Sari la conținut

Manual implementare custodie comună/Pensia de întreținere minor plătită în natură

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !
Acest capitol vorbește despre pensia de întreținere plătită în natură, situație care se aplică într-un număr limitat de cazuri. Pentru a înțelege despre pensia de întreținere plătită în bani vă recomandăm să accesați acest paragraf.

Pensia alimentară plătită în bunuri și servicii poate deveni o modalitate de a îmbunătăți legăturile personale dintre părintele necustodian și minor. Deseori, datorită conflictelor dintre părinți, pensia alimentară datorată copilului devine un subiect de dispută între aceștia, creând tensiuni ce se sunt resimțite negativ de către minori. De asemenea modul de utilizare a banilor proveniți de la părintele necustodian nu este supus niciunui control astfel că părintele custodian poate deturna acesști bani de la nevoile copilului spre alte nevoi (ca de exemplu nevoile sale personale sau chiar nevoile noului partener de viață) în detrimentul copilului.

Propunere[modificare]

Deoarece legislația română nu prevede posibilitatea de a monitoriza utilizarea modului în care părintele custodian utilizează banii din pensia alimentară, propunem , pentru acei părinți necustodieni care cer acest lucru, posibilitatea dată de către instanță ca aceștia să plătească pensia alimentară ‘’în natura’’ și nu să trimită respectivele sume de bani către părintele custodian. Pentru a se califica la plata în natură a pensiei alimentare părintele necustodian trebuie îndeplinească cumulative următoarele condiții:

 • să ceară acest lucru pe parcursul procesului (ideal în cererea de divorț sau cererea reconvențională)
 • să se oblige formal în cererea pe care o depune în fața instanței să întocmească regulat un raport de cumpărături pe care să în transmită părintelui custodian pentru ca acesta din urmă să poată sa controleze îndeplinirea de către părintele custodian a îndatoririlor ce îi revin.
 • Să nu mai fi avut o astfel de cerere în trecut care să fi fost acceptată de către instanță și pe care să nu o fi onorat-o.

Suport legal[modificare]

 • Suportul legal este dat de Art. 503 lit. (1) care stabilește regula pensiei de întreținere plătită în natură.
 • Din păcate încă multe instanțe în mod greșit opinează că dacă respectiva persoană nu a cerut în mod explicit plata în natură a pensiei alimentare, ele nu mai au dreptul de a cere acest lucru pe parcursul procesului. De aceea este util ca persoanele care solicită această modalitate de plată a pensiei alimentare să o facă dintr-un început ca parte a cererii de divorț sau cererii reconvenționale pentru a nu fi decăzuți din dreptul lor de a opta pentru plata pensiei alimentare în natură.

Avantajele pentru copil al pensiei alimentare în natură[modificare]

Există nenumărate avantaje ale unui astfel de aranjament:

 • Există un control mai bun al modului de folosire al banilor în sensul ca aceștia să fie utilizați în beneficiul minorilor, prin principiul “celor patru ochi” funcționând mai bine.
 • Părintele necustodian se poate ocupa mai bine de rolul său în creșterea și educarea minorului având dreptul să investească în acele activități educative și recreative care sunt conforme cu viziunea sa asupra nevoilor copilului. De asemenea, în acest mod părintele custodian poate chiar să acompanieze minorul în desfășurarea acestor activități.
 • Copilul este expus unei imagini mai echilibrate cu privire la rolul comun pe care ambii părinți îl au în oferirea de sprijin material minorilor, evitându-se creerea unei înțelegeri greșite pe care copilul și-ar putea-o construi cu privire la rolul mamei și respectiv rolul tatălui în viața de familie[1]
 • Deoarece părintele necustodian se implică direct în plata diverselor bunuri și servicii necesare minorului există premizele ca el să fie responsabilizat și astfel să se evite comportamente ilegale de tipul ascunderii surselor de venit.

Propunere de text pentru dispozitivul sentințelor[modificare]


Cazul în care părintele nerezident a optat pentru plata pensiei alimentare în natură
Varianta 2 "Instanța decide stabilește pentru părintele ambii părinți plata obligației de întreținere în natură, în cuantum orientativ de (...) lei lunar pentru părintele (...rezident...) și respectiv (...) lei pentru părintele (...nerezident...). Instanța stabilește în sarcina ambilor părinți obligația de a colabora în stabilirea cumpărăturilor pentru copil de așa natură încât nevoile ed creștere și educare ale minorului să fie satisfăcute. În acest sens fiecare dintre cei doi părinți va completa lunar un raport cu bunurile și serviciile cumpărate pentru copil, raport pe care îl va înmâna celuilalt părinte."


Documente ajutătoare[modificare]

 • Un model de raport de plăți poate fi descărcat de aici - document facultativ pe care fiecare dintre părinți ar fi util să îl completeze lunar și să îl înmâneze celuilalt părinte (v.1.0 - 20 decembrie 2010)
 • Un model de cerere prin care se precizează instanței dorința de a plăti pensia alimentă în natură în cazul subsidiar în care părintelui în cauza instanța decide să nu i se încuviințeze minorul se poate descărca de aici

Referințe[modificare]

 1. faţă de cazul actual în care după plata pensiei alimentare, de multe ori, părinţii necustodieni rămân cu fonduri insuficiente pentru a mai putea să se angajeze în cheltuieli suplimentare pentru copil, ceea ce face, ca în viziunea copilului, doar părintele custodian să apară ca fiind cel ce îi cumpără acestuia hăinuțe, încălţăminte, care plăteşte grădiniță sau afterschool-ul, etc).