Manual implementare custodie unică/Situații excepționale

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !

Un alt caz de abuzuri cu privire la punerea în aplicare a programului de legături personale este legat de lipsa de claritate a sentințelor judecătorești în cazul în care copilul prezintă semnele vreunei boli. Prevalându-se de faptul că nu există prevederi exprese în acest sens unii părinți custodieni abuzează de relația preferențială pe care o au în fața părintelui necustodian și refuză acestuia posibilitatea aducerii la îndeplinire a programului de legături personale. Cazul este citat în nenumărate dosare, inclusiv în cauza Lafargue vs. România în care, pentru mai bine de 6 ani de zile, părintele custodian a abuzat de acest gen de pretexte pentru a se eschiva de la obligația sa de a respecta programul de legături personale stabilit între părintele necustodian și minor.

Este nevoie, prin urmare, ca sentințele din această arie să fie mai clare. Propunem următorul text pentru dispozitivul sentințelor de judecată, text care să fie înscris în mod standard în acestea, indiferent dacă sau vreuna dintre părți cere acest lucru. Rolul părintelui custodian nu este doar acela de a fi un părinte de joacă. Este indicat ca părintele în cauză să se implice în toate aspectele vieții minorului și de aceea, o boală care nu e gravă și pentru care medicul nu a prescris izolare sau tratament la pat, nu ar trebui să împiedice punerea în aplicare a programului de legături personale.

Exemplu de frazare[modificare]

Propunem următorul model de frazare:

Frazare propusă "Instanța atrage atenția părintelui custodian cu privire la tratarea situațiilor în care din motive mai mult sau mai puțin justificate acesta nu ar respecta programul de legături personale stabilit de către instanță pentru părintele necustodian. Astfel, recomandarea instanței este ca în caz de boală, în măsura în care aceasta nu este deosebit de gravă, părintele custodian să permită preluarea copilului pentru programul de legături personale, părintele custodian având obligația de informa părintele necustodian cu privire la boala de care suferă minorul, de a prezenta acestuia o copie după rețeta medicală prin care s-a prescris minorului un anume tratament, și, în cazul în care medicamentele sunt deja achiziționate, să înmâneze părintelui necustodian medicamentele necesare pentru ca acesta să se poată achita de obligația sa de a avea grijă ca minorul să respecte tratamentul recomandat de către medic. Pentru cazurile serioase de boală, părintele custodian are dreptul de a cere ca punerea în aplicare a programului de legături personale cu minorul să se amâne, data la care părintele necustodian va putea să recupereze zilele sau orele pierdute, urmând a fi agreată de comun acord între cei doi părinți. În cazul în care cei doi părinți nu pot să se pună de acord aceasta va fi, pentru programul de weekend, weekendul imediat următor weekendu-ului în care părintele custodian a informat despre boala copilului; pentru programul de legături personale din timpul zilelor săptămânii, recuperarea se va face într-una din zilele lucrătoare din săptămâna imediat următoare.