Manual implementare custodie unică/Furnizarea de informații

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !

Furnizarea de informații despre copil către părintele necustodian poate fi, și în multe cazuri este, un loc unde apar disfuncționalități sau abuzuri în procesul de implementare a legăturilor personale între părinte și copil. Se recomandă instanțelor de judecată să impună a priori, chiar și dacă părțile nu au cerut aceasta expres în cererile lor, ca părintele custodian să comunice către părintele necustodian toate informațiile cu privire la copil.

Tipul de informații care trebuiesc furnizate de catre părintele custodian părintelui necustodian[modificare]

Lista ne-exhaustivă a acestor informații cuprinde informații despre:

 • schimbarea domiciliului minorului, nu doar cel în drept ci și cel faptic[1]
 • locația unde copilul se află (în caz că aceasta este schimbată temporar, pentru mai mult de o zi, din orice motive inclusiv activități de turism împreună cu părintele custodian), precum și detaliile de contact (număr de telefon, adresă poștală) unde acesta poate fi contactat la acea locație[1] [2]
 • bolile sau simptomele de boală apărute, data și ora programărilor la medic pentru consultații (înainte de realizarea consultației), medicul care a realizat consultația, tratamentele urmate, vaccinurile la care copilul va fi supus; [3]
 • situația școlară a copilului, notele obținute la școală, concursurile sau competițiile școlare la care acesta ia parte [4]
 • evenimentele și festivitățile școlare la care copilul ia parte (serbări, festivități de deschidere a anului școlar, de premiere, etc.), data și ora ședințelor cu părinții, a serbărilor sau a festivităților școlare; [5]
 • înscrierea copilului la cercuri sau cluburi școlare, înscrierea copilului la diferite activități extra-școlare (sportive, artistice, etc.)
 • data și ora diferitelor petreceri la care copilul este invitat și/sau va participa
 • persoanele cu care copilul intră în contact regulat sau cvasi-permanent: bone, baby-sitter-i, alte persoane din anturajul părintelui custodian, etc.

Rolul părintelui custodian[modificare]

Este de datoria părintelui custodian să furnizeze toate informațiile de mai sus voluntar către părintele necustodian, de îndată ce informațiile îi parvin.

Frazare propusă

"Obligă părintele custodian să informeze pe părintele necustodian despre bolile sau simptomele de boală apărute, despre data și ora programărilor la medic pentru consultații, imediat ce programarea a fost realizată, iar după realizarea consultației să informeze despre numele medicul care a realizat consultația, despre diagnosticul eliberat de către medic precum și despre tratamentele recomandate de acesta; părintele custodian trebuind să transmită către părintele necustodian actele medicale referitoare la copil, în cel mai scurt timp posibil după emitere.

Obligă de asemenea pe părintele custodian să informeze pe părintele necustodian despre despre vaccinurile sau procedurile medicale la care copilul va fi supus în viitor.

Obligă părintele custodian să informeze pe părintele necustodian despre situația școlară a copilului, despre notele obținute la școală de către copil, despre orice alte evaluări școlare sau informații transmise de către cadrele didactice cu privire la activitatea copilului, despre concursurile, competițiile școlare, taberele, festivitățile sau evenimentele școlare la care copilul va lua parte.

Obligă de asemenea pe părintele custodian să informeze cu privire la înscrierea copilului la cercuri sau cluburi școlare, la alte activități extra școlare, sportive sau artistice precum și să transmită copiii după evaluările școlare sau diplomele obținute de minor.

Obligă părintele custodian să informeze pe părintele necustodian cu trei zile înainte sau, dacă informația nu este disponibilă, cât de repede această informație devine disponibilă, despre data și ora ședințelor cu părinții, data și ora serbărilor sau festivităților școlare, data și ora diferitelor petreceri la care copilul este invitat și/sau va participa, etc. pentru a da părintelui necustodian posibilitatea efectivă de a participa la acestea.[6]

Obligă părintele custodian să informeze pe părintele necustodian cu privire la locația unde copilul se află (în caz că aceasta este schimbată temporar, pentru mai mult de o zi, din orice motive inclusiv turism sau vizite la rude în alte localități)

