Manual implementare custodie unică/Rolul Autorității Tutelare

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !

Originea noțiunii de interes superior al copilului provine din realizarea faptului că acesta este un individ care are nevoi și drepturi distincte de cele ale părinților. Prin urmare interesul său ar putea fi diferit de cel al părinților sau tutorilor săi. Prin urmare este normal ca interesul copilului să prevaleze în fața altor interese atunci când se iau măsuri cu privire la copil. Recomandarea 874 (1979) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei precizează ca un prim principiu următoarele: "copiii nu trebuie sa mai fie considerați proprietatea părinților ci trebuie să fie recunoscuți ca indivizi având propriile drepturi și nevoi". [1]. Aceeași recomandare precizează necesitatea ca minorii să aibă propria reprezentare juridică (avocat oficial) în caz de conflict între părinți. De aceea procedurile de divorț și de separare, ar trebui să fie îmbunătățite, și să se bazeze pe principiul că interesele copilului sunt primordiale;[1]

II. Situația juridică a copilului
a. Drepturile copiilor în mediul lor propriu ar trebui să fie garantate prin crearea în acest scop a unei autorități oficiale la nivel de comunitate;
b. Statutul juridic al copiilor în familie și instituții ar trebui să fie coordonate și mai bine unificat;
c. Conceptul de "autoritate parentală" trebuie să fie înlocuit cu "răspundere parentală", și cu o descriere clară a drepturilor copiilor în calitate de membri individuali ai familiei;
d. Drepturile legale ale copiilor de a avea propria lor reprezentare juridică (avocat oficial) în caz de conflict între părinti, cum ar fi procedurile de divorț și de separare, trebuie să fie îmbunătățite, și se bazează pe principiul că interesele copilului sunt considerate primordiale

—Recomandarea 874 (1979) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei [1]

În baza acestei recomandări ar trebui ca Autoritatea Tutelara sa aibă un rol mai activ și sa propună din oficiu programe de legături personale pentru minori chiar și atunci când părintele interesat uită să facă acest lucru. Nu e normal ca judecătorii să omită să acorde programe de legături personale între părintele necustodian și minor pe motiv că părintele "nu a cerut expres aceasta". În condițiile în care orice proces ce vizează încredințarea minorilor implică și Autoritatea Tutelară aceasta ar trebui să ceara din oficiu un program de vizitare minimal între minor și părintele necustodian, oricare dinte părinți ar ajunge în situația de a fi părinte necustodian. Dreptul la legături personale este un drept al copiilor în primul rând și nu doar un drept al părinților. De aceea Autoritatea Tutelară trebuie să vegheze asupra acestuia și să ceară în mod standard ca instanța să încuviințeze programe de legături personale între minori și părinți chiar și în condițiile în care unul dintre părinți, prost sfătuit, omite să ceară în mod expres un program de legături personale cu minorul.

Programul minimal pe care Autoritatea Tutelară ar trebui să ceară în numele copilului este următorul:

  • Trei ore pe săptămână drept de vizitare la locuința minorului sau în afara locuinței minorului
  • Weekendurile impare din an (26 de weekenduri pe an) de vineri ora 16:00 (sau de la terminarea programului școlar) până duminică orele 20:00
  • Posibilitatea de a găzdui copilul timp de două săptămâni, în vacanța de vară
  • Posibilitatea de a găzdui copilul timp de o săptămână, în vacanța de iarnă săptămână care să cuprindă într-un an ziua Crăciunului iar în celălalt an ziua de Anului Nou
  • Posibilitatea de a găzdui copilul timp de o săptămână, în vacanța de primăvară săptămână, alternativ cu celălalt părinte
  • Posibilitatea ca minorul să se întâlnească cu părintele necustodian pentru câteva ore în zilele de naștere sau onomastice ale copilului sau ale părintelui  1. 1,0 1,1 1,2 The Parliamentary Assembly of the Council of Europe RECOMMENDATION 874 (1979) of [1] on a European Charter on the Rights of the Child "a. Children must no longer be considered as parents' property, but must be recognised as individuals with their own rights and needs;". Textul integral în limba engleză și română poate fi descărcat de aici