Proiect UNICEF

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !

<< masă rotundă

Proiect implementare plan parental[modificare]

partener principal în proiect
partener principal în proiect
partener principal în proiect
partener principal în proiect

Obiectiv:[modificare]

 1. aplicarea corectă și unitară a dispozițiilor din Noul Cod Civil privind autoritatea părintească comună.
 2. conștientizarea părinților asupra necesității de a conlucra în privința luării deciziilor cu privire la copii, ulterior divorțului.

Descriere proiect[modificare]

Proiectul va fi realizat sub patronajul UNICEF, CSM și DGPC și va fi structurat pe două mari paliere de acțiune.

Masa rotundă introductivă (lansarea proiectului)[modificare]

Obiectivul acestei mese rotunde este acela de a coagula variatele ONG-uri din România implicate activ în protecția copilului și în respectarea drepturilor părinților în jurul ideii de a introduce în legislația terțiară și primară a noțiunii de plan parental și respectiv a obligativității realizării unui plan parental de către părinții ce se separă sau divorțează. Calea de lucru principală este legată de crearea unui ghid care să educe specialiștii implicați în sprijinirea familiilor aflate în divorț în a asista în mod corect pe părinți cu privire la realizarea unor planuri parentale de calitate. Planurile pot fi realizate de către părinți singuri, ajutați de avocați sau asistați de un mediator profesionist.

Ca parte a proiectului se va lucra pentru:[modificare]

 1. Realizarea unui plan parental minimal completat
 2. Implementarea unui proces de îmbunătățire continuă a planului parental minimal completat
 3. Testarea planului parental minimal:
  1. cu o judecătorie pilot - Judecătoria Sector 2 București și-a manifestat deja interesul planificat
  2. în medieri efective (prin mediatori care au agreat, aceștia testează deja planul parental minimal) planificat
 4. Preluarea în legislația terțiară a noțiunii de plan parental prin realizarea unui ghid de implementare a planului parental subscris de CSM, pentru uzul profesioniștilor din justiție planificat pentru aprilie-mai
 5. Certificarea planului parental de către organizațiile statului implicate în masa rotundă, organizațiile de stat (CSM, INM) cât și cele ale societății civile (ONG-urile implicare) planificat pentru februarie
 6. Certificarea ghidului de implementare a planului parental de către organizațiile statului implicate în masa rotundă (atât cele ale statului român cât și cele ale societății civile) planificat pentru mai
 7. Preluarea în legislația primară și secundară a noțiunilor și principiilor planului parental minimal (modificările la legea 272/2004 inițiate de către DGPC) depinde de progresul inițiativei de modificare a legii 272/2004

Primul palier - Proiectul pe termen scurt (6 luni)[modificare]

Va include mese rotunde, realizarea ghidului, conferința de susținere (promovare) și distribuție

1. Redactarea proiectului de Ghid[modificare]

O echipă restrânsă (judecător specializat, mediator, ong-ist, psiholog) va redacta un draft al Ghidului cu privire la noua instituție. Va fi folosit ca material de lucru practica instanței pilot – Judecătoria sector 2 București.

2. Mesele rotunde - București, Cluj, Iași[modificare]

La aceste mese rotunde vor participa specialiști din diferite domenii de activitate (magistrați, avocați, mediatori, psihologi, asistenți sociali, ONG-uri) a căror activitate se desfășoară în domeniul relațiilor de familie, în special în legătură cu exercitarea autorității părintești. Scopul este conștientizarea de către practicieni a intențiilor legiuitorului și identificarea unui mod adecvat de punere în practică a noilor dispoziții. Vor fi utilizate modele de bune practici din dreptul comparat și se va pune în discuție draftul Ghidului redactat de echipa restrânsă de proiect.

