Manual implementare custodie unică/Programul în timpul sfârșiturilor de săptămână

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !

În măsura în care nu există probe sau suspiciuni precum că părintele-doi ar abuza, neglija sau maltrata copiii, nu există nici un motiv pentru care părintele-doi copiii să nu poată prelua copiii la domiciliul său anumite perioade de timp. Pentru detalii cu privire la perioadele recomandate pentru păstrarea legăturilor personale vă rugăm verificați și capitolul Calendar. Această măsură se dispune de către instanță în cazul în care:

 • părintele-necustodian are disponibilitatea de a prelua copii la domiciliul său la sfârșitul de săptămână
 • cere acest lucru în cererea de divorț, întâmpinare sau cererea reconvențională
 • dacă a cerut acordarea custodiei minorului în cererea de divorț, întâmpinare sau cererea reconvențională

Frazarea corectă a programului de legături personale la sfârșitul de săptămână[modificare]

Practica judecătorească din România dar și din lume permite în general ca copilul să stea cu părintele custodian alternativ, un weekend din două. Formularea folosită însă preponderent în hotărârile date de judecătorii este total nefericită deoarece poate da naștere la interpretări abuzive din partea părintelui custodian, fapt care generează tensiuni și se reflectă în mod negativ aspura copiilor. Astfel, se precizează în majoritatea sentințelor următoarele:

Frazare greșită

"încuviințează pentru părintele-doi să preia copilul / copiii la domiciliul său în primul și al treilea weekend din lună"

Din păcate există multe luni din an care au 5 weekend-uri [1]care cad în aceeași lună, deci această formulare nu este o formulare recomandată deoarece permite interpretarea abuzivă a respectivei sentințe de către părintele dominant. Pentru evitarea oricăror neînțelegeri propunerea noastră este ca formularea să fie următoarea:

Frazare corectă

"încuviințează pentru părintele-necustodian să preia copilul / copiii la domiciliul său, un weekend din două, alternativ, iar în cazul în care părinții nu se înțeleg părintele custodian va sta cu copiii în weekend-rile pare din an iar părintele necustodian va sta cu copiii în weekend-urile impare din an" [2]

Durata sfârșiturilor de săptămână petrecute cu părintele ne-custode[modificare]

Autorii propun următorul program de legături personale în timpul weekend-urilor:

Frazare corectă

"Pentru perioada în care se desfășoară activități școlare [3], părintele-custode poate prelua copilul începând de vineri, cel mai devreme la terminarea programului școlar, cu preluare de la unitatea de învățământ (sau de la domiciliul copilului dacă se înțelege așa cu părintele-unu) [4], până duminică la ora 20:00 cu obligația de a duce copilul la domiciliul copiilor [5]

Pentru perioada vacanței de vară, părintele necustodian poate prelua copilul începând de vineri, cel mai devreme la ora 14:00, cu preluare de la domiciliul copiilor, până duminică la ora 20:00 cu obligația de a duce copilul la domiciliul copiilor" [6].

Weekendurile prelungite[modificare]

Este util si in interesul copilului ca durata weekend-ului sa se prelungească în cazul în care zilele de vineri ori zilele de luni sunt zile libere (sărbătoare națională, sărbătoare cu semnificație specială pentru familie, aniversare legată de copil, de frații naturali ai acestuia sau de familia din partea părintelui necustodian) pentru a permite părintelui în cauză și copilului să beneficieze de un "weekend prelungit". Aceste weekenduri prelungite pot fi folosite pentru a realiza mini-vacante și deci, pentru a da posibilitatea celor doi de a se implica în alte tipuri de activități decât cele pe care ei le realizează într-un weekend normal. De exemplu ei ar putea efectua călătorii la distanțe mai mari de localitatea de domiciliu (vizitând familia extinsă) excursii, etc. O explicație a întinderii unui weekened prelungit se regăsește în secțiunea Calendar