De asemenea obligă părintele custodian să informeze pe părintele necustodian cu privire la persoanele cu care copilul intră în contact regulat sau cvasi-permanent: bone, baby-sitter-i, alte persoane din anturajul părintelui custodian, etc. "

Rolul unităților de învățământ și al unităților medicale[modificare]

Deși școala nu este direct parte în procesul de divorț, ea este reprezentată indirect prin Autoritatea tutelară, organ al administrației publice locale care este parte în fiecare proces care implică minorii. Așadar instanța poate să impună o anume conduită școlii și, din acest punct de vedere, considerăm că ar fi foarte util să existe un paragraf în hotărârea de divorț, care să explice instituțiilor școlare importanța ne-discriminării celor doi părinți în modul în care se furnizează informațiile cu privire la rezultatele și activitățile școlare ale minorului. Aceste informații trebuiesc furnizate atât la cerererea părintelui necustodian cât și, ulterior informării unității de învățământ cu privirie la situația familială a minorului, în mod proactiv din inițiativa profesorilor, îndrumătorilor și a învățătorilor către ambii părinți, imediat ce respectivele informații sunt disponibile.

Frazare propusă "Obligă școala și unitățile spitalicești pe care le accesează minorul să comunice fără restricții către părintele necustodian informațiile relevante cu privire la minor deoarece prin încredințarea custodiei minorului către părintele custodian nu se înlătură în nici un fel dreptul și datoria părintelui necustodian de a supraveghea creșterea și educarea minorului și de a se implica cu privire la deciziile referitoare la minor.

Aceste informații trebuiesc furnizate la cerere de îndată ce o astfel de cerere a fost pusă de către părintele necustodian dar și din oficiu, la inițiativa instituției respective, ori de câte ori este nevoie ca părinții minorului să fie informați despre copil cu privire la rezultatele școlare ale minorului (în cazul școlii) sau evoluția stării de sănătate a minorului (în unităților spitalicești), regula de bază fiind aceea că orice informație pe care școala consideră că este utilă părinților copilului, să fie transmisă ambilor părinți și nu doar părintelui custodian. Pentru aceasta unitățile școlare și de învățământ se vor folosi de mijloacele de comunicare adecvate: telefon, ședințe cu părinții, e-mail, etc.

Această obligație a școlii sau unității spitalicești de a informa din oficiu pe ambii părinți este în vigoare în măsura în care respectiva unitate de învățământ sau medicală a fost notificată anterior de către unul dintre părinți cu privire la faptul că minorul provine dintr-o familie în care părinții sunt despărțiți."

Suport legal[modificare]

Codul Familiei, Art. 43. spune în clar că prin încredințarea custodiei copiilor singurele drepturi pe care le primește părintele ce a primit custodia sunt cele legate de a administrat bunurile copilului și respecitv de a încuviința actele. Toate celelalte drepturi cu privire la copil sunt în continuare obligația și drepturile ambilor părinți.

"Pãrintele divorțat, cãruia i s-a încredințat copilul (n.n.:părintele-unu) exercită cu privire la acesta drepturile părintești.
Când copilul a fost încredințat unei alte persoane sau unei instituții de ocrotire, instanța judecãtoreascã va stabili care dintre pãrinți va exercita dreptul de a-i administra bunurile și de a-l reprezenta sau de a-i încuviința actele.
Persoana sau instituția de ocrotire cãreia i s-a încredințat copilul va avea fațã de acesta numai drepturile și îndatoririle ce revin pãrinților privitor la persoana copilului. Dispozițiile Art. 108 se aplicã prin asemãnare.
Pãrintele divorțat, cãruia nu i s-a încredințat copilul (n.n.:părintele necustodian), pãstreazã dreptul de a avea legãturi personale cu acesta, precum și de a veghea la creșterea, educarea, învățătura și pregãtirea lui profesionalã."

