LaTeX (carte)/Prezentare

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !
(Redirecționat de la LaTeX/Prezentare)


LaTeX poate fi folosit pentru crearea de prezentări. Sunt mai multe modalități de a face asta, între care menționăm clasa de documente Beamer.

Clasa de documente Beamer[modificare]

Clasa de documente Beamer face parte din cele mai multe distribuții LaTeX, însă o puteți găsi și la CTAN. Dacă folosiți MikTeX, tot ce trebuie să faceți este să creați un document nou de tip Beamer, iar LaTeX va descărca automat toate pachetele necesare. Documentația explică foarte detaliat facilitățile oferite de această clasă de documente. Puteți să vă uitați și peste articolul PracTex Beamer by example[1]

Exemplu introductiv[modificare]

Pachetele din clasa beamer sunt încărcate prin crearea unui document de acest tip:

\documentclass{beamer}

Puteți specifica apoi informațiile obișnuite din preambul. Dacă compilați cu XeTeX, ar fi bine să folosiți

\documentclass[xetex,mathserif,serif]{beamer}

În cadrul documentului propriu-zis, mai multe medii frame specifică conținutul de pe fiecare slide. Comanda frametitle specifică titlul fiecărui slide (Vezi imaginea):

\begin{document}
 \begin{frame}
  \frametitle{Acesta este primul slide}
  % Conținutul slide-ului
 \end{frame}
 \begin{frame}
  \frametitle{Acesta este al doilea slide}
  \framesubtitle{Ceva mai multe informații despre asta}
  % Alt conținut
 \end{frame}
% etc
\end{document}

Mediile uzuale (itemize, enumerate, equation, etc.) pot fi folosite ca de obicei.

În frame-uri, puteți folosi medii de genul block, theorem, proof, ... De asemenea, \maketitle poate crea pagina titlu, dacă setați titlul (title) și autorul (author).

Notă: În loc de \begin{frame}…\end{frame}, puteți folosi \frame{…}.

Dacă faceți compilarea cu pdfLaTeX, puteți folosi Adobe Reader în modul fullscreen. Dacă vreți să navigați în cadrul prezentării, puteți folosi linkurile aproape invizibile din colțul drept de jos fără să părăsiți modul fullscreen.

Structura documentului[modificare]

Pagina titlu și informații[modificare]

Oferiți informații despre autori, titluri și date în preambul:

\title[Criza] % (opțional, numai pentru titlurile lungi)
{Economia crizei financiare}
\subtitle{Mărturii din India}
\author[Author, Anders] % (opțional, pentru mai mulți autori)
{F.~Author\inst{1} \and S.~Anders\inst{2}}
\institute[Universitäten Hier und Dort] % (opțional)
{
 \inst{1}
 Institut für Informatik\\
 Universität Hier
 \and
 \inst{2}
 Institut für theoretische Philosophie\\
 Universität Dort
}
\date[KPT 2003] % (opțional)
{Konferenz über Präsentationstechniken, 2004}
\subject{Informatik}

În document, adăugați pagina titlu:

\frame{\titlepage}

Cuprins[modificare]

Puteți afișa Cuprinsul și evidenția secțiunea/subsecțiunea curente în felul următor:

\begin{frame}
\frametitle{Cuprins}
\tableofcontents[currentsection]
\end{frame}

Puteți afișa automat Cuprinsul la începutul fiecărei secțiuni adăugând în preambul linia următoare:

\AtBeginSection[]
{
 \begin{frame}
 \frametitle{Cuprins}\tableofcontents[currentsection]
 \end{frame}
}

Puteți face același lucru pentru subsecțiuni:

\AtBeginSubsection[]
{
 \begin{frame}<beamer>
  \frametitle{Gliederung}
  \tableofcontents[currentsection,currentsubsection]
 \end{frame}
}

Referințe (Beamer)[modificare]

\documentclass[a4paper,12pt]{beamer}

\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage{default}

\begin{document}

 \begin{frame}[allowframebreaks]
 \frametitle<presentation>{Weiterführende Literatur}
 \begin{thebibliography}{10}
 \beamertemplatebookbibitems
 \bibitem{Autor1990}
  A.~Author.
  \newblock {\em Einfhrung in das Repräsentationswesen}.
  \newblock Klein-Verlag, 1990.
 \beamertemplatearticlebibitems
 \bibitem{Jemand2000}
  S.~Jemand.
  \newblock On this and that.
  \newblock {\em Journal of This and That}, 2(1):50--100, 2000.
 \end{thebibliography}
 \end{frame}

\end{document}

Stil[modificare]

Teme[modificare]

Prima soluție constă în utilizarea unei teme implicite de genul Warsaw (Varșovia), Berlin, etc. A doua soluție este să specificați culori, teme interioare și teme exterioare.

