devenit părinte custodian nerezident

Minuta
Sentință
Judecătoria
Cluj-Napoca
8921/211/2012 Decizia civilă nr. 15822/2013 din 12.12.2013

Președinte: George Barbura Turcu (Maria Gabriela Mot); Grefier: Roxana Zaharie
Observații: Mama nerezidentă a recâștigat exercițiul autorității părintești pierdut pe vechiul cod al familieie în ciua opiziției tatalui, și în ciuda argumentelor invocate de părintele rezident: că aceasta ar crea confuzie pentru copil, că aceasta ar crelte nivelul de conflict dintre părinți, că mama locuiește departe de copil iar custodia comună nu este practică, că mama este bolnavă de epilepsie, etc.

Minuta
Decizie
Judecătoria
Sector 4
21540/4/2012 Decizia civilă nr. 4080/2013 din 16.04.2013

Președinte: Daniela Pantazi; Grefier: Florența Boc
Observații: Probabil prima sentință din România în care un judecător, analizând interesul superior al copilului, a decis o soluție de tip custodie comună fizică (locuință alternantă) pentru minor, în contextul neînțelegerii dintre părinții care locuiau aproape unul de altul. Instanța a simplificat situație pensiei de întreținere stabilind compensarea acestei obligații, obligație de care ambii părinți se vor achita în natură.

Minuta
Sentință
Judecătoria
Sector 4
30321/4/2011 Decizia civilă nr. 9865/2013 din 20.11.2012

Președinte: Daniela Pantazi; Grefier: Florența Boc
Observații: Analizând interesul superior al copilului, instanța a decis o soluție de tip custodie comună fizică (locuință alternantă) pentru minor, în contextul neînțelegerii dintre părinții care locuiau aproape unul de altul. Instanța a simplificat situație pensiei de întreținere stabilind compensarea acestei obligații, obligație de care ambii părinți se vor achita în natură.
Hotărârea a fost însă schimbată la apel.

Minuta
Sentință
Judecătoria
Fagaras
646/226/2012 Se reinstaureaza autoritatea parinteasca comuna deoarece aceasta est ein interesul superior al copilului.
Minuta
Sentință
Curtea de Apel
Alba Iulia
XXXX/XXX/XXXX Decizia civilă nr. XXXX/XXXXXX din XX.XX.XXXX

Președinte: XXXXXXXXXXXXXXXX; Grefier: XXXXXXXXXXXXXX
Observații: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Link
Judecătoria CLUJ-NAPOCA Dosar nr. 7292/211/2012 Admite, în parte, cererea de chemare în judecată formulată şi precizată de către reclamantul pârât reconvenţional MTV cu domiciliul în ..... jud.Cluj, în contradictoriu cu pârâta reclamantă reconvenţional MIA cu domiciliul în ....., jud.Cluj. Dispune exercitarea în comun a autorităţii părinteşti asupra minorilor MT născută la data de ..... şi MO născut la data de ...... Sentință
Curtea de Apel Alba Iulia Decizia civilă nr.89/26.06.2012 Curtea reţine că soluţia instanţei de apel a fost argumentata, chiar dacă succint, trimiterea la dispoziţiile art. 507 Ncc a fost corectă, neputându-se considera că hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină sau că motivele sunt străine de natura pricinii. De asemenea, cenzurarea tranzacţiei părţilor a fost conforma normelor legale în materie şi corespunde interesului superior al copilului. Decizie civilă
Judecătoria SECTORULUI 5 BUCUREŞTI Dosar nr.7550/302/2008 Tribunalul constata ca se impune incredintarea minorei catre intimata­ reclamanta-parata spre crestere si educare pentru a asigura un climat normal in viata minorei, astfel incat aceasta sa aiba posibilitatea de a dezvolta relatitii normale si cu mama acesteia, care a fost lipsita de prezenta minorei fara consintamantul sau, fiind alunqata practic din domiciliul conjugal de atmosfera tensionata creata si prin implicarea in viata de familie a sotilor a mamei apelantulul-parat-reclamant. Decizie civilă
Judecătoria Arad DOSAR NR.19799/55/2011 Acţiunea iniţială a fost formulată de reclamantă având ca obiect exercitarea autorităţii părinteşti, iar în acelaşi dosar pârâtul a formulat cerere reconvenţională, având ca obiect reglementarea programului de vizită al minorei de către pârât (care astfel a devenit reclamant-reconvenţional), cerere care a fost disjunsă şi s-a format dosarul nr. 19799/55/2011 Decizie civilă