Sari la conținut

Index de sentințe CEDO privitoare la Convenția de la Haga

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !

Prima cauza româneasca de rapire internationala de minori. OCI si altii v Romania 49450/17

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193069

Navigare[modificare]

> Jurisprudență CEDO
> Jurisprudența CEDO privind minorii

  • Cauza Cristescu vs. România (petiția numărul 13589/07, hotărârea din 10 ianuarie 2012) - statul român a fost exonerat pentru că reclamantul nu a părut să facă toate demersurile de a pune în executare sentința (nu a apelat la sprijinul psihologului și nu a formulat plângeri penale împotriva mamei alienatoare)
  • Cauza Blaga vs. România (petiția numărul 54443/10) condamnă statul român pentru nereturnarea minorului și interpretarea greșită a Convenției de la Haga.

Blaga vs. România

  • Cauza Raban vs. România (petiția nr. 25437/08, decizia din 26.10.2010) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  • Cauza VP vs. Rusia condamnă Federația Rusă pentru refuzul de a da curs cererii de returnare a minorului în Republica Moldova, minor răpit internațional de către mama sa, cetățean moldovean.
  • Cauza Kușçuoğlu vs. Turcia (petiția numărul XXX, hotărârea din 3 noiembrie 2011) “Child born out of wedlock abducted several times by his father, in Turkey”.

Ferrari Vs. Romania

  • Cauza Adžić vs. Croația - Domnul Adžić s-a plâns cu privire la durata foarte mare a procedurilor – care au durat până la acest moment mai mult de trei ani – pentru întoarcerea fiului său în termenii Convenției de la Haga.

Adžić vs. Croația

  • Cauza Coandă vs. România - În conformitate cu hotarârea senatului cu privire la apel, mama copilului este obligată sa predea/transfere copilul Alesia-Elena Coanda , în scopul returnării către tatăl copilului, Romania. Coandă vs. România
  • Cauza Gabriela-Cosmina IACOB vs. României - Cererea privește pretinsa încălcare a vieții private și de familie a reclamantei, mama unui copil acum în vârstă de patru ani, din cauza lipsei luării de măsuri suficiente și rapide din partea autoritățile naționale competente, începând din februarie 2013, pentru executarea unei ordonanțe președințiale și, ulterior, a unei hotărâri definitive de stabilire a domiciliului copilului la reclamantă.

Cazul are originea într- o cerere (nr . 60281/11 ) împotriva România și Bulgaria care a fost depus la Curte, în temeiul articolului 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale ( " Convenția" ) printr-o , dna E.S. națională română ( " Reclamantul " ) , la data de 29 august 2011. Camera a decis din oficiu să acorde anonimatul solicitant în conformitate cu articolul 47 § 4 din Regulamentul Curții