Sari la conținut

Română/Planificări/Ciclul primar/Clasa I semestrul I

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !
 • SCOALA CU CLASELE
 • ARIA CURRICULARA: Limbă și comunicare
 • DISCIPLINA: LIMBA SI LITERATURA ROMANA
 • AN SCOLAR: 2008/ 2009
 • ÎNVĂȚĂTOR/INSTITUTOR:
 • NUMAR ORE PE SAPTAMANA:
 • NUMAR ORE PE AN:
 • MANUAL UTILIZAT:
  • ABECEDAR, manual pentru clasa I; autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă; Editura “Aramis”, București, 2004

Planificare calendaristică

[modificare]
 • Semestrul I:
Nr.crt. Unități de învățare O.R. Conținuturi Paginile Nr.ore Perioada Observații
1. Suntem școlari !
 • 1.1.
 • 1.5.
 • 2.1.
 • 2.3.
 • Inițierea unor dialoguri între învățător – elev ; elev – elev despre viața de școlar -p. 3
 • Învățarea cântecului “Școlarei și școlarițe”
 • Inițierea unor dialoguri despre activitățile desfășurate în grădiniță – p. 4
 • Probe de cunoaștere a copilului: acuitate vizuală și auditivă
 • Determinarea raportului dintre percepție și reprezentare
 • Inițierea unor dialoguri despre jocuri și activități de grup și individuale- p. 5
 • Calitatea pronunției
 • Determinarea volumului vocabularului
 • Utilizarea formelor de inițiere și încheiere a unui schimb verbal - p. 6
 • Proba de integrare în enunțuri a unor cuvinte cunoscute
 • Inițierea unor dialoguri despre comportarea civilizată– p. 7
 • Oferirea unor informații despre identitatea proprie și a membrilor familiei
 • Exerciții de identificare a unor obiecte din sala de clasă - p. 8
 • Desenarea unor obiecte din clasă pe baza descrierii făcute de învățător sau elev
 • Exerciții de identificare a rechizitelor școlare – p. 9
 • Scrierea liniei oblice pe un spațiu
 • RECAPITULARE
 • EVALUARE
3-9
2. Propoziția / enunțul. Cuvântul
 • 1.2.
 • 1.3.
 • 1.5.
 • 2.1.
 • 2.2.
 • 2.3.
 • 3.2.
 • Propoziția enunțiativă - Audierea poveștilor : “Capra cu trei iezi ”, de Ion Creangā - p. 10
 • Scrierea grupului de linii oblice și a punctului
 • Propoziția alcătuită din două cuvinte - “ Punguța cu doi bani”, de Ion Creangă – p.11
 • Scrierea liniei oblice pe două spații (suprarând)
 • Propoziția alcătuită din trei cuvinte – p. 12
 • Scrierea liniei oblice pe două spații (subrand)
 • RECAPITULARE
 • EVALUARE
10-12
3. Cuvântul. Silaba
 • 1.2.
 • 1.3.
 • 1.5.
 • 2.1.
 • 2.2.
 • 2.3.
 • 3.2.
 • Despărțirea cuvintelor în silabe (numai intuitiv, fără cunoașterea regulilor )- p. 13
 • Scrierea grupurilor de doua linii oblice (suprarand si subrand)
 • Despărțirea cuvintelor în silabe (numai intuitiv, fără cunoașterea regulilor )- p. 14
 • Scrierea bastonasului pe unul și două spații
 • Exerciții de identificare a unor cuvinte monosilabice – p. 15
 • Scrierea bastonașului pe unul și două spații
 • Exerciții de construire corectă a unor propoziții după imagini – p. 16
 • Exerciții de formulare de întrebări și răspunsuri
 • RECAPITULARE
 • EVALUARE
13-16
4. Cuvântul. Silaba. Sunetul
 • 1.2.
 • 1.3.
 • 1.5.
 • 2.1.
 • 2.2.
 • 2.3.
 • 3.2.
 • Exerciții de depistare a poziției sunetului “a” în cadrul unui cuvânt ( pozitie initiala, mediana, finala) – p. 17
 • Scrierea zalei pe unul și două spatii
 • Exerciții de depistare a poziției sunetului “e” in cadrul unui cuvânt ( pozitie initiala, mediana, finala) – p. 18
 • Scrierea buclei pe unul și două spații
 • Exerciții de depistare a poziției sunetului “ i” in cadrul unui cuvânt ( pozitie initiala, mediana, finala) – p. 19
 • Scrierea carligului
