Sari la conținut

Index de Sentințe CEDO privitoare la drepturile părinților necăsătoriți

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !
[modificare]
> Jurisprudență CEDO
> Jurisprudența CEDO privind minorii
> Index de sentințe CEDO privitoare la alienarea parentală


 • Cazul Adam vs Germania
 • Cazul Görgülü vs. Germania, (petiția 74969/01, hotărârea din 26 februarie 2004). În acest caz Curtea de la Strasbourg a ajuns la concluzia că existența unei legături de sânge și a dorinței părintelui de a avea raporturi cu fiul său sunt suficiente pentru a se naște viața de familie.
 • Cauza Sahin vs. Germania (petiția numărul 30943/96, hotărârea din 8 iulie 2003) 30943/96). În acest caz Curtea de la Strasbourg a arătat că simplul fapt că un copil este născut în afara căsătoriei nu este suficient pentru a interzice tatălui exercitarea unui drept de vizită.
 • Cauza Elsholz vs. Germania (petiția numărul 25735/94, hotărârea din 13 iulie 2000). În acest caz Curtea de la Strasbourg a ajuns la concluzia că noțiunea de familie, astfel cum este înțeleasă în sensul acestei dispoziții, nu se limitează la relațiile fondate pe un mariaj și poate îngloba și altfel de legături familiale factuale, atunci când părțile coabitează în afara unui mariaj
 • Cauza Hoffmann vs. Germania (petiția numărul 30943/96, hotărârea din 11.10.2001) a confirmat dreptul tatălui biologic de a avea acces la fiica sa născută în afara căsătoriei condamnând statul german pentru încălcarea art. 8 și art. 6 § 1.
 • Cauza Santilli vs. Italia, 17 December 2013: “Father’s visiting rights vis-à-vis his son born out of wedlock, in Italy”. link
 • Cauza Nunes vs. Portugalia, 22 May 2012: “Father’s right to custody of his daughter born out of wedlock, in Portugal” link
 • Cauza Sporer vs. Austria, 3 February 2011: “Custody rights of a father with respect to his child born outside marriage, in Austria”. link
 • Cauza Döring vs. Germania, 8 July 2010: “Access rights and parental authority of a father with respect to his son born outside marriage, in Germany”. link
 • Cauza Zaunegger vs. Germania, 3 December 2009: “Custody rights of a father over his daughter born out of wedlock, in Germany”. link
 • Cauza Adam vs Germania, 4 December 2008: “Length of proceedings concerning access rights in Germany” link
 • Cauza Ramos vs. Portugalia, 22 November 2005: “A father's right of access to his daughter born out of wedlock in Portugal” link
 • Cauza Bove vs. Italia, 30 June 2005: “Father's custody of, and right of access to, his daughter born out of wedlock in Italy” link
 • Cauza Zawadka vs. Polonia, 23 June 2005: “A father's right of access to his son born out of wedlock in Poland”
 • Cauza Sommerfeld vs. Germania (GC), 8 July 2003 “Father's right of access to his daughter born out of wedlock in Germany” link
 • Cauza D’Alconzo vs. Italy, In January 2007 Mr D’Alconzo’s former girlfriend left Italy for the United States with their two children. Mr D’Alconzo applied to the judicial authorities seeking the return of his children. link
 • Cauza Solarino vs. Italy, În data de 5 septembrie 2004 s-a născut A., fiica reclamantului și a soției lui, C.C. La o dată neprecizată din 2006, cuplul s-a separat. Încă de la plecarea sa, C.C. a manifestat o puternică opoziție privind orice relație între reclamant și A., în vârstă de doi ani la vremea respectivă. link