Frazarea pe care recomandăm judecătorilor să o includă în hotărârile date este următoarea:

Frazare corectă

"La cererea părintelui necustodian, exprimată cu cel puțin cinci zile în avans, durata weekend-ului se prelungește automat în cazul în care ziua de vineri sau respectiv luni sunt zile speciale (sărbătoare națională, sărbătoare cu semnificație specială pentru familie, aniversare legată de copil, de frații naturali ai acestuia sau de familia din partea părintelui necustodian). Părintele-custodian are obligația de a accepta această cerere și a confirma cu cel puțin trei zile în avans acceptul"

Observații cu privire la vârsta copilului[modificare]

Programul de legături personale în weekend nu ar trebui să fie limitat de vârsta copilului. Programul de legături personale în timpul weekend-urilor ar trebui să se aplice oricărui copil care nu mai este în situația de a fi alăptat la sân de către mamă. După vârsta de 8 luni chiar și minorii alăptați pot petrece 1-2 nopți în absența mamei, sub supravegherea și în grija tatălui/bunicilor. Există nenumărate recomandări medicale în acest sens. [7] [8] [9] [10] [11]. [12] [13] [14]. De asemenea există opinii avizate ale psihologilor care susțin implicarea constantă a ambilor părinți în creșterea și educarea minorilor, chiar dacă aceștia sunt la vârste fragede [15] Mama nu poate clama faptul că minorul este alăptat la sân dacă vârsta minorului depășește 1 an de zile.

De altfel sentințele pe care judecătorii le dau în acest moment marchează această practică. Cităm dintr-o sentința [16] emisă de către judecătoria sectorului 5 într-o speță care includea inclusiv un copil de 2 ani și 2 luni:

Frazare corectă

"În ceea ce privește vârstele copiilor, instanta retine că nu poate constitui un impediment pentru stabilirea unui program de vizitare care să includă un interval mai îndelungat de timp în grija pârâtului reclamant, inclusiv petrecerea nopții la domiciliul acestuia, fără ca prezenta reclamantei pârâte sa fie necesară. De altfel, legăturile personale ale părintelui cu minorul nu trebuie să fie interpretate într-un sens restrictiv, ci trebuie să vizeze toate aspectele vieții minorului, într-o măsura care să permită dezvoltarea unei relații solide și de durată, fără a afecta dezvoltarea ulterioară a copilului sau a-i da un sentiment de dezrădăcinare i insecuritate."

Obligația instanței de a acorda din oficiu programe de legături personale cu părintele ne-custode[modificare]

 • Există o practică nefastă pentru copiii în instanțe, aceea de a nu acorda programe de vizitare la momentul deciziei de divorț în cazul în care părintele care nu a primit custodia nu a cerut în mod explicit un anume program de vizitare la momentul inițierii acțiunii.
 • Considerăm că această practică NU este în interesul copiilor iar instanțele ar trebui automat să considere că acel părinte (care a cerut custodia minorilor dar nu a obținut-o) deși nu a cerut, în mod explicit, un program de legături personale cu minorii dorește în fapt să păstreze relația cu copiii săi și nu ar trebui să fie decăzut din dreptul de a avea un program de legături personale. În fapt, programul de legături personale nu e doar al părintelui necustodian ci, în primul rând, al minorului care nu este parte în proces. În conformitate cu interesul superior al copilului, este important ca instanțele să ofere un program de vizitare din oficiu între minor și părintele necustodian.

