Sari la conținut

Manual implementare custodie comună/Articole relevante din Codul Civil German

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !

Următoarele prevederi legislative din Codul Civil German pot fi relevante din punctul de vedere al dreptului comparat, în înțelegerea prevederilor noului Cod Civil relativ la custodia minorilor:

(3) Interesul superior al copilului, ca regulă generală, implică contactul cu ambii părinți. Același lucru se aplică relativ la contactul cu alte persoane cu care copilul are legături afective, în cazul în care menținerea acestor legături este benefică pentru dezvoltarea sa.[1]

Codul Civil German- Section 1626 - Autoritatea părintească, principii paragraful (3)

Principiul este integrat în Art. 262 și Art. 263 Cod Civil
Părinții trebuie să exercite custodia copilului, pe propria răspundere și în comun acord pentru interesul superior al copilului. În cazul unor diferențe de opinie, ei trebuie să încerce să cadă de acord.[2]

Codul Civil German - Section 1627 - Exercițiul autorității părintești

Principiul este integrat în Art. 262 și Art. 263 Cod Civil
În cazul în care părinții nu pot să se pună de acord, într-o anume chestiune sau într-un anumit tip de chestiuni legate de autoritatea părintească care sunt de o importanță considerabilă pentru copil, instanța de familie, la cererea unuia dintre părinți, poate transfera acel tip de decizii la doar unul dintre părinți. Transferul poate fi supus unor limitări sau condiții.[3]

Codul Civil German- Section 1628 - Rolul instanțelor în cazul diferențelor de opinie dintre părinți

Principiul este integrat în Art. 486 Cod Civil
(1) Autoritatea părintească include reprezentarea copilului. Părinții reprezintă copilul în comun; în cazul în care este nevoie să se facă o declarație de intenție în numele copilului, este suficient este suficient dacă o face doar unul dintre cei doi părinți. Un părinte reprezintă copilul singur, în măsura în care el este părinte custodian unic sau decizia i-a fost transferată în conformitate cu secțiunea 1628. În caz de pericol iminent, fiecare părinți are dreptul de a întreprinde toate actele juridice care sunt necesare interesului superior al copilului; celălalt părinte trebuie să fie informat fără întârziere.[4]

Codul Civil German- Section 1629 - Reprezentarea copilului

(1)The care for the person of the child includes without limitation the duty and the right to care for, bring up and supervise the child and to specify its abode.
(2)Children have a right to non-violent upbringing. Physical punishments, psychological injuries and other degrading measures are inadmissible.
(3)The family court is to support the parents, on application, in exercising care for the person of the child in suitable cases.[5]

Codul Civil German- Section 1631 - Contents and limits of care for the person of the child

Principiul este integrat în art. XXX Cod Civil
În materie de formare și de ocupare profesională, părinții trebuie să ia în considerare, în special aptitudinile și înclinațiile a copilului. Dacă există îndoieli, ar trebui să fie cerut sfatul unui profesor sau a altei persoane calificate.[6]

Codul Civil German- Section 1631a - Formarea și ocuparea profesională

Principiul este integrat în Art. 498 Cod Civil
(1) Dreptul de îngrijire a copilului include dreptul de a solicita returnarea a copilului de la orice persoană care îl reține în mod ilegal față de ambii părinți sau doar unul dintre părinți.
(2) Dreptul de îngrijire a copilului include, de asemenea, dreptul de a decide asupra contactelor copilului cu alte persoane, inclusiv efect pentru sau împotriva unor terți.
(3) Litigiile care se referă la o chestiune în temeiul subsecțiunilor (1) sau 2 sunt decise de către instanța de familie pe baza unei cerere a oricăruia dintre cei doi părinți.[7]

Codul Civil German- Section 1632 - Predarea a copilului; stabilirea contactelor; pentru ca copilul rămână în plasament

Principiul este integrat în Art. 494 și Art. 495 Cod Civil
îngrijirea pentru persoana a unui copil minor, care este sau a fost căsătorită este limitată la reprezentare în probleme personale.[8]

Codul Civil German- Section 1633 - Grija pentru persoana a copilului, în cazul unui minor căsătorit

(1) Venitul din proprietatea copilului care nu este necesar pentru gestionarea corectă a proprietății poate fi folosit pentru întreținerea copilului. În măsura în care veniturile din proprietate nu sunt suficiente, pot fi utilizate, veniturile pe care copilul le dobândește, ca urmare a muncii acestuia sau ca urmare a derulării în mod independent a unei activități comerciale sau afaceri permisă în conformitate cu secțiunea 112.
(2) părinții pot utiliza veniturile din proprietate, care nu sunt necesare pentru gestionarea corectă a proprietății și pentru întreținerea copilului pentru întreținerea lor și pentru întreținerea fraților minori necăsătoriți ai copilului, în măsura în care acest lucru este echitabil, ținând seama de proprietate și situația câștigurilor salariale a persoanelor implicate. Acest drept expiră cu ocazia căsătoriei copilului. [9]

