Vojnity vs. Ungaria

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !

Navigare[modificare]

> Jurisprudență CEDO
> Jurisprudența CEDO privind minorii
> Index de sentințe CEDO privitoare la protejarea legăturilor de personale

Descrierea cazului[modificare]

Ramane de scris

Citate[modificare]

„28. Curtea notează de la început că, în speță, petentul a avut contacte regulate cu fiul său, până la decizia Curții Regionale din județul Csongrád din 4 februarie 2008, care l-a lipsit de toate drepturile de acces (a se vedea punctul 14 de mai sus).
[...]
În această privință, Curtea reamintește că plăcerea reciprocă trăita de către părinte și copil, unul ĩn compania celuilalt, constituie un element fundamental al vieții de familie (a se vedea Eriksson vs. Suedia, 22 iunie 1989, § 58, seria A, nr. 156). Reclamantul fiind lipsit de acest element, Curtea constată că decizia Tribunalului Regional a constituit o ingerință în dreptul reclamantului la respectarea vieții de familie. Astfel, cazul intră în domeniul de aplicare al articolului 8 din Convenție.

—CEDO, petiția 29617/07, decizia din 12.02.2013