Manual acordare custodie/Rolul DGAPS

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 752 din data de 11 noiembrie 2010 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1084/2010 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului.

Modificarile aduse Regulamentului-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.434/2004 vizeaza, in principal, urmatoarele aspecte:

  • Se precizeaza in mod expres ca Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului coordoneaza, pe langa activitatea de asistenta sociala si protectie a copilului, si pe aceea de protectie a familiei.
  • In acest sens, directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului indeplinesc la nivel judetean, respectiv la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, urmatoarele atributii principale in domeniul protectiei familiei:
    • asigura masurile necesare pentru realizarea activitatilor de prevenire si combatere a violentei in familie, precum si pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violentei in familie si agresorilor familiali;
    • monitorizeaza cazurile de violenta in familie din unitatea administrativ-teritoriala in care functioneaza;
    • identifica situatii de risc pentru partile implicate in situatii de violenta in familie si indruma partile catre servicii de specialitate/mediere.

IMPORTANT AR FI SA AIBA UN ROL ACTIV -- VEZI INITIATIVA DE MODIFICARE A LEGII 272