Solarino vs. Italy

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !

PROCEDURĂ[modificare]

1. La originea cauzei se află o cerere (nr 76171/13) îndreptată împotriva Republicii Italiene prin care un cetățean al acestui stat, M. Giorgio Solarino (reclamantul) a sesizat Curtea în data de 19 noiembrie 2013 în baza articolului 34 al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (Convenția). 2. Reclamantul a fost reprezentat de dl L. D’Urso, avocat în Catane. Guvernul italian (Guvernul) a fost reprezentat de către agentul său, dna E. Spatafora. 3. În data de 3 martie 2016, cererea fost comunicată Guvernului.

A. Prejudiciu[modificare]

55. Reclamantul solicită 50 000 de euro (EUR) cu titlu de prejudiciu material pe care l-a suferit. El mai solicită o reparare a prejudiciului moral pe care estimează că l-a suferit, fără a-și cifra totuși cererea. 56. Guvernul contestă pretențiile reclamantului. 57. Curtea nu observă legătura de cauzalitate dintre violarea constatată și prejudiciul material invocat și respinge cererea respectivă. În schimb, consideră că este cazul să acorde reclamantului 7 000 EUR cu titlu de prejudiciu moral.

B. Cheltuieli de judecată[modificare]

58. Reclamantul mai cere 14 474,47 EUR pentru cheltuielile de judecată angajate în fața Curții, pentru care furnizează justificative. 59. Guvernul contestă această pretenție. 60. Conform jurisprudenței Curții, un reclamant nu poate obține rambursarea cheltuielilor de judecată decât în măsura în care se stabilește caracterul lor necesar și rezonabil. Prin urmare, ținând cont de documentele de care dispune și de jurisprudența ei, Curtea estimează ca fiind rezonabilă suma de 6 000 EUR pentru procedura în fața ei și o acordă reclamantului.

C. Dobânzi moratorii[modificare]

61. Curtea consideră potrivit ca rata dobânzii moratorii să se bazeze pe rata dobânzii facilității de împrumut marginal a Băncii Centrale Europene, majorată cu trei puncte procentuale.

Legături:[modificare]

  • Decizia curții în limba franceză se poate descărca de aici
  • Decizia curții, traducere în română se poate descărca de aici
  • Comunicat de presă în limba engleză disponibil aici