LaTeX (carte)/Scrisori

De la Wikimanuale, o colecţie de manuale libere !


Câteodată lucrurile simple dau mai multă bătaie de cap. Totuși, nu trebuie neapărat să fie așa datorită existenței unor formate evoluate, user-friendly. Din fericire, LaTeX facilitează redactarea scrisorilor, cu un efort minim.

Clasa letter[modificare]

Pentru a întocmi scrisori, folosiți clasa standard de documente letter.

Puteți pune mai multe scrisori într-un fișier LaTeX — începeți fiecare scrisoare cu \begin{letter}{recipient} și încheiați-o cu \end{letter}. Puteți lăsa recipientul liber. Fiecare scrisoare constă din patru părți:

  1. partea introductivă (ca \opening{Stimate Domnule, sau Stimată Doamnă,} sau \opening{Dragă Kate,}
  2. corpul principal — scris ca de obicei în LaTeX
  3. încheierea (de exemplu \closing{Cu stimă,}
    LaTeX va lăsa ceva spațiu după încheiere pentru semnătura scrisă de mână; apoi va pune prenumele și numele de familie, dacă le-ați declarat.
  4. elemente adiționale: post scriptum, cine va primi o copie a scrisorii (cccarbon copy) și o listă a documentelor asociate (enclosures).

Dacă vreți să vă apară în scrisoare numele, adresa și numărul de telefon, trebuie să le declarați înainte sub formă de semnătură, adresă și telefon.

Scrisoarea rezultată va arăta în felul următor:

O scrisoare

Iată codul pentru acest exemplu:

\documentclass[a4paper,12pt]{letter}

\usepackage[utf8x]{inputenc} % pentru caractere Unicode

\signature{Joe Bloggs}
\address{21 Bridge Street \\ Smallville \\ Dunwich DU3 4WE}
\begin{document}

\begin{letter}{Director \\ Doe \& Co \\ 35 Anthony Road
\\ Newport \\ Ipswich IP3 5RT}
\opening{Stimate Domnule sau Doamnă,}

Vă scriu în legătură cu proiectul Wikipedia (http://www.wikipedia.org/), un efort
de a construi o enciclopedie multilingvă completă într-o manieră în întregime
deschisă, pentru a cere permisiunea de a vă utiliza materialul cu copyright.

% Comanda \ldots produce puncte într-o manieră ce nu va afecta
% redactarea documentului.
\ldots 

Acestea fiind spuse, permiteți-mi să vă reiterez că materialul va fi folosit
în scopul nobil de a oferi o colecție gratuită de cunoștințe pentru toată lumea;
evident, doar dacă sunteți de acord. Dacă așa stau lucrurile, puteți vă rog să
completați formularul atașat și să mi-l trimiteți înapoi? Vom aprecia foarte mult
lucrul acesta.

Vă mulțumesc pentru timpul și considerația acordate.

Aștept cu nerăbdare răspunsul dvs.

\closing{Cu stimă,}
\ps{P.S. Puteți găsi textul întreg al licenței GFDL la adresa

http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html.}
\encl{Formular de acordare a permisiunii pentru copyright}

\end{letter}

\end{document}

Plicuri[modificare]

Iată un plic relativ simplu, ce folosește pachetul geometry întrucât simplifică în mare măsură sarcina de rearanjare a elementelor de pe pagină (și a paginii înseși).

% envelope.tex
\documentclass[a4paper,12pt]{letter}

\usepackage[utf8x]{inputenc} % pentru caractere Unicode
\usepackage[left=1in,top=0.15in,papersize={4.125in,9.5in},landscape,twoside=false]{geometry}

\setlength\parskip{0pt}
\pagestyle{empty}

\begin{document}

DIN PARTEA-NUME

DIN PARTEA-ADRESĂ

DIN PARTEA-ORAȘ,ȚARĂ

\vspace{1.0in}\large
\setlength\parindent{3.6in}

CĂTRE-NUME

CĂTRE-ADRESĂ

CĂTRE-ORAȘ,ȚARĂ

\end{document}
Un plic redactat în modul landscape.

Acest format va avea grijă de spațiere, însă nu de modul efectiv în care va fi tipărit documentul, care depinde în cele din urmă de programul folosit la tipărire și de imprimantă. La urma urmei, imprimante diferite au mecanisme diferite de stocare și prelucrare a datelor pentru plicuri sau coperți. Puteți folosi următoarele comenzi pentru a tipări un document:

$ pdflatex plic.tex
$ pdf2ps plic.pdf
$ lpr -o landscape plic.ps

Sau puteți folosi direct comanda latex pentru output DVI.

