Manual implementare custodie unică/Pensia de alimentară plătită în natură

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !

Pensia alimentară plătită în bunuri și servicii poate deveni o modalitate de a îmbunătăți legăturile personale dintre părintele necustodian și minor. Deseori, datorită conflictelor dintre părinți, pensia alimentară datorată copilului devine un subiect de dispută între aceștia, creând tensiuni ce se sunt resimțite negativ de către minori. De asemenea modul de utilizare a banilor proveniți de la părintele necustodian nu este supus niciunui control astfel că părintele custodian poate deturna acesști bani de la nevoile copilului spre alte nevoi (ca de exemplu nevoile sale personale sau chiar nevoile noului partener de viață) în detrimentul copilului.

Propunere[modificare]

Deoarece legislația română nu prevede posibilitatea de a monitoriza utilizarea modului în care părintele custodian utilizează banii din pensia alimentară, propunem , pentru acei părinți necustodieni care cer acest lucru, posibilitatea dată de către instanță ca aceștia să plătească pensia alimentară ‘’în natura’’ și nu să trimită respectivele sume de bani către părintele custodian. Pentru a se califica la plata în natură a pensiei alimentare părintele necustodian trebuie îndeplinească cumulative următoarele condiții:

 • să ceară acest lucru pe parcursul procesului (ideal în cererea de divorț sau cererea reconvențională)
 • să se oblige formal în cererea pe care o depune în fața instanței să întocmească regulat un raport de cumpărături pe care să în transmită părintelui custodian pentru ca acesta din urmă să poată sa controleze îndeplinirea de către părintele custodian a îndatoririlor ce îi revin.
 • Să nu mai fi avut o astfel de cerere în trecut care să fi fost acceptată de către instanță și pe care să nu o fi onorat-o.

Suport legal[modificare]

 • Suportul legal este dat de Art. 93 din Codul Familie care spune: "Obligația de întreținere se execută în natură sau prin plata unei pensii în bani. Instanța judecatorească va stabili felul și modalitățile executării, ținând seama de împrejurări.";
 • Este important ca persoanele care solicită această modalitate de plată a pensiei alimentare să o facă dintr-un început ca parte a cererii de divorț sau cererii reconvenționale pentru a nu fi decăzuți din dreptul lor de a opta pentru plata pensiei alimentare în natură; (multe instanțe în mod greșit opinează că dacă respectiva persoană nu a cerut în mod explicit plata în natură a pensiei alimentare nu mai au dreptul de a cere acest lucru pe parcursul procesului)
 • "În afară de aceasta, instanța trebuia să verifice și apărarea că debitorul ar fi făcut diverse plăți în bani sau în natură în executarea obligației de întreținere a minorului, aceste plăți, dacă s-au făcut, trebuind să fie scăzute din suma pe care debitorul mai are s-o plătească."' [1]

Avantaje `[modificare]

Există nenumărate avantaje ale unui astfel de aranjament:

 • Există un control mai bun al modului de folosire al banilor în sensul ca aceștia să fie utilizați în beneficiul minorilor, prin principiul “celor patru ochi” funcționând mai bine.
 • Părintele necustodian se poate ocupa mai bine de rolul său în creșterea și educarea minorului având dreptul să investească în acele activități educative și recreative care sunt conforme cu viziunea sa asupra nevoilor copilului. De asemenea, în acest mod părintele custodian poate chiar să acompanieze minorul în desfășurarea acestor activități.
 • Copilul este expus unei imagini mai echilibrate cu privire la rolul comun pe care ambii părinți îl au în oferirea de sprijin material minorilor, evitându-se creerea unei înțelegeri greșite pe care copilul și-ar putea-o construi cu privire la rolul mamei și respectiv rolul tatălui în viața de familie[2]
 • Deoarece părintele necustodian se implică direct în plata diverselor bunuri și servicii necesare minorului există premizele ca el să fie responsabilizat și astfel să se evite comportamente ilegale de tipul ascunderii surselor de venit.

Propunere de text pentru dispozitivul sentințelor[modificare]

Frazare propusă

"Dat fiindcă este prima sentință care are ca obiect introducerea unei pensii de întreținere lunare și părintele custodian și-a luat în fața instanței angajamentul de a respecta obligațiile sale de plată, Părintele necustodian are dreptul de a plăti pensia de întreținere lunară, în natură. Aceasta se poate face prin achiziționarea de bunuri și servicii pentru minor.

În cazul în care părintele necustodian optează pentru plata în natură a pensiei de întreținere lunare, acesta are obligația de a transmite părintelui custodian un raport lunar detaliat însoțit de copii după documentele de plată, asupra tuturor cheltuielilor pe care acest părinte le-a realizat în beneficiul copilului.

Raportul trebuie să fie transmis cel mai târziu în a 10 zi calendaristică a lunii care urmează plăților efectuate iar eventualele diferențe pozitive între suma decisă de instanță ca pensie de întreținere lunară și sumele efectiv documentate de raportul de plată trebuie plătite părintelui custodian ca reprezentant legal al minorilor cel mai târziu până în a 20-a zi calendaristică a lunii ce urmează plăților.

Ne-transmiterea repetată a raportului lunar de plăți, refuzul de a plăti diferențele de bani mai sus menționate până la datele specificate mai sus precum și includerea de cheltuieli nelegate de creșterea și educarea minorului în raportul de activitate, pot fi motive pentru părintele custodian de a se adresa instanței de judecată pentru suspendarea dreptului părintelui necustodian de a plăti pensia de întreținere în natură. În cazul în care respectivele încălcări de confirmă, instanța va decide trecerea la o pensie alimentară plătită exclusiv în bani către părintele custodian.

Plățile realizate de către părintele necustodian către părintele custodian se fac prin mandat poștal dar în măsura în care părțile se înțeleg, respectivele sume pot fi de asemenea plătite prin ordin de plată în contul specificat de părintele necustodian. "

Documente ajutătoare[modificare]

 • Un model de raport de plăți poate fi descărcat de aici (v.1.0 - 20 decembrie 2010)
 • Un model de cerere prin care se precizează instanței dorința de a plăti pensia alimentă în natură în cazul subsidiar în care părintelui în cauza instanța decide să nu i se încuviințeze minorul se poate descărca de aici

Referințe[modificare]

 1. Citat preluat din decizia 219 din 16.02.1959 a Tribunalului suprem, decizie care se poate consulta aici sau poate fi descărcată în format PDF de aici
 2. faţă de cazul actual în care după plata pensiei alimentare, de multe ori, părinţii necustodieni rămân cu fonduri insuficiente pentru a mai putea să se angajeze în cheltuieli suplimentare pentru copil, ceea ce face, ca în viziunea copilului, doar părintele custodian să apară ca fiind cel ce îi cumpără acestuia hăinuțe, încălţăminte, care plăteşte grădiniță sau afterschool-ul, etc).