Codul Civil German- Section 1649 - Use of the income of the property of the child

Principiul este integrat în Art. 494 și Art. 495 Cod Civil
(1) În cazul în care părinții care au responsabilitate părintească comună trăiesc separați pentru o perioadă care nu este doar temporară, fiecare părinte poate solicita instanței de familie să fie încredințată responsabilitatea părintească sau o parte din responsabilitatea părintească doar lui
(2). cererea trebuie să fie acordată în măsura în care
1. celălalt părinte este de acord, cu excepția cazului în care copilul a împlinit vârsta de paisprezece ani și se opune încredințării, sau
2. Se consideră că a încetarea custodiei comune și acordarea custodiei unice este mai potrivită din punctul de vedere al interesului superior al copilului. [10]

Codul Civil German- Section 1671 - Living apart and joint parental custody

Nu există un astfel de paragraf în Codul Civil
(1) Copilul are dreptul de a menține contactul cu fiecare părinte, fiecare părinte are o datorie și un drept de a menține contacte cu copilul
(2) Părinții trebuie să se abțină de la tot ceea ce face mai dificilă dezvoltarea relației copilului cu celălalt părinte. Dispoziții similare se aplică în cazul în care copilul se află în grija altei persoane
(3) Instanțele de familie pot decide cu privire la domeniul de aplicare al dreptului de a menține contacte și de a face dispoziții mai detaliate privind exercitarea acestuia, inclusiv dispoziții care afectează părți terțe. Acesta poate impună părților de ordine să-și îndeplinească datoriile definite în subcapitolul (2). În cazul în care obligația, în conformitate cu subsecțiunea (2) este încălcată în mod considerabil, pe durată permanentă sau în mod repetat, instanța poate numi un custode pentru implementarea dreptului de acces. Custodele de Access are dreptul de a cere predarea copilului de a pune în aplicare programul de legături personale și pentru a determina locul unde va trebui să se afle copilul pe durata programului de legături personale. Astfel de sentințe sunt limitate în timp. [...] (4) Instanța de familie pot limita sau exclude complet dreptul la un program de legături personale sau punerea în aplicare a unor decizii anterioare cu privire la programul de legături personale în cazul în care acest lucru este necesar interesului superior al copilului. O decizie care restricționează dreptul de contact sau de aplicare a acestuia pentru o perioadă lungă de timp sau în mod permanent se poate face numai dacă altfel, interesul superior al copilului ar putea fi puse în pericol. Instanța de familie poate, în acest caz particular, da o sentință care să confirme că programul de legături personale poate avea loc doar dacă o terță persoană este prezentă și aceasta este de acord să coopereze. Terțul poate fi o agenție a serviciului de protecție a copilului sau o asociație; aceasta din urmă, stabilește apoi în fiecare caz ce persoană individuală din cadrul asociației realizează sarcina. [11]

Codul Civil German- Section 1684 - Legăturile personale cu părinții

Vezi și Art. 401 Cod Civil
1) Bunicii si frații au dreptul de a menține legături personale cu copilul, dacă acest lucru servește interesului superior al copilului
(2) Același lucru este valabil pentru persoanele care copilul are legături strânse dacă acestea au sau au fost responsabile în mod efectiv de copil (relațiile sociale și familiale). În general, este rezonabil să se presupună că responsabilitatea efectivă a existat în cazul în care persoana a locuit pentru o perioadă lungă de timp într-o gospodărie împreună cu copilul. [12]

Codul Civil German- Section 1685 - Legăturile personale ale copilului cu alte persoane semnificative

Vezi și Art. 401 Cod Civil
(1) Responsabilitatea părintească include reprezentarea copilului. Părinții reprezintă copilul în comun; în cazul în care este nevoie de o declarație de intenție în numele copilului, este suficient să se facă doar de către unul dintre părinți. Un părinte poate reprezenta singur copilul, în măsura în care el are custodie unică sau în măsura în care decizia a fost transferată lui în conformitate cu secțiunea 1628. În caz de pericol iminent, fiecare părinte are dreptul de a întreprinde toate actele juridice care sunt necesare interesului superior al copilului; celălalt părinte trebuind să fie informat fără întârziere.[13]

