Sari la conținut

Manualul părintelui divorțat/Cererile de informații la diferite autorități de stat

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !

În anumite situații veți fi nevoit să depuneți variate cereri de informații către instituții de stat. Este util să știți că aceste organisme (inclusiv instanțele sau parchetele) au obligația legală de a răspunde în 30 de zile de la primirea cererii dvs. Cel mai indicat este ca cererile de informații să fie depuse la registratura unității respective (e bine să aveți o copie pe care persoana de la registratură să semneze de primire și să confirme numărul de ordine al documentului de la registratură) sau să o trimiteți prin poștă (ca scrisoare cu valoare declarată - precizând în nota de inventar conținutul plicului). E bine ca scrisoarea să o depuneți și cu "confirmarea de primire" care vă dă un element de siguranță în plus. Cererile se pot depune și prin email - toate judecătoriile au publicat pe site-ul http://portal.just.ro adresa de email de contact. Totuși, cu unele autorități folosirea mail-ului poate fi riscantă.

  • Câteva modele și exemple de cereri de informații publice pot fi găsite aici
  • Mai multe informații despre petiții se pot găsi aici

Text pe care puteți să îl introduceți în orice cerere de informații pe care o trimiteți prin poștă sau e-mail[modificare]

pentru informații publice[modificare]

Textul oricărei cereri de informații publice trebuie să conțină referințe la legea aplicabilă, respectiv legea 544/2001:

"Îmi bazez cererea de informații pe prevederile legii 544/2001. Pentru instituții există obligația legală de a răspunde. Solicit confirmarea recepției cu număr de înregistrare al intrării la această adresă de e-mail. Valabilitatea legală a prezentei este dată și de O.G. 27/2002 art. 2 și 6, precum și de Legea 233/2002."

pentru informații din dosarele penale la care sunteți parte[modificare]

Conform celor enunțate de CEDO, în ciuda unor prevederi contrare ale codului de procedură penală, partea vătămată are dreptul de a accesa dosarul penal pentru a vedea documentele din dosar și pentru a-și pregăti apărarea. Documentele edificatoare se regăsesc aici: Asociația "21 Decembrie" vs. România)

"Pentru instituții există obligația legală de a răspunde. Solicit confirmarea recepției cu număr de înregistrare al intrării la această adresă de e-mail. Valabilitatea legală a prezentei este dată și de O.G. 27/2002 art. 2 și 6, precum și de Legea 233/2002, coroborate cu prevederile Legii 303/2004. De asemenea vă pun în vedere că CEDO (petițiile numărul 33810/02, 18817/08, hotărârea din 24 mai 2011) a hotărât că ne-comunicarea actelor din cadrul dosarelor penale către părțile din dosar (mai ales către partea vătămată) este ilegală, chiar dacă uzanțele din Parchete au prevederi contrare. Curtea de la Strasbourg a arătat în mai multe rânduri că partea trebuie să aibă un acces efectiv la dosar ceea ce implică și faptul că actele din dosarele penale instrumentate de procurori se comunică, la cerere, în copie xerox.

pentru informațiile personale despre dvs. sau copilul dvs.[modificare]

Cererile de informații privitoare la dvs. sau copilul dvs. se fac în baza Legii 677/2001 și nu în baza Legii 544/2001. Pentru mai multe detalii se poate consulta documentul de aici:

Îmi bazez cererea de informații în baza Legii 677/2001. Pentru instituții există obligația legală de a răspunde. Solicit confirmarea recepției cu număr de înregistrare al intrării la această adresă de e-mail. Valabilitatea legală a prezentei este dată și de O.G. 27/2002 art. 2 și 6, precum și de Legea 233/2002.

Ce faci când nu primești răspuns sau primești răspuns negativ la o cerere de informații[modificare]

Dacă cererea de informații a fost depusă conform legii 544/2001:[modificare]

Sunt mai mulți pași ce trebuie urmați:

  • pasul 1 - depui cererea de informații la instituție (de ex. la o judecătorie)
  • pasul 2 - (dacă primești răspuns negativ sau nu primești răspuns în 30 de zile) depui o plângere administrativă către șeful instituției cerând să revină asupra deciziei prin care s-a comunicat răspunsul care te nemulțumește (procedura plângerii prealabile art. 7 Legea 554/2004)
  • pasul 3 - (dacă răspunsul șefului instituției nu te satisface sau nu vine în 15 zile) se atacă la Tribunal (de ex. Tribunalul București) secția contencios (procedura contencios art. 8 din lege).

Un text util este cel de mai jos:

"Îmi întemeiez această plângere pe prevederile O.G. 27/2002, Legea 233/2002 (articolele 8 și 15) și Legea 188/1999 privind statutul funcționarilor publici coroborate cu prevederile Legii 544/2001"

Dacă cererea de informații a fost depusă într-un dosar penal:[modificare]

Se face plângere superiorului ierarhic iar dacă plângerea nu se rezolvă în 30 de zile se face plângere la CSM:

"Îmi întemeiez această plângere pe Legea nr. 303 Republicată din 28 iunie 2004, privind statutul judecătorilor și procurorilor și anume art 98 (1), art 99 (literele e. g. h. și i.), pe prevederile O.G. 27/2002, Legea nr. 233/2002 (articolele 8 și 15) și Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici. De asemenea îmi bazez plângerea pe prevederile Curții Europene a Drepturilor Omului care a hotărât că ne-comunicarea la cerere a actelor din cadrul dosarelor penale către părțile din dosar (mai ales către partea vătămată) este ilegală, chiar dacă uzanțele din Parchete nu conțin această prevedere. De asemenea, deși rezoluțiile de începere a urmăririi penale nu se comunică din oficiu, Curtea a confirmat că comunicarea acestora, la cererea părților, este obligatorie. CEDO de la Strasbourg a arătat în mai multe rânduri că actele din dosarele penale instrumentate de procurori se comunică, în copii xerox. În cauza Kamasinski vs. Austria, de altfel, Curtea a precizat ca, uneori, în funcție de circumstanțele concrete ale cauzei și de garanțiile compensatorii din legislația națională, organul de urmărire penala poate sa limiteze dreptul justițiabilului la dosar, dar cu condiția, sine qua non, de a îl prezenta avocatului sau, care neapărat trebuie sa aibă acces la dosar în tot cursul procesului, precum și dreptul de a face copii de pe actele dosarului, copii pe care, desigur, sa le poată prezenta justițiabilului – clientul sau."

Dacă cererea de informații a fost depusă conform legii 677/2...:[modificare]

Un text util este cel de mai jos:

"Îmi întemeiez această plângere pe prevederile O.G. 27/2002, Legea 233/2002 (articolele 8 și 15) și Legea 188/1999 privind statutul funcționarilor publici coroborate cu prevederile Legii 677/2001"