Sari la conținut

Manual acordare custodie

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !

<< Mergi la Proiecte Custodie Minori | Raftul cu cărțile de Drept


Pentru a determina interesul superior al copilului, trebuie să se utilizeze criterii obiective, iar judecătorul trebuie să țină seamă de ele, evitând să decidă doar pe baza sentimentelor sau a convingerilor personale.

—Rolul judecătorilor și al procurorilor în protecția și promovarea drepturilor copilului - pagina 43, manual editat de ANPDC

Instanța reține că interesul superior al minorului reclamă menținerea acestuia cât mai mult timp într-un mediu familial normal și echilibrat în prezența ambilor părinți pentru că riscul ruperii echilibrului sufletesc al acestuia este foarte mare odată cu încredințarea sa unuia sau altuia dintre părinți. În acest sens, menținerea și încurajarea relației copilului cu celălalt părinte după încredințare devine vitală pentru dezvoltarea sa morală normală. Bineînțeles aceste relații trebuie să fie realizate punând mereu pe primul plan interesul superior al minorului care este acela de a dezvolta relații echilibrate și armonioase cu ambii părinți astfel încât despărțirea acestora și eventualele tensiuni ulterioare dintre aceștia să-l afecteze cât mai puțin"

—(Hotărârea Nr. 432/2010/Oradea dată la Judecătoria Oradea [1]Cuprins

[modificare]
 1. De ce este nevoie de un astfel de manual 90%
 2. Interesul superior al copiilor în contextul divorțului 100%
 3. Custodie unică sau custodie comună (în ce bază se decide între cele două variante) 80%
 4. Prezumția de încredințare a minorilor către mamă 100%
 5. Argumentație psihologică pentru șanse egale cu privire la încredințarea minorilor 100%
 6. Sentimentul de stabilitate al minorului 100%
 7. Discriminarea pe criterii de sex 100%
 8. Implicarea copiilor în procesul de luare a deciziilor relativ la divorț 50%
 9. Obligativitatea medierii în cauze care privesc minori 99%
 10. Algoritmul prin care să se decida cărui părinte să îi fie încredințat minorul (cazul custodiei unice)
 11. Algoritmul de stabilire a locuinței copiilor de către instanțe (cazul custodiei comune) 100%
 12. Judecarea cu celeritate a cauzelor cu minori 80%
 13. Reinstaurarea autorității părintești 90%
 14. Rolul DGAPS 20%
 15. Articole interesante pe tema acordării custodiei 100%
 16. Exemple celebre în care custodia a fost a acordată tatălui 100%

Jurisprudență internațională

[modificare]
 1. Jurisprudența CEDO privind minorii -- hotărâri CEDO relevante relativ la alocarea custodiei copiilor, adierea miorului și programele de legături personale.
 2. Jurisprudența privind răpirea internațională de minori -- hotărâri ale Curții de apel București (potrivit legislației în vigoare cazurile de răpire internațională de minori se judecă în primă instanță doar la Tribunalul București, fiind atacabile la CA București)

Referințe

[modificare]
 1. Sentința Nr.432/2010 din 21.01.2010 dată la Judecătoria Oradea se poate consulta aici