Codul Civil German- Section 1629 - Reprezentarea copilului

Vezi și Art. 503 Cod Civil
Fiecare parinte poate, în caz de interes justificat, solicita informații de la celălalt părinte cu privire la circumstanțele personale ale copilului, în măsura în care acest lucru nu este în contradicție cu interesul superior al copilului. Litigiile sunt decise de către instanța de judecată de familie.[14]

Codul Civil German- Section 1686 - Informații privind situația personală a copilului

(1) În cazul în care părinții care au autoritate părintească comună trăiesc separați, și nu doar temporar, atunci, deciziile de importanță semnificativă legate de copilul lor trebuie luate de comun acord. Părintele rezident, în baza consimțământului celuilalt părinte sau în baza unei hotărâri judecătorești, are autoritatea de a decide singur în problemele zilnice. Deciziile în zilnice sunt, de regulă, atât de frecvente și în general nu au efecte care să fie greu de corectat relativ la dezvoltarea copilului. Atâta timp cât copilul, cu consimțământul părintelui nerezident sau pe baza unei hotărâri judecătorești, locuiește cu părintele rezident, acesta din urmă are autoritatea de a decide doar în materie de îngrijire curentă. [15]

Codul Civil German- Section 1687 - Exercitarea autorității părintești comune în cazul în care părinții locuiesc separați

Pentru fiecare părinte care nu are autoritatea părintească (n.t. părinte necustodian) și cu care copilul locuiește temporar în baza consimțământului celuilalt părinte sau a altei persoane care deține autoritatea părintească în baza unei hotărâri judecătorești, secțiunea 1687 (1) propozițiile 4 și 5 și (2) se aplică cu modificările necesare[16]"

Codul Civil German - Section 1687a - Power to make decision of the parent without parental custody

Nu există un astfel de paragraf în Codul Civil
(1) Soțul unui părinte care autoritate părintească unică și care nu este un părintele copilului are puterea, cu acordul părintelui custodian, de a lua decizii comune în problemele zilnice legate de copil. Secțiunea 1629 (2) teza 1 se aplică cu modificările necesare
(2) În caz de pericol iminent, fiecare soț este îndreptățit să întreprindă toate actele juridice care sunt necesare în interesul superior al copilului; părintele cu autoritatea părintească trebuie să fie informat fără întârziere [...][17]

Codul Civil German- Section 1687b - Autoritatea părintească a soțului părintelui custodian

Nu există un astfel de paragraf în Codul Civil
Principle of best interests of child
To the extent not provided otherwise, the court, in proceedings on the matters provided for in this title, makes the decision that, taking into account the actual circumstances and possibilities and the justified interests of those involved, is most conducive to the best interests of the child.[18]

Codul Civil German- Section 1697a - Principle of best interests of child

Principiul este integrat în art. XXX Cod Civil

Referințe[modificare]

