Sari la conținut

Index de sentințe CEDO privitoare la ne-discriminarea părinților

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !
[modificare]
> Jurisprudență CEDO
> Jurisprudența CEDO privind minorii
> Index de Sentințe CEDO privitoare la drepturile părinților necăsătoriți
> Index de sentințe CEDO privitoare la ne-discriminarea părinților


Cauza Schuler-Zgraggen vs. Elvetia (petiția numărul 14518/1989, hotărârea din 07.04.1992)

[modificare]

"67...progresul ĩn ceea ce privește egalitatea între sexe este astăzi un obiectiv important al statele membre ale Consiliului Europei și numai considerente foarte puternice pot conduce la aprecierea că instituirea unui tratament diferențiat este compatibilã cu Convenția Europeanã a Drepturilor Omului (a se vedea, mutatis mutandis, Abdulaziz, Cabales și Balkandali vs. Marea Britanie, hotărârea din 28 mai 1985, seria A, nr 77, p. 38, alin. 78)"

Cauza Petrovic vs. Austria (petiția numărul 156/1996/775/976, hotărârea din 27.03.1998

[modificare]

in care opinia comunã a judecãtorilor R. Bernhardt și A. Spielmann a fost aceea cã: “doar practicile și rolurile tradiționale din viața de familie nu pot justifica o diferențã de tratament ĩntre bãrbați și femei.”

Cauza Hoffmann vs. Austria (petiția 12875/1987, hotărârea din 13.04.1992)

[modificare]

Curtea a arătat că "Între părinți există o egalitate fundamental inter alia referitor la drepturile părintești" și deci că un drept ce se cuvine unuia dintre părinți, în speță mama, se cuvine și celuilalt părinte.

trebuie redactat articolul

"Curtea a amintit (cu referire la cauza Padovani c. Italiei, 26 februarie 1993, par 27), că este fundamental ca într-o societate democratică tribunalele să inspire încredere justițiabililor, art. 6 par. 1 din Convenție impunând ca fiecare instanță să fie imparțială (par. 35-38)."

Cauza Zaunegger vs. Germania (petiția 22028/04, hotărârea din 03.12.2009

[modificare]

Curtea Europeană a Drepturilor Omului afirmă că a se refuza custodia comună unui părinte care cere acest lucru (pe motiv că celălalt părinte, detonator unic al custodiei, nu e de acord) încalcă Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Consecințe minimale pentru jurisdicțiile naționale:

  • Custodia comună (fizică) ar trebui să poată fi acordată de către judecători chiar și când părintii nu se înțeleg cu privire la un astfel de aranjament.
  • Custodia comună fizică ar trebui să fie decizia standard a instantelor în cazul în care părintii nu se înțeleg.
  • Ca regulă, trebuie instaurată prezumția că Custodia comună fizică este în interesul superior al
  • Sarcina probei va fi a părintelui care refuză ideea de custodie comună, care va trebui să demonstreze instantei că există un impact negativ pentru copil în cazul în care s-ar acorda custodie comună fizică.

Cauza Soares de Melo vs. Portugaliei (cererea nr. 72850 / 14)

[modificare]

"Situația privește decizia autorităților portugheze ca șapte dintre copiii reclamantei să fie dați în plasament în vederea adoptării acestora, precum și aplicarea acestei decizii în ceea ce privește șase dintre ei."