Jurisprudența nouă în materia încredințării minorilor/Sentințe date după 1 octombrie 2011

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !

De pus în formatul tabelar:[modificare]

  • Dosar 8811/299/2012 judecat la Tribunalul București - Secția a-V-a Civilă - stabilirea domiciliului copilului la părintele de sex masculin.

Sentințe:[modificare]

Instanța Dosar Observații Link
Judecătoria
Oradea
XXXX/XXX/XXXX Decizia civilă nr. 9546/2011 din 2011.10.03

Președinte: XXXXXXXXXXXXXXXX; Grefier: XXXXXXXXXXXXXX
Observații: Considerăm că este vorba de o sentință interesantă prin faptul că:
1. Permite accesul copiilor la părintele nerezident în fiecare zi din timpul săptămânii, pentru trei ore (copiii fiind preluați direct de la școală/creșă/grădiniță) … pe vechea legislație deosebit de rar se întâmplă ca părintelui nerezident să i se permită accesul la copii în timpul zilelor lucrătoare ale săptămânii.
2. Oferă părintelui nerezident posibilitatea de a găzdui pe copii până la jumătate din toate vacantele copiilor … pe vechea legislație multe din vacanțe erau ignorate (de exemplu vacanța inter-semestrială din februarie sau vacanța din octombrie, cate o săptămână fiecare).
3. Oferă 2 weekenduri pline (vineri - duminică) pe lună părintelui nerezident.
4. Oferă zile din timpul sărbătorilor religioase sau a anului nou.

Sentință judecătorie
Tribunalul
Bihor
XXXX/XXX/XXXX Decizia civilă nr. 312/R/2011 din 03.11.2011

Președinte: Mirea Loreley Emese; Judecător: Botea Nadia; Grefier: Pantea Iuliana
Observații: Deși procesul la fond a fost pornit pe vechiul cod civil, anterior datei de 1 octombrie 2011, tribunalul a rezolvat cazul în lumina prevederilor noilor legi (codul civil intrat în vigoare la 1 octombrie) dând o decizie de custodie comună asupra copiilor.

Decizie Tribunal
Judecătoria
Sector 3 București
38143/301/2011 Sentința civilă nr. 2911/2012 din 15.02.2012

Președinte: XXXXXXXXXXXXXXXX; Grefier: XXXXXXXXXXXXXX
Observații: programul obținut în această sentință (1 weekend din două + 2 nopți pe săptămâna) ar trebui să fie spre “standard” dpdv al modului efectiv de încredințare a autorității părintești. Reducându-se dacă părintele nerezident cere asta (de ex dacă părintele nerezident e în alt oraș sau dacă are un serviciu ce nu îi permite sa se ocupe de copil în timpul săptămânii) sau crescând până la 1 săptămână din 2 pentru părinții nerezidenți care cer și dovedesc ca pot să se ocupe de copii îndeaproape). Corespunde programului 4/14 din planul parental, publicat aici

Minută
Sentință
Judecătoria
Sector 5
3031/302/2012 Încheiere de ședință din 30.04.2012

Președinte: BIDIUȚĂ OANA GEORGIANA; Grefier: SPETEANU CRISTINA
Observații: Este vorba de un proces de reinstaurare a autorității părintești. Dosarul redeschis la 2 săptămâni după decizia definitivă a Curții de Apel București într-un dosar anterior în care CAB a făcut aplicare vechiului cod civil deși decizia a fost datată pe 1 februarie 2012. Părintele custodian a ridicat excepția autorității de lucru judecat. Excepția a fost respinsă. Atașat aveți motivarea instanței

Încheiere
Judecătoria
Sector 6
17350/303/2011 Sentința civilă nr. 7691/2011 din 21.10.2011

Președinte: SM; Grefier: MU
Observații: Este vorba de un proces soluționat la FOND care a început anterior datei de 1 octombrie 2011 în condițiile vechiului cod civil și al vechiului cod al familiei dar care a fost corect soluționat de către instanța de tutelă, după data de 1 octombrie, făcându-se aplicare prevederilor noului cod civil.

Sentință
Judecătoria
Sector 6
5326/303/2012 Sentința civilă nr. 3221/2012 din 05.04.2012

Președinte: Președinte: SM; Grefier: MU

Observații: Deși un părinte s-a opus ca celuilalt să îi fie atribuită autoritatea părintească, instanța nu a putut găsi motive temeinice pentru care autoritatea părintească să se exercite doar de către unul dintre părinți

Sentință judecătorie
Judecătoria
Sector 2
2035/300/2011 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Președinte: Valentina Liliana Petrescu; Grefier: Elena Luminița Stoian
Observații: Prin completarea unui chestionar pus la dispoziție de către instanță părinții au hotărât asupra modului concret de exercitare al autorității părintești. Bazat pe răspunsurile părinților la chestionarul prezentat s-a generat o sentință de către judecător