Soluția implicită[modificare]

Adăugați la preambul linia următoare:

\usetheme{Warsaw}

pentru a utiliza tema "Warsaw" (Varșovia). Beamer are mai multe teme, multe dintre ele fiind numite după orașe (spre exemplu, Barcelona, Madrid, Berlin, etc.). Temele de culori, ce au în mod tipic nume de animale, pot fi specificate cu:

\usecolortheme{beaver} % castor

Această Matrice de teme conține diverse combinații de teme și culori incluse în clasa de documente Beamer. Pentru mai multe opțiuni de personalizare, uitați-vă peste documentația oficială ce face parte din distribuția Beamer instalată pe calculator, cu precădere partea 'Schimbă aspectul' (Change the way it looks).

Iată lista tuturor temelor: Antibes, Bergen, Berkeley, Berlin, Boadilla, Copenhagen, Darmstadt, Dresden, Frankfurt, Goettingen, Hannover, Ilmenau, JuanLesPins, Luebeck, Madrid, Malmoe, Marburg, Montpellier, PaloAlto, Pittsburgh, Rochester, Singapore, Szeged, Warsaw, boxes (căsuțe), default (implicit).

Soluția personalizată[modificare]

Mai întâi specificați tema exterioară (outertheme). Aceasta definește antetul și ultima linie a fiecărui slide.

\useoutertheme{infolines}

Iată lista tuturor temelor exterioare disponibile:

 • infolines
 • miniframes
 • shadow
 • sidebar
 • smoothbars
 • smoothtree
 • split
 • tree

Adăugați apoi tema interioară (innertheme):

\useinnertheme{rectangles}

Iată lista tuturor temelor interioare disponibile:

 • rectangles
 • circles
 • inmargin
 • rounded

Puteți defini culoarea fiecărui element:

\setbeamercolor{structure}{bg=black, fg=green}
\setbeamercolor{normal text}{bg=black,fg=yellow}
\setbeamercolor{alerted text}{fg=orange}
\setbeamercolor{background canvas}{bg=white}
\setbeamercolor{frametitle}{fg=brown}
\setbeamercolor{title}{fg=brown}
\setbeamercolor{titlelike}{fg=brown}
\setbeamercolor{title}{fg=brown}
\setbeamercolor{section in sidebar}{fg=brown}
\setbeamercolor{section in sidebar shaded}{fg= grey}
\setbeamercolor{subsection in sidebar}{fg=brown}
\setbeamercolor{subsection in sidebar shaded}{fg= grey}
\setbeamercolor{sidebar}{bg=red}

Rețineți că puteți defini propriile culori:

\definecolor{ciocolată}{RGB}{33,33,33}

Puteți de asemenea să definiți stilul blocurilor:

\setbeamertemplate{blocks}[shadow=false]
\setbeamertemplate{background canvas}[vertical shading][bottom=white,top=structure.fg!25]

Puteți chiar să suprimați bara de navigare, lucru care nu este foarte util:

\beamertemplatenavigationsymbolsempty

Fonturi[modificare]

Setările implicite pentru clasa de documente Beamer utilizează un grup diferit de fonturi matematice decât ar fi de așteptat de la crearea unui simplu articol matematic. O soluție rapidă ar fi:

\usefonttheme[onlymath]{serif}

Puteți să schimbați și fonturile pentru elemente particulare. Dacă vreți să aveți un titlu al prezentării așa cum este el oferit de comanda \frame{\titlepage}, însă cu un font 'serif' în locul fontului 'sanserif' implicit, folosiți:

\setbeamerfont{title}{family=\rm}

Puteți face un pas mai departe dacă utilizați fonturi OpenType cu Xe(La)TeX și specificați un font 'serif' cu o dimensiune mai mare și un număr proporțional de simboluri alternative în stilul vechi:

\setbeamerfont{title}{family=\rm\addfontfeatures{Scale=1.18, Numbers={Lining, Proportional}}}

Opțiuni pentru frame-uri[modificare]

Puteți folosi opțiunea plain (simplu). Câteodată trebuie să includeți o figură sau un tabel mai mari și nu vreți antetul sau partea de jos de la slide-uri. În cazul acesta, utilizați opțiunea plain:

\frame[plain]
{
...
}

Dacă vreți să includeți foarte mult text pe un slide, folosiți opțiunea shrink (micșorează).

