Sari la conținut

Manualul părintelui divorțat/Acte oficiale de care aveți nevoie

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !

Informațiile de pe această pagină se pot schimba în timp. Vă rugăm să le luați cu titlu informativ și să contribuiți și dvs. la menținerea la zi a acestei pagini.

Ce trebuie să cuprindă o cerere adresată instanței[modificare]

De la data intrării în vigoare a Legii nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor. conform dispozițiilor art. 82 din Codul de procedură civilă: "Orice Cerere adresată instanțelor judecătorești trebuie să fle făcută în scris să cuprindă arătarea instanței, numele și prenumele, domiciliul sau reședința părților ori, după caz, denumirea și sediul lor, numele și prenumele, domiciliul sau reședința reprezentanților lor, dacă este cazul, obiectul cererii și semnătura. De asemenea cererea va cuprinde, dacă este cazul, și datele de identificare a mijloacelor de comunicare utilizate de părți, precum numărul de telefon, numărul de fax, adresa de poștă electronică sau alte asemenea”. În consecință în cuprinsul cererilor de chemare în judecată este necesar să indicatți toate elementele prevăzute în cuprinsul art. 82 din Codul de Procedură Civilă. Legea 202/201- privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor poate fi consultată aici.

Acte necesare în vederea eliberării certificatelor de grefă:[modificare]

 1. Cerere pentru eliberarea certificatului de grefă (se găsesc cereri tip la instanță)
 2. Taxă de timbru de 1 leu/exemplar (se plătește la CEC-ul pe raza localității de domiciliu)
 3. Timbru judiciar de 01.5 lei/exemplar (se poate achiziționa de la poștă)
 4. Certificatul de grefă redactat (în dublu exemplar)

Acte necesare în vederea legalizării unei sentințe sau penale:[modificare]

 1. Copie de pe sentința (sau decizia) civilă (sau penală) pe care doriți să o legalizați (în câte exemplare solicitați: una sau mai multe exemplare)
 2. Cerere pentru legalizare (se găsesc cereri tip la sediul instanței)
 3. Taxă de timbru de 2 lei/exemplar (se plătește la CEC-ul pe raza localității de domiciliu) - taxa este în cuantum de 2 lei dacă legalizați exemplarul cu ștampila originală a instanței; în situația în care legalizați copii ale hotărârilor judecătorești se adaugă o taxă de 1 leu pe pagină;
 4. Timbru judiciar de 0.15/exemplar (se poate achiziționa de la poștă)

Acte necesare în vederea legalizării altor înscrisuri aflate la dosar în original:[modificare]

Se plătește o taxă se timbru la CEC în valoare de leu + un timbru judiciar de 0.15 lei (pentru întregul înscris)

Acte necesare pentru legalizarea și investirea cu formulă executorie a hotărârilor civile și penale[modificare]

 • Cerere prin care se solicită legalizarea și investirea cu formulă executorie;
 • Sentința (decizia civilă sau penală) ce urmează a fi legalizată și investită cu formulă executorie (original sau copie); o copie a sentinței (deciziei) care va rămâne în dosarul instanței;
 • Taxa judiciara de timbru în cuantum de 6 lei dacă legalizați și investiți exemplarul cu ștampila originală a instanței; în situația în care legalizați și investiți copii ale hotărârilor judecătorești se adaugă o taxa de 1 leu pe pagină;
 • Timbru judiciar de 0,3 lei.
 • Model de cerere pentru legalizarea și investirea cu formulă executorie a unei sentințe civile:
în format word
în format odt