Sentință judecătorie
Judecătoria
Sector 3
38143/301/2011 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Președinte: Georgeta Coman; Grefier: XXXXXXXXXXXXXX
Soluție: Admite cererea precizată și restrânsă. Admite în parte cererea reconvențională. Stabilește ca exercitarea autorității părintești în ce privește minorul născut la data de 01.09.2006 să fie făcută în comun de către ambii părinti. Stabilește domiciliul minorului la mamă. Obligă reclamantul pârât la plata unei pensii de întreținere lunare în cuantum de 1700 lei în favoarea minorului, către pârâta reclamantă, pensie indexabilă de drept trimestrial în raport cu rata inflației, calculată de la data pronunțării hotărârii și până la majoratul minorului. Încuviințează reclamantului pârât să aibă legături personale cu minorul în sensul că tatăl poate lua minorul în domiciliul său în fiecare săptămână de marți și joi, începând cu ora 18 de la unitatea de învățământ sau de la domiciliul mamei până a doua zi, miercuri, vineri la ora 8, când copilul va fi dus de tată la unitatea de învățământ a minorului, în fiecare lună, la sfârșit de săptămână în săptămânile impare, de vineri orele 18 până luni la ora 8 în aceleași condiții ca și în zilele de marți și joi, o lună în vacanța școlară de vară, în perioada 01-31 august, jumătate din celelalte vacanțe școlare ale copilului, conform reglementarilor Ministerului Educației, după cum urmează: prima jumătate a vacanțelor la tată în anii impari și a doua jumătate la tată în anii pari, alternându-se astfel și sărbătorile religioase, copilul fiind luat de tată în prima zi a perioadei la ora 9 și adus înapoi la domiciliul mamei în ultima zi a perioadei la ora 20, ziua de naștere a copilului va fi petrecută la domiciliul tatălui în anii impari, Ziua Internațională a Copilului, 01 iunie, va fi petrecută la domiciliul tatălui în anii pari, ziua tatălui, stabilită conform Legii 319/2009, a doua duminică a lunii mai va fi petrecută de copil la domiciliul tatălui, iar medicii care monitorizează și tratează eventual copilul vor fi aleși consensual de cei doi părinți, iar cheltuielile de natură medicală vor fi suportate de tată. Pe perioada vacanțelor părinții își vor da reciproc acordul, în scris, pentru a călători cu minorul, cu părintele la care se află, în afara țării, predându-se și pașaportul aferent și certificatul de naștere.

Link1
Link2

Minută
Sentință

Judecătoria
Sector 2
39500/300/2011 Sentința civilă nr. 1872 din 06.02.2013

Președinte: PETRESCU VALENTINA LILIANA ; Grefier: STOIAN ELENA LUMINIȚA
Observații: S-a reinstaurat autoritatea părintească comună pierdută ca urmare a unui proces pe codul familiei. Pe lângă clasicul un weekend din două, părintele nerezident a obținut dreptul de a interacționa cu copiii după un program săptămânal de legături personale care cuprinde o zi pe săptămână (miercurea) în care părintele nerezident poate să interacționeze cu copilul timp de 4 ore

Sentință Judecătorie
Judecătoria
Sector 5
15633/302/2012 Sentința civilă nr. 10203/2012 din 20 decembrie 2012

Președinte: ADELA CÎRSTEA; Grefier: FLORINA STOICA
Observații: S-a reinstaurat autoritatea părintească comună pierdută ca urmare a unui proces pe codul familiei. Părintele nerezident a obținut dreptul de a interacționa cu copiii două zile pe săptămână, de la terminarea programului școlar și până la orele 20:00. Nu s-a acceptat cererea părintelui nerezident de a se achita de obligația de întreținere în natură, contrar prevederilor exprese ale NCC

fond
apel
recurs
Judecătoria
Sector 2
16349/300/2011 Sentința civilă nr. 12668 din 21.09.2012

Președinte: AURELIA MIHAELA GROZESCU; Grefier: ANA-DANIELA STANCIU
Observații: Sentință interesantă prin modul în care instanța încearcă să reliefeze un plan parental. Astfel, tatăl poate vizita minorul la instituția de învățământ, Niciunul dintre părinți nu poate părăsi țara împreună cu minorul decât cu acordul expres al celuilalt, clarifică cine se va ocupa de îngrijirea și supravegherea minorului în lipsa părinților precum și frecvența schimbului de informații dintre părinți, acceptă ca părintele nerezident să economisească în numele copilului o sumă de bani, în loc de a o înmâna părintelui rezident.

Sentință
Tribunalul
Covasna
xxxx/xxx/xxxx Aranjament de tip custodie comună cu program larg de legături personale

Președinte: Dumitru Claudia; Grefier: Rusu Ioan Cătălin
Observații: Decizie de încuviințare înțelegere între părinți cu privire la un program larg de legături personale (până la 15 zile pe lună) între părintele nerezident și copil.

Decizie Tribunal
Curtea De Apel
Alba Iulia
xxxx/xxx/xxxx Decizia nr. 89/26.06.2012

Președinte: XXXXXXXXXXXXXXXX; Grefier: XXXXXXXXXXXXXX
Observații: Curtea de Apel Alba Iulia a hotărât că instanța de judecată poate cenzura tranzacția părților privind exercitarea autorității părintești în sensul de a nu accepta tranzacția părților privind renunțarea unuia dintre cei doi părinți la exercițiul autorității părintești

Decizie
Judecătoria
Sector 5
5150/302/2012 Sentința 4483/2012 din 18.05.2012

Președinte: Adela Cîrstea; Grefier: XXXXXXXXXXXXXX
Observații: Părintele nerezident a primit un program de legături personale relativ larg și autoritatea părintească se exercită în comun în ciuda conflictului dintre părinți

Sentință
xxxxxxx
xxxxxx
xxxx/xxx/xxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Președinte: XXXXXXXXXXXXXXXX; Grefier: XXXXXXXXXXXXXX
Observații: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Decizie Tribunal