 1. (3)The best interests of the child as a general rule include contact with both parents. The same applies to contact with other persons to whom the child has ties, if maintaining these ties is beneficial for its development.
 2. The parents must exercise the parental custody on their own responsibility and in mutual agreement for the best interests of the child.In the case of differences of opinion, they must attempt to agree.
 3. If the parents, in a single matter or in a particular kind of matter of parental custody the arrangements for which are of substantial importance for the child, cannot agree, the family court, on the application of a parent, may transfer the decision to one parent. The transfer may be subject to limitations or conditions.
 4. (1) Parental custody includes the representation of the child. The parents represent the child jointly; where a declaration of intention is to be made to the child, it is sufficient if it is made to one parent. One parent represents the child alone, to the extent that he exercises parental custody alone or the decision has been transferred to him under section 1628. In the case of imminent danger, each parent is entitled to undertake all legal act that are necessary for the best interests of the child; the other parent is to be informed without undue delay.
 5. (1)The care for the person of the child includes without limitation the duty and the right to care for, bring up and supervise the child and to specify its abode.
  (2)Children have a right to non-violent upbringing. Physical punishments, psychological injuries and other degrading measures are inadmissible.
  (3)The family court is to support the parents, on application, in exercising care for the person of the child in suitable cases.
 6. In matters of training and of occupation, the parents take account in particular of the aptitude and inclination of the child. If there are doubts, the advice of a teacher or of another suitable person should be obtained.
 7. (1)The care for the person of the child includes the right to require surrender of the child from every person who is unlawfully withholding it from the parents or from one parent.
  (2)The care for the person of the child also includes the right to determine contact for the child, even with effect for and against third parties.
  (3) Disputes that relate to a matter under subsection (1) or 2 are decided by the family court on the application of a parent.
 8. The care for the person of a minor child that is or was married is restricted to representation in the personal matters.
 9. (1)The income of the property of the child that is not needed for the proper management of the property is to be used for the maintenance of the child. To the extent that the income of the property is not sufficient, the income may be used which the child acquires as a result of its work or as a result of the independent operation of a trade or business permitted him under section 112.
  (2)The parents may use the income of the property which is not needed for the proper management of the property and for the maintenance of the child for their own maintenance and for the maintenance of the minor unmarried siblings of the child, to the extent that this is equitable, taking into account the property and earnings situation of the persons involved. This power lapses on the marriage of the child.
 10. (1)If parents who have joint parental custody live apart for a period that is not merely temporary, each parent may apply for the family court to transfer parental custody or part of the parental custody to him alone.
  (2)The application is to be granted to the extent that
  1. the other parent consents, unless the child has reached the age of fourteen and objects to the transfer, or
  2. it is to be expected that the termination of the joint parental custody and the transfer to the applicant is most conducive to the best interests of the child.
 11. (1)The child has the right to contact with each parent; each parent has a duty and a right of contact with the child.
  (2)The parents must refrain from everything that renders more difficult the relationship of the child to the other parent or the upbringing. Similar provisions apply if the child is in the charge of another person
  (3)The family court may decide on the scope of the right of contact and make more detailed provisions on its exercise, including provisions affecting third parties. It may enjoin the parties by orders to fulfil the duty defined in subsection (2). If the obligation in accordance with subsection (2) is considerably violated permanently or repeatedly, the family court may also order custodianship for the implementation of access (access custodianship). Access custodianship includes the right to demand surrender of the child to implement access and to determine where the childn is to be for the duration of access. The order is to be time-limited. [...]
  (4)The family court may restrict or exclude the right of contact or the enforcement of earlier decisions on the right of contact, to the extent that this is necessary for the best interests of the child. A decision that restricts the right of contact or its enforcement for a long period or permanently may only be made if otherwise the best interests of the child would be endangered. The family court may in particular order that contact may take place only if a third party who is prepared to cooperate is present. The third party may also be an agency of the youth welfare service or an association; the latter then determines in each case which individual carries out the task.
 12. (1)Grandparents and siblings have a right to contact with the child if this serves the best interests of the child.
  (2)The same applies to persons to whom the child relates closely if these have or have had actual responsibility for the child (social and family relationship). It is in general to be assumed that actual responsibility has been taken on if the person has been living for a long period in domestic community with the child.
  (3)Section 1684 (2) to (4) applies with the necessary modifications. The family court may only order access custodianship in accordance with section 1684 (3) sentences 3 to 5 if the prerequisites of section 1666 (1) are met.
 13. (1) Parental custody includes the representation of the child. The parents represent the child jointly; where a declaration of intention is to be made to the child, it is sufficient if it is made to one parent. One parent represents the child alone, to the extent that he exercises parental custody alone or the decision has been transferred to him under section 1628. In the case of imminent danger, each parent is entitled to undertake all legal act that are necessary for the best interests of the child; the other parent is to be informed without undue delay.
 14. Each parent may, in the case of justified interest, demand information from the other parent on the personal circumstances of the child, to the extent that this is not inconsistent with the best interests of the child. Disputes are decided by the family court.
 15. (1) If parents who have joint parental custody live apart not merely temporarily, then in the case of decisions in matters the arrangement of which is of substantial significance for the child their mutual agreement is necessary. The parent with whom the child, with the consent of the other parent or on the basis of a court decision, customarily resides has the authority to decide alone in matters of everyday life. Decisions in matters of everyday life are as a rule such as frequently occur and that have no effects that are difficult to alter on the development of the child. As long as the child, with the consent of this parent or on the basis of a court decision, resides with the other parent, the latter has the authority to decide alone in matters of actual care.
 16. For each parent who does not have parental custody and with whom the child resides with the consent of the other parent or of another person with parental custody or on the basis of a court decision, section 1687 (1) sentences 4 and 5 and (2) apply with the necessary modifications.
 17. (1)The spouse of a parent with sole parental custody who is not a parent of the child has the power, in agreement with the parent with parental custody, to make joint decisions in matters of the everyday life of the child. Section 1629 (2) sentence 1 applies with the necessary modifications.
  (2)In the case of imminent danger, each spouse is entitled to undertake all legal act that are necessary for the best interests of the child; the parent with parental custody is to be informed without undue delay. [...]
 18. Principle of best interests of child
  To the extent not provided otherwise, the court, in proceedings on the matters provided for in this title, makes the decision that, taking into account the actual circumstances and possibilities and the justified interests of those involved, is most conducive to the best interests of the child.