\frame[shrink]
{
...
}

Text animat[modificare]

Puteți utiliza pur și simplu declarația \pause:

\begin{frame}
 \frametitle{Un fundal}
 Începem discuția noastră cu câteva concepte.
 \pause
 Primul concept pe care-l introducem se bazează
 pe o teză a lui Erd\H{o}s.
\end{frame}

Pentru text animat, spre exemplu în mediul itemize, puteți scrie:

\begin{frame}
 \begin{itemize}
 \item Acesta este afișat întotdeauna
 \item<1-> Prima dată
 \item<2-> A doua oară
 \item<1-> Tot prima dată
 \item\only<1-> Afișat doar prima dată
 \end{itemize}
\end{frame}

Sau:

\begin{frame}
 \frametitle{`Concepte ascunse de ordin superior?'}
 \begin{itemize}[<+->]
 \item Adevărurile aritmeticii, care sunt independente de
  axiomele lui Peano într-un anume sens `{conțin} ele însele
  în esență concepte absolute {\color{blue}{ascunse, de ordin
  superior}}'???
 \item `Adevăruri din aritmetică ce \ldots
 \item Ceea ce întărește versiunea tezei lui Isaacson. 
 \end{itemize}
\end{frame}

Notați că opțiunea 'handout' din '\documentclass' suprimă toate animațiile.

\documentclass[11pt,handout]{beamer}

Coloane și blocuri[modificare]

Aveți două medii la îndemână pentru structurarea unui slide: "blocurile", care împart slide-ul (orizontal) în secțiuni cu antete, și "coloanele", care împart un slide (vertical) în coloane.

Coloane[modificare]

Exemplu:

\begin{frame}
 \begin{columns}[c] % opțiunea "c" specifică
 % alinierea verticală centrată
 \column{.5\textwidth} % coloană desemnată
            % printr-o comandă
  Conținutul primei coloane
 \column{.5\textwidth}
  Conținut separat \\ pe două linii
 \end{columns}
\end{frame}
\begin{frame}
 \begin{columns}[t] % conținutul este aliniat
 % vertical în partea superioară
 \begin{column}[T]{5cm} % fiecare coloană
  % poate fi propriul mediu
  Conținutul primei coloane \\ separat pe
  două linii
 \end{column}
 \begin{column}[T]{5cm} % alternativă de
  % aliniere în partea superioară,
  % mai bună pentru imagini
  \includegraphics[height=3cm]{pinguin.png}
 \end{column}
 \end{columns}
\end{frame}
Blocuri[modificare]

Cuprinderea textului în mediul block creează un bloc de text distinct, cu antet. Asta vă permite să distingeți ușor, vizual, părțile unui slide. Sunt trei tipuri de bază de blocuri. Formatul acestora depinde de tema utilizată.

Exemplu:

\begin{frame}
 \begin{block}{Acesta este un bloc simplu}
 Aceasta este o informație importantă
 \end{block}
 \begin{alertblock}{Acesta este un bloc de alertă}
 Aceasta este o alarmă importantă
 \end{alertblock}
 \begin{exampleblock}
 {Acesta este un bloc pentru exemplificare}
 Acesta este un exemplu 
 \end{exampleblock}
\end{frame}

Opțiuni PDF[modificare]

Puteți specifica opțiunile implicite pentru PDF-ul generat.

\hypersetup{pdfstartview={FitH}} % Implicit, documentul generat
% în format PDF are lățimea ecranului.

Clasa de documente Powerdot[modificare]

Pachetele pentru clasa powerdot le puteți găsi la adresa CTAN. Documentația aferentă oferă mai multe explicații.

Pachetele din clasa powerdot sunt încărcate prin crearea unui document de acest tip:

\documentclass{powerdot}

Puteți specifica apoi informațiile obișnuite din preambul.

În cadrul documentului propriu-zis, mediile slide specifică pentru fiecare slide conținutul acestuia.

\begin{document}
 \begin{slide}{Acesta este primul slide}
  % Conținutul slide-ului
 \end{slide}
 \begin{slide}{Acesta este al doilea slide}
  % Alt conținut
 \end{slide}
% etc
\end{document}

Referințe[modificare]

 1. Andrew Mertz şi William Slough: Beamer by Example

Linkuri[modificare]


Anterior: Elemente flotante, figuri și note LaTeX Următor: Hyperlinkuri