Obligația instanței de a motiva decizia de ne-acordare a dreptului la legături personale la domiciliul părintelui-doi[modificare]

 • Pentru copiii minori mai mari de 1 an prezumția de la care ar trebui să se pornească este aceea de a acorda programe de legături personal largi în favoarea părintelui necustodian, programe care să includă și posibilitatea preluării minorului de la domiciliul părintelui custodian la domiciliul părintelui necustodian.
 • Instanța va trebui sa explice foarte detaliat de ce a luat măsura de a nu acorda copilului dreptul de a păstra legături personale cu părintele necustodian. Nu se poate invoca în susținerea acestei decizii vârsta mică a copilului, pentru copii mai mari de 12 luni.[17]

Referințe[modificare]

 1. De altfel, chiar frazarea pe care instanţele o folosesc implică o limitare la maxim 2 weekenduri pe lună şi deci la maxim 24 de weekenduri pe an, în condiţiile în care anul are 52 de weekenduri. Logica de a "penaliza" părintele necustodian cu două weekenduri este total neclară şi ţine mai degrabă de o frazare greşită a instanţelor decât de o intenţionalitate
 2. weekendurile sunt etichetate ca pare sau impare după indexul săptămânii care îi conţine în conformitate cu informaţiile trecute în Calendar. Tot in Calendar veţi putea descărca calendare care să prezinte în mod univoc aceste weekenduri pentru anii 2010-2014
 3. perioada în care se desfăşoară activităţi şcolare este evidenţiată în capitolul referitor la Calendar
 4. un astfel de program de legături personale care să permită preluarea copilului direct de la unitatea de învăţământ ar fi benefic în cazul multor familii care locuiesc într-o localitate departe de familia extinsă, astfel părintele ne-custode şi copilul ar putea să utilizeze weekend-ul pentru a vizita familia extinsă sau pentru a efectua împreună mici excursii în afara localităţii, permiţându-le să ajungă la destinaţie în cursul zilei de vineri şi astfel copilul să beneficieze de o zi întreagă (ziua de sâmbătă) la destinaţia aleasă
 5. un program care să permită părintelui ne-custode să preia copiii de la instituţia de învăţământ la terminarea programului şcolar va permite pentru părintelui necustode să se implice în activităţi specifice şcolii ca de pildă a se putea implica în pregătirea lecţiilor şi a ghiozdanului pentru copil, în discuţii mai aprofundate despre activităţile şcolare, în pregătirea mâncării pentru copil, etc.
 6. se aplică aceleaşi consideraţii ca la notele anterioare, un astfel de program permiţând părintelui necustodian să folosească eventual weekend-ul pentru a efectua împreună cu copilul diferite activităţi în afara localităţii de domiciliu";
 7. A se vedea declarația doctorului Emil Ciurea (în româna)
 8. A se vedea declarația doctorului Philip Walson (în germana, în română)
 9. A se vedea declarația doctorului Juergen Gromball (în germană, în română)
 10. A se vedea declarația doctorului Marc-Alain Panchard (în franceză, în română)
 11. A se vedea declarația doctorului Roland Metnzer (în germană, în română)
 12. A se vedea declarația doctorului Peter Voitl tradusă (în română)
 13. A se vedea declarația doctorului Gabriela-Shaddenbock-Kranzl(în română)
 14. A se vedea declarația doctorului Henry Hubermann (în română)
 15. Opinie psiholog într-un caz de divorț ce implică un minor cu vârsta de de sub un an se poate consulta aici
 16. este vorba de sentința civilă nr. 3268 din 10 aprilie 2009 emisă de către Judecătoria Sector 5
 17. "Instanța retine că posibilitatea dată pârâtului reclamant de a ține minorii în domiciliul său peste noapte la sfârșit de săptămâna, precum și petrecerea unei parți din vacanțe alături de tată nu sunt de natură a afecta dezvoltarea copiilor, ci au doar menirea de a consolida relația dintre părinte și copii și de a permite minorilor să se atașeze în egală măsură de ambii părinți." (citat din sentința civilă nr. 3268 din 10 aprilie 2009 emisă de către Judecătoria Sector 5, unde era în cauză posibilitatea ca un băiețel de 2 ani să fie găzduit cu tatăl un weekend din două precum și alte perioade "legate" de 1-2 săptămâni, fără ca mama să fie prezentă)