 • Exercitii de depistare a poziției sunetului “ o” in cadrul unui cuvânt ( pozitie initiala, mediana, finala) – p. 20
 • Scrierea ovalului pe spatiu
 • Exerciții de depistare a poziției sunetului “ u” in cadrul unui cuvânt ( pozitie initiala, mediana, finala) – p. 21
 • Scrierea biciului
 • Exerciții de depistare a poziției sunetului “ s” in cadrul unui cuvânt ( pozitie initiala, mediana, finala) – p. 22
 • Scrierea semiovalului
 • Exercitii de depistare a pozitiei sunetului “ r” in cadrul unui cuvant ( pozitie initiala, mediana, finala) – p. 23
 • Scrierea noduletului pe rand si suprarand
 • Exercitii de depistare a pozitiei sunetului “ z” in cadrul unui cuvant ( pozitie initiala, mediana, finala) – p. 24
 • Joc de mima: “Ghiceste meseria!”
 • Exercitii de depistare a pozitiei sunetului “ l” in cadrul unui cuvant ( pozitie initiala, mediana, finala) – p. 25
 • Joc: “Recunoaste povestea!”
 • RECAPITULARE – p. 26
 • EVALUARE – p. 27
17-27
5. Propoziția – unitate a comunicării. Propoziția enunțiativă. Punctul
 • 1.2.
 • 1.3.
 • 1.5.
 • 2.1.
 • 2.2.
 • 2.3.
 • 3.1.
 • 3.2.
 • 3.4.
 • 4.1.
 • 4.2.
 • 4.3.
 • 4.4.
 • Sunetul “ a “- p. 28
 • Scrierea literei “ a “ mic de mână
 • Sunetul “ A “- p. 29
 • Scrierea literei “ A “ mare de mână
 • Sunetul “ m “- p. 30
 • Scrierea literei “ m “ mic de mână
 • Silaba “ ma “- p. 31
 • Scrierea silabei “ ma “ și a cuvântului “ mama ”
 • Sunetul “ M “- p. 32
 • Scrierea literei “ M “ mare de mână
 • Recunoaște povestea- formularea de propoziții pe baza imagilor – p. 33
 • Scrierea enunțurilor formulate
 • Sunetul “ u “- p. 34
 • Scrierea literei “ u “ mic de mână
 • Sunetul “ U “- p. 35
 • Scrierea literei “ U “ mare de mână
 • Sunetul “ n “- p. 36
 • Scrierea literei “ n “ mic de mână
 • Sunetul “ N “- p. 37
 • Scrierea literei “ N “ mare de mână
 • Sunetul “ i “- p. 38
 • Scrierea literei “ i “ mic de mână
 • Sunetul “ I “- p. 39
 • Scrierea literei “ I “ mare de mână
 • RECAPITULARE – p. 40
 • EVALUARE – p. 41
28-41
6. Propoziția – unitate a comunicării. Propoziția interogativă. Semnul întrebării
 • 1.2.
 • 1.3.
 • 1.5.
 • 2.1.
 • 2.2.
 • 2.3.
 • 3.1.
 • 3.2.
 • 3.4.
 • 4.1.
 • 4.2.
 • 4.3.
 • 4.4.
 • Sunetul “ e “- p. 42
 • Scrierea literei “ e “ mic de mână
 • Sunetul “ E “- p. 43
 • Scrierea literei “ E “ mare de mână
 • Sunetul “ r “- p. 44
 • Scrierea literei “ r “ mic de mână
 • Sunetul “ R “- p. 45
 • Scrierea literei “ R “ mare de mână
 • Sunetul “ o “- p. 46
 • Scrierea literei “ o “ mic de mână
 • Sunetul “O“- p. 47
 • Scrierea literei “ O “ mare de mână
 • Sunetul “ c “- p. 48
 • Scrierea literei “ c “ mic de mână
 • Sunetul “ C “- p. 49
 • Scrierea literei “ C “ mare de mână
 • Sunetul “ ă, Ă “- p. 50- 51
 • Scrierea literelor “ ă, Ă “ mic și mare de mână
 • Sunetul “ l “- p. 52
 • Scrierea literei “ l “ mic de mână
 • Sunetul “ L “- p. 53
 • Scrierea literei “ L “ mare de mână
 • RECAPITULARE – p. 54
 • EVALUARE – p. 55
42-55
7. Textul. Titlul Grupul de litere “ce”, “Ce”
 • 1.2.
 • 1.3.
 • 1.5.
 • 2.1.
 • 2.2.
 • 2.3.
 • 3.1.
 • 3.2.
 • 3.3.
 • 3.4.
 • 4.1.
 • 4.2.
 • 4.3.
 • 4.4.
 • Grupul de litere “ ce “, “ Ce ”- p. 56- 57
 • Scrierea grupului de litere “ ce “, “ Ce ”
 • Sunetul “ t “- p. 58
 • Scrierea literei “ t “ mic de mână
 • Sunetul “ T “- p. 59
 • Scrierea literei “ T “ mare de mână
 • Sunetul “ s “- p. 60
 • Scrierea literei “ s “ mic de mână
 • Sunetul “ S “- p. 61
 • Scrierea literei “ S “ mare de mână
 • RECAPITULARE – p. 62- 63
 • EVALUARE – p. 64- 65
56-65