Sari la conținut

Manual implementare custodie comună/Pensia de întreținere minor

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !

Spre deosebire de Codul Familiei care preciza prin dispozițiile art. 93 alin. 1 teza I că "obligația de întreținere se execută în natură sau în bani" fără a fi prea evidentă preferința legiuitorului pentru pensia alimentară plătită în natură, Noul Cod Civil prin Art. 530 este cât se poate de clar sub acest aspect. Conform Art. 530 obligația de întreținere se execută în natură, prin asigurarea celor necesare traiului și, după caz, a cheltuielilor pentru educare, învățătură și pregătire profesională și doar dacă această obligație nu se execută de bunăvoie, în natură, instanța de tutelă dispune executarea ei prin plata unei pensii de întreținere, stabilită în bani:

  • Prin urmare plata pensiei de întreținere pentru minor este prima opțiune la care instanțele trebuie să apeleze. Aceasta și pentru că altfel autoritatea părintească comună dă o preferință plății pensiei alimentare în natură prin faptul că implică faptul că deciziile privitoare la copil se iau de comun acord între părinți. De exemplu relativ la decizia alegerii grădiniței la care să fie înscris minorul: Această decizie este genul de decizie ce trebuie luată de către amândoi părinții. Cum ea implică și un cost, este normal ca amândoi părinții să fie percepuți de către directorul grădiniței ca și contribuitori bănești și deci decidenți. Altfel, dacă părintele nerezident ar fi obligat la o pensie în bani către celălalt părinte, părintele rezident ar putea ignora (și deci încălca foarte ușor) dreptul părintelui nerezident de a își exprima opinia relativ la decizia alegerii grădiniței.
  • Plata pensiei de întreținere pentru minor în bani este a doua opțiune în cazurile în care autoritatea părintească nu poate fi exercitată în comun sau dacă unul dintre părinti dovedește cu rea credință că nu sprijină financiar copilul, etc. Până la aceasta situație ar trebui să funcționeze prezumția de bunăcredință cu privire la părintele cu care copilul nu locuiește în mod statornic (părintele nerezident).


Mai multe detalii despre cum ar trebui să aplice prevederile noului cod civil privitoare la obligația de întreținere puteți obține în capitolele separate dedicate pensiei de întreținere minor plătită în bani și pensiei de întreținere minor plătită în natură.