Sari la conținut

Inițiativa de modificare a legii 272

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !

<< pagina principală

Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (numită și Legea Copilului) este legea care reglementează protecția copiilor în România. Legea a fost inspirată din modelul canadian, model care a fost luat în seamă și cu ocazia redactării noului Cod civil al României. [1] [2] [3]. În anul 2004, la presiunile U.E. și ale Baronesei Emma Nicholson, Guvernul României a emis aceasta lege axată îndeosebi pe problematica adopțiilor de copii [4]. Din păcate prima formă aprobată a legii neglija aspectul divorțurilor iar legea nu a fost urmată de norme de aplicare [5], lăsând totul la latitudinea oamenilor din sistem. Legea 272/2004 a introdus o serie de noțiuni inovatoare cu privire la drepturile copilului și relațiile dintre copii și părinți, printre care: interesul superior al copilului, programul de legături personale (care extinde noțiunea de drept de vizită, care exista în legislația anterioară) și altele. Legea definește și abuzurile asupra copiilor enumerând responsabilitățile variatelor autorități în domeniul prevenirii abuzurilor precum și în domeniul protecției copiilor abuzați. În anul 2011 ARPCC a pornit demersuri cu Ministerul Muncii pentru inițierea unui proiect de lege de îmbunătățire, proiect care a fost finalizat prin adoptarea, în anul 2014[6], a legii 257/2013 de către Parlamentul României.

A doua variantă a Legii 272/2004 ***republicată***

[modificare]
 • Forma republicată a legii - aici
 • Analiză comparativă a Legii 272/2004 înainte și după modificarea prin Legea - aici
 • Forma finală a legii de modificare (legea 257/2013) poate fi consultată aici

Prima variantă a Legii 272/2004 în vigoare până în octombrie 2013

[modificare]
 • Vechea Lege 272/2004 se poate consulta aici sau aici
 • Vechea Lege 272/2004 în iurispedia.ro aici (conține titluri clarificatoare pentru fiecare articol)
 • Vechea Lege 272/2004 pe domenii aici '(foarte util pentru consultare rapidă)'

Proiecte de modificare a legii

[modificare]

Idei pentru Proiectul 2015

[modificare]

Proiectul 2011 (a devenit Legea 257/2013)

[modificare]
 • Manifestul ARPCC din iunie 2011 cu privire la modificarea legii 272.
 • Propunerea Senatului - comisia anti-discriminare - Nicolae Păun
 • Propunerea ARPCC de modificare a Legii 272/2004 (varianta 0.9x)
 • Proiectul (varianta 1.00) și Motivația Guvernului
 • Propunerea ARPCC de modificare a Legii 272/2004 (varianta 1.13 - finală)
 • Propunerea CSM privitoare la criteriile de stabilire a locuinței minorului.
 • varianta 2.0 reieșită din discuțiile preliminare dintre Ministerul Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Justiției
 • varianta 3.0 reieșită din discuțiile dintre Ministerul Familiei și Protecției Sociale și Ministerul de interne, conține propunerile conținute în avizul CSM
 • varianta 4.0 avizată de Ministerul Justiției - au fost "tăiate"anumite propuneri CSM și ARPCC
 • Proiectul de lega a fost avizat pe 21.11.2012 de către Consiliul Economic și Social iar pe 27.11.2012 a fost avizat pozitiv de Guvern fiind transmis către parlament.
 • Discuțiile pe marginea legii din Camera deputaților pot fi consultate aici
 • Forma finală a legii de modificare poate fi consultată aici sau aici (modificarile care se datoreaz exclusiv ARPCC sunt aici)
 • Forma finală a legii 272/2004 republicată (care conține modificările aduse de către Legea 257/2013)așa cum a fost publicată în Monitorul Oficial aici

Proiectul 2009 (inițiativă TATA, nerealizată)

[modificare]
 • nu avem date despre documentul propus

Alte proiecte de lege de modificare a Legii 272/2004

[modificare]

Discuții tematice utile în orice proiect

[modificare]

Discuții specialiști

[modificare]
 • Opinia Direcției de Legislație a CSM privitoare la proiectul de modificare al legii 272/2004 a fost aprobata de plenul CSM în ședința din 03.07.2012. Decizia o vedeți la link-ul de aici sau de aici(Pct 11 pe ordinea de zi). Textul opiniei Direcției de Legislație poate fi consultat aici.
 • Avizul oficial al CSM care și-a însușit opinia DLDC se poare descărca de aici sau de aici. Accesul la documentul OCR-izat se poate face aici
 • Opis A - al propunerilor ARPCC din 2012.06.22 către Ministerul Justiției
 • Opis B - al propunerilor suplimentare ale ARPCC din 2012.08.27 către Ministerul Justiției
 • Opis C - sumarul discuților dintre ARPCC și MJ din data de 2012.08.28 (conține Opis-ul A și Opis-ul B) cu argumentațiile și propunerile derivate:
  • Propunerea #0 de modificare a unor paragrafe din textul proiectul de modificare a legii 272/2004 pentru a fi coerente cu feedback-ul Ministerului Justiției referitoare la planul parental
  • Argumentația #4 a ARPCC pentru Ministerul Justiției referitoare la punctul 4 din din opisul C
  • Propunerea #5 de modificare a unor paragrafe din textul proiectul de modificare a legii 272/2004 pentru a fi coerente cu feedback-ul Ministerului Justiției de a se găsi o formulă administrativă (inclusiv contravențională) de protejare a dreptului minorilor de a nu fi îndepărtați de părintele nerezident.
  • Argumentația #9 a ARPCC pentru Ministerul Justiției, referitoare la punctul 9 din din opisul C -- necesitatea sancțiunilor contravenționale aplicate de către polițiștii de ordine publică în cazul nerespectării programelor de legături personale precum și Propunerea #9 de modificare corespunzătoare a legii 272/2004.
  • Propunerea #12
 • Discuții cu MAI pe marginea necesității stabilirii explicite a locuinței

Pentru sugestii suplimentare din partea publicului

[modificare]
 • Oficializarea fenomenului de alienare părintească și a contra măsurilor pe modelul legii din Brazilia: articol1 și articol2
 • Posibilitatea ca poliția de ordine publică (serviciul 112) să intervină operativ în descurajarea abuzurilor legate de programul de legături personale. Copilul nu are bani să poată să plătească executorul. Dar legăturile personale sunt, în primul rând, un drept al copilului și apoi al părintelui nerezident -- amenzile date de politie si/sau de autoritatea tutelară pt nerespectarea programului de legături personale.
 • introducerea planului parental -- si a "candidaturii de planuri parentale" in legislație -- poate cea mai "discontinua" metode a de forta colaborarea parintilor si programele de legături ample intre parintii nerezidenti si copil (CB)
 • Atunci când judecatorul stabileste obligatiile parintilor la acordarea autorității părintești, sa acordam instantei posibilitatea de a a dispune ca parintii sa urmeze consiliere parentala, acolo unde se impune. A se vedea și articolul de aici (CD + Borlean)
 • Introducerea prezumției de custodie comună fizică atunci când cel puțin un părinte cere acest lucru (conform situației din Suedia, Belgia, Quebec)[ngo527]

Drepturile părinților și ale copiilor ca membrii unei familii

[modificare]

Articole explicative în Wikipedia pe teme legate de autoritatea părintească:

Bibliografie

[modificare]