Sari la conținut

Manualul părintelui divorțat/Ce faci dacă o sentință este neclară

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !


Dispozitivele sentințelor și deciziilor judecătoriilor și tribunalelor sunt atât de vagi încât deseori veți fi pus în situația de a nu știi cum să interpretați anumite prevederi. Pentru aceasta există posibilitatea de a vă adresa instanței de judecată respective pentru a clarifica dispozitivul respectivei sentințe.

Suportul legal este dat de următoarele articole din codul de procedură civilă:[modificare]

SECȚIUNEA VI - Îndreptarea, lămurirea și completarea hotărârii[modificare]

Art. 281[modificare]

Erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea și susținerile părților sau cele de calcul, precum și orice alte erori materiale din hotărâri sau încheieri pot fi îndreptate din oficiu sau la cerere. Instanța se pronunța prin încheiere data în camera de consiliu. Părțile vor fi citate numai dacă instanța socotește ca este necesar sa dea anumite lămuriri. În cazul hotărârilor, îndreptarea se va face în ambele exemplare ale hotărârii.

Art. 281^1[modificare]

În cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înțelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii ori acesta cuprinde dispoziții potrivnice, părțile pot cere instanței care a pronunțat hotărârea sa lămurească dispozitivul sau sa înlăture dispozițiile potrivnice Instanța va rezolva cererea de urgenta, prin încheiere data în camera de consiliu, cu citarea părților. Încheierea se va atașa la hotărâre atât în dosarul cauzei, cat și în dosarul de hotărâri al instanței.

Art. 281^2[modificare]

Dacă prin hotărârea data instanța a omis sa se pronunțe asupra unui capăt de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale, se poate cere completarea hotărârii în același termen în care se poate declara, după caz, apel sau recurs împotriva acelei hotărâri, iar în cazul hotărârilor date în fond după casarea cu reținere, în termen de 15 zile de la pronunțare. Cererea se soluționează de urgenta, cu citarea părților, prin hotărâre separata. Prevederile art. 2811 alin. 3 se aplica în mod corespunzător. Dispozițiile prezentului articol se aplica și în cazul când instanța a omis sa se pronunțe asupra cererilor martorilor, experților, traducătorilor, interpreților sau apărătorilor, cu privire la drepturile lor.

Art. 281^3[modificare]

Încheierile pronunțate în temeiul art. 281 și 2811, precum și hotărârea pronunțata potrivit art. 2812 sunt supuse acelorași cai de atac ca și hotărârile în legătura cu care s-a solicitat, după caz, îndreptarea, lămurirea sau înlăturarea dispozițiilor potrivnice ori completarea. Părțile nu pot fi obligate la plata cheltuielilor legate de îndreptarea, lămurirea sau completarea hotărârii.