Keegan vs. Irlanda

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !

Navigare[modificare]

> Jurisprudență CEDO
> Jurisprudența CEDO privind minorii
> Index de sentințe CEDO privitoare la protejarea legăturilor de personale
  • Cauza Keegan vs. Irlanda (petiția 16969/90, decizia din 26.05.1994) privind ĩncãlcarea prevederilor art. 8:“50. În conformitate cu principiile enunțate de Curte în jurisprudența sa, în cazul în care a fost stabilitã existența unei legături de familie cu un copil, statul respectiv trebuie să acționeze într-un mod calculat, pentru a permite ca aceastã legãtura sã se dezvolte și trebuie sã fie create garanțiile juridice pentru a face posibil ca din momentul nașterii copilului acesta sã se și integreze în familia sa (a se vedea, mutatis mutandis, Marckx vs. Belgia din 13 iunie 1979, seria A, nr 31, pag. 15., alin. 31, și sus-menționații Johnston și alții ĩn hotărârea de la pag. 29,. alin. 72). În acest context, ca referință se poate lua principiul prevăzut la art. 7 din Convenția O.N.U. cu privire la drepturile copilului din 20 noiembrie 1989, că un copil are, în măsura în care este posibil, dreptul de a fi îngrijit de cãtre pãrinții lui. Este, de altfel, necesar să se reamintească faptul că plăcerea reciprocă trãitã de cãtre copil și pãrinte, de a se bucura de compania celuilalt, constituie un element fundamental al vieții de familie, chiar și atunci când relațiile de familie dintre părinți s-au destrãmat (a se vedea, printre altele, Eriksson vs. Suedia ĩn hotărârea din 22 iunie 1989, seria A, nr. 156,. pag. 24., alin. 58)."