Pe prima linie, comanda dvips convertește fișierul .dvi produs de latex într-un .ps (PostScript). Pe a doua linie, fișierul PostScript este trimis imprimantei.

$ latex plic.tex && dvips -t unknown -T 9.5in,4.125in plic.dvi
$ lpr -o landscape plic.ps

După cum veți constata, comanda pdflatex creează un fișier cu dimensiunile corecte ale paginii, spre deosebire de dvips, în ciuda celor spuse de manualul pachetului geometry. Totuși, acest lucru nu va merge decât dacă setările imprimantei pe care o folosiți sunt ajustate la stilul corect al paginii. Aceste setări depind de filtrul imprimantei și de prezența driverelor CUPS, dacă țineți morțiș să listați cu comanda lpr.

Plicuri cu fereastră[modificare]

O alternativă la afișarea separată a adreselor de pe plicuri constă în utilizarea clasei letter din pachetul KOMA. Aceasta oferă suport pentru trăsături adiționale, de genul paginilor îndoite și plasarea corectă a adresei în cazul plicurilor cu fereastră. Cu clasa de documente scrlttr2 din pachetul KOMA, codul scrisorii de mai devreme devine:

% koma_plic.tex
\documentclass[a4paper,12pt]{scrlttr2}
\usepackage{lmodern}
\usepackage[utf8x]{inputenc} % pentru caractere Unicode
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[english]{babel}
\usepackage{url}

\setkomavar{fromname}{Joe Bloggs}
\setkomavar{fromaddress}{21 Bridge Street \\ Smallville \\ Dunwich DU3 4WE}
\setkomavar{fromphone}{0123 45679}

\begin{document}

\begin{letter}{Director \\ Doe \& Co \\ 35 Anthony Road
\\ Newport \\ Ipswich IP3 5RT}

\KOMAoptions{fromphone=true,fromfax=false}
\setkomavar{subject}{Wikipedia}
\setkomavar{customer}{2342}
\opening{Stimate Domnule sau Doamnă,}

Vă scriu în legătură cu proiectul Wikipedia (\url{http://www.wikipedia.org/}),
un efort de a construi o enciclopedie multilingvă completă într-o manieră
în întregime deschisă, pentru a cere permisiunea de a vă utiliza materialul
cu copyright.

% Comanda \ldots produce puncte într-o manieră ce nu va afecta
% redactarea documentului.
\ldots 

Acestea fiind spuse, permiteți-mi să vă reiterez că materialul va fi folosit
în scopul nobil de a oferi o colecție gratuită de cunoștințe pentru toată lumea;
evident, doar dacă sunteți de acord. Dacă așa stau lucrurile, puteți vă rog să
completați formularul atașat și să mi-l trimiteți înapoi? Vom aprecia foarte mult
lucrul acesta.

Vă mulțumesc pentru timpul și considerația acordate.

Aștept cu nerăbdare răspunsul dvs.

\closing{Cu stimă,}
\ps{P.S. Puteți găsi textul întreg al licenței GFDL la adresa

\url{http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html}.}
\encl{Formular de acordare a permisiunii pentru copyright}

\end{letter}

\end{document}

Rezultatul este generat prin intermediul comenzii

$ pdflatex koma_plic
O scrisoare cu pagini pliate pentru plicuri standardizate cu fereastră.

Plierea paginilor fișierului koma_plic.pdf potrivit liniilor de pliere va face ca rezultatul standardizat să poată fi cuprins în formatele DIN C6/5, DL, C4, C5 sau C6.

Pe lângă valorile implicite, pachetul KOMA include definiții de formate predefinite pentru diverse standarde de scrisori suedeze și japoneze.

Referință: comenzile letter.cls[modificare]

Comandă Descriere
\name{}
\signature{}
\address{}
\location{}
\telephone{}
\makelabels
\stopbreaks
\startbreaks
\opening{}
\closing{}
\cc{} Începe o căsuță parbox introdusă cu comanda \ccname:
\encl{} Începe o căsuță parbox introdusă cu comanda \enclname:
\ps Începe un nou paragraf, în mod normal la încheierea scrisorii
\stopletter (empty)
\returnaddress (empty)
\startlabels
\mlabel{}{}
\descriptionlabel{}
\ccname "cc"
\enclname "encl"
\pagename "Pagină"
\headtoname "Către"
\today Dată în format long


Mediu Descriere
letter{} Vezi articolul principal
description
verse
quotation
quote

Surse[modificare]


Anterior: Algoritmi și pseudocod LaTeX Următor: Importarea de imagini