Jurisprudență[modificare]

 • Citat din articolul Considerente asupra drepturilor părintelui căruia nu i s-a încredințat copilul: "într-o decizie remarcabilă, pârâta a fost obligată dă dea informații asupra tuturor măsurilor pe care vrea să le ia în legătră cu creșterea și educarea minorei (T.M. București, col. V. civ., decizia nr. 1436/18.09.1968, apud C. Crișu, Ordonanța președințială, ed. a II-a, Ed. Argessis, Curtea de Argeș, 1997, p. 126.)" [7]
 • "Două decizii a unor instanțe belgiene merită a fi reproduse în imediatele rânduri. Astfel, pentru a permite părintelui non gardien exercitarea dreptului la informație, instanța poate obliga celălalt părinte a furniza un raport periodic descriind evoluția copilului pe plan școlar, extrașcolar și medical" (Mons, 28 juin 2000, apud A. Duelz, Le droit du divorce, Larcier, ed. a IV-a, 2009, p. 126.) [7]

Referințe[modificare]

 1. 1,0 1,1 A se vedea M.L. Boland, Your right to child custody, visitation, and support, ed. a IV-a, Sphinx, 2007, p. 238, material citat de domnul Bogdan Ionescu în articolul Considerente asupra drepturilor părintelui căruia nu i s-a încredinţat copilul publicat în Curierul Juridic nr. 2/2010, articol care se poate descărca de aici
 2. "În fine, s-a hotărât, în raport de dispoziţiile art. 14-16 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, va încuviinţa în parte acţiunea introductivă, în sensul că va obliga pârâta să permita reclamantului să comunice telefonic cu minorul, precum şi sa transmita reclamantului informaţii referitoare la copil, evaluari medicale, şcolare şi orice fel de informaţii necesare pentru menţinerea relaţiilor personale cu copilul. (Jud. Bucureşti, decizia civilă nr. 10101/05.11.2008, preluată de pe www.jurisprudenta.com)."citat preluat din articolul Considerente asupra drepturilor părintelui căruia nu i s-a încredinţat copilul articol publicat de Bogdan Ionescu în Curierul Juridic nr. 2/2010, articol care se poate descărca de aici în timp ce textul integral al sentinţei se poate consulta aici
 3. Idee preluată din M.L. Engel, D.D. Gould, The divorce decisions workbook: a planning and action guide, McGraw Hill Higher Education, 1991, p. 108., material citat de domnul Bogdan Ionescu în articolul Considerente asupra drepturilor părintelui căruia nu i s-a încredinţat copilul publicat în Curierul Juridic nr. 2/2010, articol care se poate descărca de aici
 4. "Obligă reclamanta pârâtă la transmiterea către pârâtul reclamant de informaţii referitoare la copii, respectiv acte medicale sau evaluări şcolare, de îndată după emitere" citat din sentinţa civilă nr. 3268 din 10 aprilie 2009 emisă în dosarul 9418/302/2008 de către Judecătoria Sector 5 Bucureşti, sentinţă care se poate descărca de aici
 5. "Instanţa consideră că un termen de 3 zile în avans pt. anunţarea părintelui necustodian de către părintele custodian în ceea ce priveşte participarea la evenimentele, serbările şi festivităţile şcolare în care sunt implicaţi copiii este util pt. părintele necustodian în vederea pregătirii participării la evenimente"(vezi sentinţa civilă nr. 6090 din 13.08.2009, preşedinte: Biduiţă Oana Georgiana, grefier: Constantin Magdalena, dosar nr. 7628/302/2009), sentinţă care se poate consulta aici
 6. "Instanţa consideră că un termen de 3 zile în avans pt. anunţarea părintelui necustodian de către părintele custodian în ceea ce priveşte participarea la evenimentele, serbările şi festivităţile şcolare în care sunt implicaţi copiii este util pt. părintele necustodian în vederea pregătirii participării la evenimente"(vezi sentinţa civilă nr. 6090 din 13.08.2009, preşedinte: Biduiţă Oana Georgiana, grefier: Constantin Magdalena, dosar nr. 7628/302/2009)
 7. 7,0 7,1 Citatul provine din articolul Considerente asupra drepturilor părintelui căruia nu i s-a încredinţat copilul articol publicat de Bogdan Ionescu în Curierul Juridic nr. 2/2010, articol care se poate descărca de aici. Sentinţa respectivă poate fi descărcată de aici