3. Lansarea Ghidului[modificare]

 • Finalizare

Ghidul se va finaliza pe baza discuțiilor de la mesele rotunde și a discuțiilor cu echipa lărgită de proiect (pe lângă echipa restrânsă, este nevoie de avocat, asistent social, autoritatea tutelară, direcția protecția copilului, poliția de frontieră). El trebuie să cuprindă și aspecte istorice (de ex. Efectele mișcării feministe ale lui Caroline Norton) și psihologice, precum și traduceri ale unor documente internaționale incidente (de ex. Principiile europene ale autorității părintești comune). De asemenea, va cuprinde și elemente ale Legii 272/2004. Ghidul va avea ca anexă: - o listă a documentelor internaționale incidente (de ex. Convenția europeană cu privire la drepturile copilului, Convenția europeană cu privire la relațiile personale dintre părinți și copii, etc.), - modele de hotărâri judecătorești, - model de Plan Parental, ca bază pentru înțelegerea părinților în privința tuturor aspectelor implicate de creșterea și educarea copilului ulterior divorțului.

 • Conferința de susținere

La București, partenerii și susținătorii proiectului vor lansa în mod public Ghidul și vor anunța prin intermediul mass – mediei modul în care se vrea a fi ocrotit interesul superior al copilului chiar și ulterior divorțului. Vor participa organizațiile susținătoare alături de care vor fi invitate alte instituții în scopul de a-i sensibiliza și de a-i transforma în susținători ai proiectului.

 • Distribuție

Ghidul va fi multiplicat în cadrul proiectului. Distribuția se va asigura de către CSM. Ghidul va fi publicat și pe site-ul INM și va intra în programa de studiu a autorităților de justiție (formare inițială) și a judecătorilor (formare continuă). Planul Parental va fi disponibil în format electronic pe site-urile tuturor judecătoriilor.

Al doilea palier:[modificare]

Continuarea proiectului pe latura de formare de formatori - pe un termen mai lung, după realizarea celor trei mese rotunde și finalizarea ghidului

În această fază se vor crea echipe multidisciplinare pentru pregătirea de formatori. INM va putea dezvolta programe de formare a formatorilor în domeniu. Astfel formatorii, vor veni fiecare cu expertiza proprie, pe structura ghidului. Pentru parte de formare, pe lângă ghid se vor realiza materiale suplimentare care să prezinte într-un mod cât mai atractiv informațiile cuprinse în ghid și care să aibă drept scop formarea de formatori în rândul magistraților pe domeniul vizat. Se vor face demersuri și pentru implicarea INPPA în formarea avocaților cu privire la noua instituție.

Costuri[modificare]

Costurile suportate de către UNICEF[modificare]

 • costuri de organizare a mesei rotunde introductive sau a oricăror altor evenimente de lucru (UNICEF, cost minimal)
 • costuri de organizare a celor trei mese rotunde din țară cu scop de popularizare (logistică, transport)
 • costuri de multiplicare materiale de lucru pentru sesiunile de lucru sau pentru mesele rotunde de popularizare
 • costuri de organizare a conferinței de lansare

Costurile neclarificate din punctul de vedere al sursei[modificare]

 • costuri de traducere a unor materiale (articole, cărți) pe tema impleemntării custodiei comune
 • costuri de formare a formatorilor (INM, UNPR, Baroul București !?)
 • eventualele certificări și validări suplimentare necesare din partea unor specialiști (psihologi) pentru realizarea planurilor minimale orientative pe care judecătorii să le utilizeze în cazul în care părinții nu ajung la un consens
 • costuri de formare a judecătorilor specializați în cauze cu minori (??)

În aceasta faza se vor crea echipe multidisciplinare pentru pregătirea de formatori. Astfel, formatorii vor veni fiecare cu expertiza proprie, pe structura ghidului.

Pentru partea de formare, pe lângă ghid se vor realiza materiale suplimentare care sa prezinte într-un mod mai atractiv informațiile cuprinse în ghid și care sa aibă drept scop formarea de formatori în rândul magistraților pe domeniul vizat.

Organizarea proiectului[modificare]

Key Stakeholders[modificare]

 • Cristi Danileț (CSM)
 • Voica Pop (UNICEF)
 • Elena Tudor (MMFPS-DGPC)
 • Cătălin Bogdan (ARPCC)

Echipa de proiect[modificare]

 • Simona Dinu - manager de proiect, conținut+logistică (ARPCC)
 • Fanuța Lișman - membru, conținut (CM)
 • Fănel Ivan - membru, logistică (ARPCC)
 • tbd - membru, conținut (INM)
 • Alte persoane TBD