PHP/Variabile

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !
< PHP

Dacă dorim, de exemplu, să stocăm o porțiune de text, un număr etc. într-un singur cuvânt, folosim variabilele. Textul stocat este definiția, iar cuvântul ce are definiție se numește variabilă.

De exemplu, dacă dorim să stocăm pentru cuvântul text definiția Acesta este un text, folosim variabilele, așa cum este dat spre exemplu în următorul script PHP:

<?php

$text = "Acesta este un text";

?>

Pentru a scrie o variabilă, folosim $ urmat de numele variabilei. Apoi, scriem =(egal), reprezentând că începem să definim variabila respectivă(în exemplul de mai sus, începem să definim variabila text). Pentru a marca începutul și sfârșitul definiției, folosim ". Știm din cursul anterior că pentru a scrie mai multe acțiuni(definirea unei variabile se consideră acțiune!), folosim ; după sfârșitul definiției. În același timp, scriem o singură acțiune pe un singur rând.

Așadar, în script-ul de mai sus, când vorbim despre $text, vorbim, de fapt, despre Acesta este un text. Variabilele sunt folositoare atunci când dorim să folosim un text, număr etc. de mai multe ori. Putem folosi variabilele cu declarația ECHO, spre exemplu. În următorul exemplu, declarația ECHO va scrie pe pagină definiția variabilei $text de trei ori.

<?php

$text = "Acesta este un text."; //<--DEFINIM VARIABILA $text CU DEFINIȚIA Acesta este un text

echo $text; //<--ECHO VA SCRIE PE PAGINĂ DEFINIȚIA VARIABILEI $text.

echo $text; //<--DIN NOU, SCRIEM ÎN CONTINUAREA PAGINII, DEFINIȚIA VARIABILEI $text

echo $text; //<--DIN NOU, SCRIEM ÎN CONTINUAREA PAGINII, DEFINIȚIA VARIABILEI $text

?>

Dacă folosim script-ul PHP de mai sus, o să vedem scris pe pagină următorul text: Acesta este un text.Acesta este un text.Acesta este un text.

Exercițiu[modificare]

Într-un script PHP, definiți variabilele $text1 și $text2, cu definițiile Primul text., respectiv Al doilea text.. Folosiți declarația ECHO de două ori pentru a scrie definiția variabilei $text1 și definiția variabilei $text2.

Vezi răspuns