Sari la conținut

Română/Planuri de lecție/Ciclul primar/Litera G mare de mână

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !
 • DATA: 25.03.2008
 • CLASA:I
 • ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
 • OBIECTUL: Limba și literatura română (Scriere)
 • SUBIECTUL: Litera G mare de mână
 • OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
  • să dea exemple de cuvinte după cerințe
  • să identifice și să denumească literele cunoscute
  • să scrie corect litera G mare de mână
  • să scrie corect cuvinte cu litera G mare de mână (Gol, Garaj, Gară, Geta, George, Goga)
  • să facă legătura grafică între litera G mare de mână și vocalele a, e, i, o, u, ă și consoanele r, n, h
 • METODE ȘI PROCEDEE: explicația, demonstrația, exercițiul, problematizarea
 • MATERIAL DIDACTIC: abecedar, alfabetar, planșe cu litera G
 • BIBLIOGRAFIE:
  • ABECEDAR, manual pentru clasa I; autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Pițilă; Editura “Aramis”, București, 2008
  • Marcela Peneș, Vasile Molan, Îndrumător pentru folosirea abecedarului, Editura Aramis, 2005
Eveniment instrucțional Activitatea de instruire predare învățare Durata
1. Captarea atenției Se pregătesc cele necesare începerii și desfășurării orei. Se asigură liniștea și ordinea. 3-5 min.
2. Enunțul obiectivelor și a scopului -Astăzi vom scrie litera G mare de mână, cuvinte și propoziții ce conțin litera nouă. 2 min.
3. Actualizarea celor învățate anterior Se verifică temele de casă din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Se cere elevilor să spună care a fost ultima literă învățată, apoi să dea exemple de cuvinte care încep cu h, au la mijloc h și au la sfârșit h (ex. găină, rege, steag). Învățătorul scrie pe tabla din stânga un text pe care elevii trebuie să în citească și să sublinieze pe g (ex. Ganea a plecat la gară.)

2 min.
4. Prezentarea conținutului și a sarcinilor noi de învățare Învățătorul prezintă și discută cu elevii planșa cu litera G mare de mână pentru sesizarea, identificarea, denumirea literei și a elementelor componente.

Se prezintă pe planșă, apoi învățătorul scrie la tablă litera G cu elementele grafice componente:

 • primul element: un semioval
 • al doilea element: un semioval
 • al treilea element: un baston cu întorsătura spre stânga
3-5 min.
5. Dirijarea învățăturii Se cere elevilor să scrie în aer cu degetul litera G mare de mână, apoi în palmă și pe bancă.

Se cere câtorva elevi să scrie la tablă litera G. Se execută exerciții de încălzire a mușchilor mici ai mâinii: morișca înainte, înapoi, spălăm batista, batem palmele, plouă, tună, iese soarele. Se verifică poziția corectă e elevilor la scris. Elevilor li se dă ca muncă independentă să scrie trei rânduri cu G, apoi legătura dintre G și alte litere: Gă, Ge, Go, Gi, Gr.

La aprecierea învățătorului
6. Obținerea performanțelor Învățătorul se asigură că elevii au atins obiectivele propuse în exemple de comportamente și competențe la nivelul programelor școlare. La aprecierea învățătorului
7. Asigurarea feed-back-ului Învățătorul realizează o scurtă recapitulare a cunoștințelor teoretice învățate la oră, cu aplicații pentru a arăta ce știu să facă elevii la sfârșitul activității de învățare. Aprecierea elevilor, a grupului de elevi. 1 min.
8. Evaluarea formativă Aprecierea testului formativ (activități oral verbale, activități practice, lucrări scrise, fișe de muncă individual-independentă, pe grupe), comunicarea rezultatelor. 12-14 min.
9. Asigurarea retenției Comunicarea temelor pentru acasă. Prezentarea sarcinilor orientate pe obiective. 3 min.
10. Asigurarea transferului Învățătorul recomandă surse de informare pentru completarea pregătirii elevilor și le dă sarcini noi, variate care să solicite aplicarea noilor achiziții.

Cuvinte și propoziții ce pot fi folosite ca dictări[modificare]

 • Grigore, Goe, Ganea, gutuie, gogoașă, gara, grăbesc, grămadă, gard, găină
 • Ganea a plecat la gară. Cu el vine și Grigore. Acesta îi dă o gutuie. Ganea mănâncă din gutuie. i se grăbesc să ajungă la gară cât mai repede. Ei au întâlnit la gară pe colegul lor, Gogu.

Vezi și[modificare]